Nowelizacja ustawy VAT

Nowelizacja ustawy VAT Pixabay.com

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o VAT. Przewiduje on zrównanie stawek podatku VAT na e-booki i książki oraz gazety i ich e-wydania, poprzez obniżenie stawek VAT na publikacje elektroniczne.

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o VAT. Przewiduje on zrównanie stawek podatku VAT na e-booki i książki oraz gazety i ich e-wydania, poprzez obniżenie stawek VAT na publikacje elektroniczne.

Projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadza stawkę 5 proc. VAT na e-booki, które obecnie są opodatkowane stawką 23 proc. VAT (gdy książki papierowe opodatkowane są 5 proc. VAT).

Projekt nowelizacji ustawy wprowadza też stawkę 8 proc. VAT na e-publikacje (czasopism i gazet), które obecnie opodatkowane są stawką 23 proc. VAT (gdy wydania papierowe czasopism i gazet opodatkowane są 8 proc. VAT).

Skąd konieczność zmiany przepisów?

W ocenie autorów projektu obecnie obowiązujące przepisy powodują podatkową dyskryminację e-publikacji. Obecny udział e-booków i e-publikacji w rynku czytelniczym wynosi około 3,5 proc. Niski udział w rynku e-publikacji w dużej mierze spowodowany jest ich zaporowym opodatkowaniem. Wysoka stawka VAT na e-publikacje przekłada się na różnicę w cenie.

Zasada równości opodatkowania wymaga, aby książki i czasopisma (bez względu na formę ich wydania) były opodatkowane jednakowo. Czytelnik dokonując zakupu książki (czasopisma) lub e-booka (e-publikacji), nabywa określoną treść, a nie nośnik, na którym jest ona zapisana. Dochowanie równych zasad opodatkowania VAT zobowiązuje ustawodawcę do równego opodatkowania sprzedaży treści bez względu na jakim nośniku jest ona zapisana: fizycznym, online czy też elektronicznym.

Zdaniem autorów projektu, projekt nowelizacji ustawy stanowi również szansę dla rynku książki, wydawnictw oraz gazet. Sprzedaż książek i gazet w tradycyjnej formie od lat spada, natomiast udział e-booków w  rynku książki oraz e-wydań stale rośnie.

Obecny udział e-booków i e-publikacji w rynku, czytelniczym wynosi około 3,5 proc. Niski udział w rynku e-publikacji w istotnej mierze spowodowany jest ich zaporowym opodatkowaniem.

Utrata wpływów budżetowych z tytułu obniżenia VAT na e-booki i e-publikacje wynosiłaby więc około 63 mln zł. Zdaniem autorów projektu, strata ta zostałaby zrekompensowana przez większe wpływy podatkowe w związku ze wzrostem sprzedaży publikacji w formie elektronicznej w wyniku obniżenia opodatkowania odpowiednio z 23 proc. do 5 proc. na e-booki oraz 23 proc. do 8 proc. na publikacje.

Projekt wykonuje również przepisy zaprezentowanego 1 grudnia 2016 r. przez Komisję Europejską projektu nowelizacji dyrektywy VAT, zgodnie z którym państwa członkowskie mają prawo do stosowania obniżonej stawki VAT na e-booki. Podobne zasady opodatkowania, jak proponowane w omawianym projekcie obowiązują obecnie np. we Francji i Włoszech. Omawiany projekt nowelizacji ustawy o VAT trafi do pierwszego czytania w Sejmie.

Autorem jest:

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych

Kancelaria Prawna Skarbiec Robert Nogacki