Nowi polscy europosłowie

Nowi polscy europosłowie nf.pl

Platforma Obywatelska nieznacznie przed Prawem i Sprawidliwością - to oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego.

PKW ogłosiła wyniki na konferencji prasowej w poniedziałek po godzinie 21. Według nich, Lista nr 8 PO zdobyła 32,13 proc. głosów. Lista nr 4 PiS - 31,78 proc.

SLD-UP zdobyła 9,44 proc. głosów, Nowa Prawica - 7, 15 proc., PSL- 6,80 proc.

Wg danych komisji, PO i PiS zdobyły po 19 mandatów, SLD-UP - 5 mandatów, Nowa Prawica i PSL - po 4 mandaty.

Lista nowych europosłów

Prawo i Sprawiedliwość

 • Janusz Wojciechowski
 • Bolesław Piecha
 • Tomasz Poręba
 • Ryszard Czarnecki
 • Kosma Złotowski
 • Zdzisław Krasnodębski
 • Dawid Jackiewicz
 • Karol Karski
 • Marek Gróbarczyk
 • Anna Fotyga
 • Beata Gosiewska
 • Zbigniew Kuźmiuk
 • Jadwiga Wiśniewska
 • Ryszard Legutko
 • Andrzej Duda
 • Mirosław Piotrowski
 • Marek Jurek
 • Kazimierz Ujazdowski
 • Stanisław Ożóg

Platforma Obywatelska

 • Jerzy Buzek
 • Danuta Huebner
 • Bogdan Zdrojewski
 • Róża Thun
 • Janusz Lewandowski
 • Jacek Saryusz-Wolski
 • Dariusz Rosati
 • Barbara Kudrycka
 • Elżbieta Łukacijewska
 • Danuta Jazłowiecka
 • Julia Pitera
 • Jan Olbrycht
 • Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
 • Adam Szejnfeld
 • Jarosław Wałęsa
 • Michał Boni
 • Marek Plura
 • Tadeusz Zwiefka
 • Bogdan Wenta

Sojusz Lewicy Demokratycznej

 • Janusz Zemke
 • Adam Gierek
 • Lidia Geringer de Oedenberg
 • Bogusław Liberadzki
 • Krystyna Łybacka

Polskie Stronnictwo Ludowe

 • Czesław Siekierski
 • Jarosław Kalinowski
 • Krzysztof Hetman
 • Andrzej Grzyb

Nowa Prawica

 • Janusz Korwin-Mikke
 • Robert Iwaszkiewicz
 • Stanisław Żółtek
 • Michał Marusik


Europosłowie w mijającej kadencji

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Wybrani z listy Platformy Obywatelskiej

 • Piotr Borys
 • Jerzy Buzek
 • Małgorzata Handzlik
 • Jolanta Hibner
 • Danuta Hübner
 • Danuta Jazłowiecka
 • Sidonia Jędrzejewska
 • Filip Kaczmarek
 • Jan Kozłowski, poseł do PE od 4 marca 2010
 • Krzysztof Lisek
 • Elżbieta Łukacijewska
 • Bogdan Marcinkiewicz
 • Sławomir Nitras
 • Jan Olbrycht
 • Jacek Protasiewicz
 • Tadeusz Ross, poseł do PE od 17 grudnia 2013
 • Jacek Saryusz-Wolski
 • Joanna Skrzydlewska
 • Bogusław Sonik
 • Róża Thun
 • Jarosław Wałęsa
 • Zbigniew Zaleski, poseł do PE od 17 grudnia 2013
 • Paweł Zalewski
 • Tadeusz Zwiefka
Polskie Stronnictwo Ludowe
 • Arkadiusz Bratkowski, poseł do PE od 7 grudnia 2011, mandat w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego
 • Andrzej Grzyb
 • Jarosław Kalinowski
 • Czesław Siekierski

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Wybrani z listy Prawa i Sprawiedliwości

 • Adam Bielan (Polska Razem)
 • Ryszard Czarnecki
 • Marek Gróbarczyk
 • Michał Kamiński (Platforma Obywatelska)
 • Paweł Kowal (Polska Razem)
 • Ryszard Legutko
 • Marek Migalski (Polska Razem)
 • Mirosław Piotrowski
 • Tomasz Poręba
 • Konrad Szymański
 • Janusz Wojciechowski

Wybrany z listy Platformy Obywatelskiej

 • Artur Zasada (Polska Razem)

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Wybrani z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Unii Pracy

 • Lidia Geringer de Oedenberg (SLD)
 • Adam Gierek (UP)
 • Bogusław Liberadzki (SLD)
 • Wojciech Olejniczak (SLD)
 • Joanna Senyszyn (SLD)
 • Marek Siwiec (Twój Ruch)
 • Janusz Zemke (SLD)

Europa Wolności i Demokracji

Wybrani z listy Prawa i Sprawiedliwości

 • Tadeusz Cymański (Solidarna Polska)
 • Jacek Kurski (Solidarna Polska)
 • Jacek Włosowicz (Solidarna Polska)
 • Zbigniew Ziobro (Solidarna Polska)

Byli posłowie VII kadencji do PE

 • Janusz Lewandowski (wybrany z listy PO), do 9 lutego 2010, powołany w skład Komisji Europejskiej
 • Lena Kolarska-Bobińska (wybrana z listy PO), do 2 grudnia 2013, objęła stanowisko ministra nauki i szkolnictwa wyższego
 • Rafał Trzaskowski (wybrany z listy PO), do 2 grudnia 2013, objął stanowisko ministra administracji i cyfryzacji