O czym należy pamiętać podczas wprowadzania e-sklepu na nowy rynek geograficzny?

O czym należy pamiętać podczas wprowadzania e-sklepu na nowy rynek geograficzny? nowekolory.pl

Czy wiesz co to jest analiza PESTLE? To narzędzie, które pomaga dostosować własny e-biznes do warunków panujących na zagranicznym rynku.

Jasny i uporządkowany obraz 6 sfer wybranego rynku pozwala na opracowanie efektywnej strategii działania i uniknięcie rozczarowań wynikających z niedopasowania podaży do potrzeb klientów.

Analiza PESTLE, czasem nazywana PESTEL, pomaga zaadaptować własny biznes do warunków makroekonomicznych panujących na wybranym terenie. Badaniu podlega sześć obszarów wpływających na funkcjonowanie firmy, tj. Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal. Jak wskazują eksperci z firmy nowe kolory.pl poznanie zdobywanego rynku jest szalenie istotne, gdyż pozwala rzetelnie przygotować własny biznes do funkcjonowania w całkiem nowych warunkach, jak również zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed kłopotami, których da się uniknąć przy stosunkowo niskim nakładzie sił i środków.

Otoczenie polityczne – tu ważne są wszelkie aspekty związane z ingerencją rządu w gospodarkę, zarówno te niekorzystne jak i sprzyjające zagranicznym biznesmenom, np. wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań, tworzenie specjalnych stref ekonomicznych przyjaznym zagranicznym inwestorom itp.

Otoczenie ekonomiczne – analiza obejmuje takie wskaźniki jak stopy procentowe, poziom inflacji, PKB. Dla firm działających na rynku zagranicznym bardzo ważne też są zagadnienia związane z obciążeniami podatkowymi, czy siłą waluty danego kraju.

Otoczenie społeczne (kulturowe) – w obszarze zainteresowania firm działających za granicą musi być zawsze czynnik ludzki, czyli zapotrzebowanie na konkretne rodzaje towarów i usług, struktura wiekowa społeczeństwa, poziom bezrobocia, rozwarstwienie ekonomiczne mieszkańców itp.

Otoczenie technologiczne – dostęp do nowych technologii i poziom jej stosowania na danym terytorium, tu również liczy się np. rozwój sieci dróg, a w przypadku branży e-commerce istotnym może być np. poziom usług kurierskich. Chłonność w zakresie nowych technologii może też być wskaźnikiem co do rodzajów towarów dostarczanych na dany rynek.

Otoczenie związane ze środowiskiem – wszelkie aspekty związane z ochroną środowiska i poziomem świadomości mieszkańców w tym zakresie. Im wyższy jest nacisk na ekologię, tym wyższe szanse na powodzenie sklepów oferujących towary z tej branży, np. ekologiczna żywność, odzież, środki higieniczne itd.

Otoczenie prawne – nie trzeba nikogo przekonywać jak ważne jest poznanie tej sfery działalności państwa. Najważniejsze kwestie, które należy poznać związane są z systemem podatkowym danego kraju, ochroną konsumenta, ochroną przed nieuczciwą konkurencją itp.