O wzmacnianiu biznesu dzięki inwestycjom w sektor naukowy

O wzmacnianiu biznesu dzięki inwestycjom w sektor naukowy Pixabay.com

Dobry pomysł to zbyt mało, żeby mówić o innowacjach. Nawet przełomowe rozwiązanie, pozostawione wyłącznie w laboratoriach naukowych nie przyniesie wymiernych korzyści. Co więc robić, aby wspierać transfer innowacji na rynek?

Po pierwsze, zadbać o odpowiednie zaplecze badawczo-rozwojowe. Po drugie, ułatwiać i wzmacniać współpracę sektora naukowego z biznesem. Dlatego 278,2 mln euro z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zainwestowane zostanie w działania mające na celu wykorzystanie prac badawczo-rozwojowych dla potrzeb gospodarki.

W minionej unijnej perspektywie dzięki około 102 mln zł dofinansowania z UE zrealizowano kilkadziesiąt projektów naukowych. W stworzenie jednego z najnowocześniejszych na świecie ośrodków badawczych w zakresie biomedycyny zainwestowano 30 mln zł. Dzięki tym środkom Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego utworzyła Centrum Badań Biomedycznych, w którego laboratoriach realizowane są prace z pogranicza medycyny i weterynarii. Fundusze unijne wzmocniły też potencjał sektora naukowego w obszarze technik satelitarnych. Wojskowa Akademia Techniczna uzyskała 4,1 mln zł dofinansowania na rozbudowę Obserwatorium Satelitarnego Centrum Geomatyki Stosowanej. Efekty prac naukowców znajdą zastosowanie na przykład w nawigacji lądowej i morskiej, a także w zarządzaniu kryzysowym.

Dalszy rozwój zaplecza badawczego

W kolejnych latach dalej będziemy rozwijać zaplecze badawczo-rozwojowe jednostek naukowych. Wsparciem objęte zostaną strategiczne ośrodki, w których możliwa będzie realizacja prac badawczych z obszarów inteligentnej specjalizacji, czyli potencjalnych przewag konkurencyjnych regionu. Do obszarów tych należą wysoka jakość życia, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu i bezpieczna żywność.

Podobne artykuły:

Na realizację projektów jednostek i konsorcjów naukowych zaplanowano 125,1 mln euro z RPO WM 2014-2020. Wsparciem objęte zostaną wyłącznie inwestycje ujęte w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Mazowieckiego. Wśród propozycji są m.in. projekt Kampusu Nowych Technologii – Akcelerator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej, czy też Centrum Prototypowania Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego wRadomiu.Już w drugim kwartale przyszłego roku rozpocznie się konkurs skierowany do jednostek i konsorcjów naukowych. Pula środków zaplanowana do rozdysponowania w ramach tego naboru wyniesie 62,5 mln euro.

Łączenie nauki z biznesem

RPO WM stawia na nawiązywanie współpracy biznesu z sektorem naukowym. Na przykład preferowane będą projekty infrastrukturalne jednostek naukowych, charakteryzujące się możliwie wysokim udziałem finansowania inwestycji lub jej utrzymania ze źródeł prywatnych. Na samym finansowaniu projektów infrastrukturalnych nie kończy się jednak unijne wsparcie.

Środki z programu regionalnego umożliwią nawiązanie współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Już w grudniu rozpocznie się nabór na bony na innowacje, w ramach których przedsiębiorcy będą mogli zakupić usługę od uczelni wyższej, jednostki naukowej, czy instytutu badawczego Polskiej Akademii Nauk. Na co dokładnie dostępne będą środki? Na opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi, technologii lub zmian procesowych. Dofinansowanie będzie można w szczególności przeznaczyć na opracowanie innowacyjnych rozwiązań i realizację analiz przedwdrożeniowych, jak i wykonanie serii próbnej przed wprowadzeniem produkcji masowej. Konkurs rozpocznie się już 31 grudnia, a środki w wysokości 5 mln euro rozdysponowywane będą do wyczerpania zaplanowanego limitu (Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw).

O RPO WM 2014-2020

Na lata 2014-2020 Mazowsze zagwarantowane ma 2,08 mld euro (ponad 8 mld zł) unijnego wsparcia, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 80 proc. wartości inwestycji. W 2016 roku ogłoszonych zostanie 47 konkursów na łączną kwotę 543,5 mln euro (2,3 mld zł), z czego cztery konkursy dedykowane będą wsparciu działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Za wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Więcej informacji o unijnych środkach dla Mazowsza dostępnych jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

nf.pl nf.pl