Ochrona spółek strategicznych - na jesieni założenia do ustawy

Ochrona spółek strategicznych - na jesieni założenia do ustawy Photo credit: h.koppdelaney / Foter

Jeszcze na jesieni Ministerstwo Skarbu Państwa przedstawi założenia do ustawy o ochronie spółek strategicznych.

MSP przygotowuje założenia do projektu ustawy, w myśl której niektóre przejęcia będą wymagać zgody ministra skarbu państwa.

MSP przygotowuje projekt ustawy umożliwiającej kontrolę zagranicznych inwestycji kapitałowych w Polsce. Zakłada on, że w niektórych przypadkach zakup lub sprzedaż akcji i udziałów polskich firm będzie wymagać zgody ministra skarbu państwa.

– Przykład Azotów, które obroniliśmy przed wrogim przejęciem dzięki skutecznej konsolidacji pokazuje, że potrzebujemy efektywnych narzędzi do ochrony naszego rynku i naszych interesów – zapowiedział w sejmie Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa.

Regulacje, które zaproponuje MSP mają być wzorowane na podobnych rozwiązaniach wprowadzonych już w Niemczech, Austrii, Francji, Włoszech i krajach anglosaskich, podkreśla ministerstwo. Założenia do ustawy przygotowywanej przez MSP zostaną przedstawione jeszcze jesienią.

– Polska była i jest otwarta na zagraniczne inwestycje kapitałowe, ale zdarza się, że intencje inwestorów nie zawsze są zbieżne z interesami polskiej gospodarki. Będziemy chronić nasze strategiczne aktywa, ale oczywiście w zgodzie ze światowymi standardami – powiedział Włodzimierz Karpiński.

Newseria Inwestor