Start-upy doceniają wartość społecznej odpowiedzialności

Start-upy doceniają wartość społecznej odpowiedzialności Fotolia

Dynamicznie zmieniająca się gospodarka i nowe trendy ale również wyzwania społeczno-gospodarcze mogą okazać się szansą dla nowych przedsięwzięć biznesowych. Przedsięwzięć, które odpowiadając na potrzeby współczesnego rynku nie zapominają o ludziach.

Na podstawie analizy tematycznej „Młodzi na rynku pracy” można wnioskować, że młodzi ludzie chcą tworzyć firmy, bądź pracować w organizacjach, które są konsekwentne w realizacji własnej misji oraz działają nie tylko dla zysku, ale również dla pozytywnej zmiany społecznej. Do takich projektów biznesowo-społecznych niewątpliwie można zaliczyć sporą liczbę start-upów.

Start-upy?

Powstało już wiele prób zdefiniowania start-upów. Jedną z bardziej klarownych określeń, które tłumaczy specyfikę takich organizacji zaproponował Eric Ries, według którego start-up jest: „Instytucją powołaną do dostarczania produktu lub usługi w warunkach skrajnej niepewności”. Podobnie o start-upach mówi Steve Blank: „Start-up to tymczasowa organizacja stworzona w celu stworzenia powtarzalnego i możliwie skalowalnego modelu biznesowego”.

Cechami charakterystycznymi dla ludzi tworzących start-upy to otwartość na dialog, słuchanie otoczenia i współpraca ze społecznością. Ważnym atrybutem jest również chętne poddawanie swoich pomysłów pod ocenę innych oraz mówienie o porażkach. Jak się okazuje, elastyczność start-upów daje szansę na szybkie dostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości.

Odpowiedzialne start-upy?

Moment planowania przyszłych działań i budowanie przedsiębiorstwa od podstaw dają niepowtarzalną okazję do wpisania w kod DNA firmy wartości, które odwołują się do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility). Już na tym etapie zarządzający mogą wziąć odpowiedzialność za wpływ, jaki ich organizacja wywiera na społeczeństwo i środowisko. Ważnym elementem układanki społecznie odpowiedzialnego i zrównoważonego start-upu jest przekucie idei w strategię działania, w której pod uwagę bierze się interes społeczny i środowiskowy, monitoruje łańcuch dostaw (budując relacje z dostawcami oraz dbając o wysokie standardy społeczne i środowiskowe we wszystkich ogniwach), dba o przejrzystość komunikacji, uwzględnia potrzeby indywidualnych klientów oraz prowadzi dialog z interesariuszami.

Powstały i działają – odpowiedzialne start upy!

Przykładów społecznie odpowiedzialnych start upów jest wiele, w tym funkcjonujących na rynku polskim. Przykładem firm, które CSR traktują jak kod DNA dla swojej działalności są m.in: Rano Zebrano oraz Not Just Shop.

Rano Zebrano – świeżo, lokalnie, naturalnie

Rano Zebrano to ekologiczny, wirtualny warszawski targ, na którym można kupić produkty spożywcze prosto od rolnika. Głównymi interesariuszami Rano Zebrano są rolnicy (którzy oszczędzając pieniądze i czas mogą sprzedać swoje produkty, bowiem logistyką zajmuje się zespół Rano Zebrano) oraz mieszkańcy Warszawy (którzy mają możliwość zakupu zdrowych i tanich produktów rolnych bez wychodzenia z domu). Podstawowym założeniem tego przedsiębiorstwa jest nie tylko przynoszenie zysku, co budowanie świadomego społeczeństwa oraz wspólnoty między producentami a klientami (bowiem poprzez zakup produktu na stronie internetowej projektu wiesz, od kogo pochodzi, możesz poznać rolników i sposób uprawy).

Poprzez swoje działanie, Rano Zebrano minimalizuje ślad węglowy oraz dba o łańcuch dostaw i relację z klientami.

Więcej o Rano Zebrano: tutaj.

Not Just Shop – MOC, która zmienia ludzi i świat

Marka Not Just Shop zajmuje się produkcją odzieży, jednak jej głównym celem nie jest tylko zarabianie pieniędzy, co wspieranie dzieci w budowaniu ich świadomości, odwagi oraz poczucia sprawczości poprzez wspólną realizację projektów.

W pierwszej kolejności np. koszulki projektowane są w formie zabawy przez potrzebujące dzieci, ubrania następnie są produkowane z polskich materiałów u polskich producentów, ostatnim ogniwem jest sprzedaż. Kupujący może poznać historię małych projektantów oraz śledzić, jaka kwota zostanie przekazana na ich potrzeby. Realizacja projektu pozwala również wspierać matki dzieci zaangażowanych w projektowanie – praca to najlepsza forma wsparcia.

Więcej o Not Just Shop: tutaj.

Społeczna odpowiedzialność biznesu wpisana w podstawy funkcjonowania firmy może nie tylko pomóc w bardziej skuteczny sposób budować relacje z klientami zwłaszcza tymi, dla których bliskie są wartości społeczne i szacunek do środowiska, ale również odpowiadać na potrzeby i wyzwania, z jakimi boryka się społeczeństwo. Warto więc tworząc nowe przedsiębiorstwa, wpisać CSR w kod DNA i stosować jej zasady w codziennej działalności.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu Piotr Sobolewski