Odsetki podatkowe

Odsetki podatkowe Africa Studio - Fotolia

Zawsze, gdy nie regulujesz w terminie swoich zobowiązań finansowych, musisz liczyć się z koniecznością zapłacenia ewentualnych odsetek. Nie inaczej jest w przypadku należności podatkowych.

Odsetki podatkowe

Pobierane są od wszelkich podatków i innych należności budżetowych, gdy płatności nie są realizowane terminowo. Odsetki od zaległości podatkowych, ogłaszane są przez Ministra Finansów w Monitorze Polskim. Ich wysokość jest zmienna. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej, pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej.

Kalkulator odsetek podatkowych

Odsetki powinien naliczyć sam podatnik i wpłacić je bez wezwania organu podatkowego. Zastanawiasz się, w jaki sposób możesz to zrobić? Masz do dyspozycji kalkulator odsetkowy. Znajdziesz go bez większego problemu w internecie. Musisz jedynie wpisać wszelkie potrzebne dane, a kalkulator sam wyliczy kwotę odsetek do zapłaty.

Musisz podać krótki opis sporządzanych obliczeń, kwotę zaległości, termin zapłaty oraz termin uiszczenia zapłaty. Kalkulator podatkowy uwzględni soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy. Samodzielne obliczanie odsetek dla przeciętnego podatnika, mogłoby okazać się zbyt skomplikowane, a ryzyko popełnienia błędu zbyt duże.

Jeżeli złożysz właściwą korektę deklaracji, a zaległość podatkową zapłacisz w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, będziesz mógł zastosować obniżoną stawkę odsetek, czyli 75 % pełnej stawki.

Źródło: prawo.rp.pl

red