Odszkodowanie za dzierżawę nieruchomości to koszt uzyskania przychodu

Odszkodowanie za dzierżawę nieruchomości to koszt uzyskania przychodu sxc.hu

Odszkodowanie zapłacone wydzierżawiającemu nieruchomość w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Spółka zawarła na czas oznaczony, bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, umowę dzierżawy nieruchomości, na której prowadziła warsztat samochodowy. Z czasem działalność związana z prowadzeniem warsztatu zaczęła generować straty, dlatego spółka zdecydowała się rozwiązać umowę dzierżawy (za ugodą) oraz wypłacić odszkodowanie, którego wysokość została ustalona w kwocie niższej niż suma płatności pozostałych do zapłaty z tytułu dzierżawy. W związku z tym spółka wystąpiła do ministra finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji potwierdzającej, czy przysługuje jej prawo zaliczenia kwoty tego odszkodowania do kosztów uzyskania przychodów.

Podobne artykuły:

Zdaniem spółki możliwość taka wynika m.in. z tego, że zapłata odszkodowania była korzystniejsza dla spółki niż dalsze związanie umową dzierżawy. Dodatkowo kwota odszkodowania została jej zdaniem poniesiona dla zabezpieczenia źródeł przychodu. Spółka podkreśliła również, że celem wcześniejszego rozwiązania umowy nie było obniżenie kosztów, ale dążenie do zachowania dobrej kondycji ekonomicznej.
Organ nie zgodził się z argumentacją spółki i podkreślił, że samo przypisanie cech racjonalności dla podjętych działań nie wystarcza dla uzasadnienia celu, jaki przyświecał podatnikowi.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów