Odzyskanie należności od kontrahenta - 5 sprawdzonych sposobów

Odzyskanie należności od kontrahenta - 5 sprawdzonych sposobów Odzyskanie należności od kontrahenta

Zakładamy firmę po to, by przynosiła nam zyski – co jednak zrobić, gdy z winy niepłacących na czas kontrahentów są one wyłącznie wirtualne?

Nieterminowi i zwodzący nas z płatnościami klienci potrafią przysporzyć niemało nerwów. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów na to, by tych nerwów było jak najmniej i by odzyskanie należności przebiegło jak najszybciej.

Nie wszyscy płacą na czas… Jako właścicielowi firmy nie raz przyjdzie Ci się o tym przekonać. Sposobów na odzyskanie należności, które kontrahenci zobowiązują się (jeśli w ogóle) zapłacić w nieokreślonej przyszłości, jest kilka. Wszystkie, niestety, wiążą się z koniecznością poświęcenia na to pewnej ilości czasu i pieniędzy. Niezbędna będzie także cierpliwość. Nie ma jednak wątpliwości, że zastosowanie którejś z zaproponowanych przez nas metod może przynieść realne korzyści pod postacią zwróconego długu – a ich niezastosowanie niekoniecznie.


A zatem - do dzieła. Nie pozwól kontrahentom bezkarnie przetrzymywać Twoich pieniędzy!
Co można zrobić, gdy nasz kontrahent nie ma zamiaru zapłacić na czas?


Istnieje kilka sposobów na odzyskanie należności. Różnią się one między sobą znacznie. Przedstawiamy najważniejsze i najskuteczniejsze z nich:


Windykacja samodzielna


Jednoosobowa działalność to ambitne przedsięwzięcie, które nieustannie stawia nas przed nowymi wyzwaniami. Sami sobie możemy być nie tylko przysłowiowym sterem i żeglarzem, ale także księgową, handlowcem, ale czy również windykatorem….? Samodzielne próby odzyskania długu wiążą się z koniecznością posiadania wielu cech, takich jak: konsekwencja i systematyczność w podejmowaniu działań, organizacja sposobu i czasu kontaktowania się z dłużnikiem, umiejętność znoszenia presji psychicznej, a także wysłuchiwania i reagowania na coraz to nowsze wymówki zalegających z płatnościami i wyjątkowo kreatywnych w kwestii podawania przyczyn swojej nieterminowości klientów. Możemy nawet spotkać się z szantażem emocjonalnym, dlatego siła psychiczna i stoicyzm mogą okazać się nieodzowne podczas kontaktu z nieterminowymi kontrahentami.


Jeśli jednak wykażemy się tymi cechami, możemy nie tylko sobie pogratulować zdobycia nowych tzw. „umiejętności miękkich”. Istnieje również duża szansa na to, że nasza relacja z klientem przetrwa i będzie ją cechować większe niż wcześniej poszanowanie dla ustalonych wspólnie terminów płatności i innego rodzaju świadczeń oraz zobowiązań.


Zlecenie windykacji długów kancelarii prawnej


Windykacja samodzielna ma opinię najtańszego sposobu odzyskiwania długów, jednak tak naprawdę wierzyciel i tak musi ponieść pewne koszty, związane np. z kontaktem telefonicznym z klientem, docieraniem do niego, opłatą za listy ponaglające, znaczki itp. Jeśli jednak wyznajesz zasadę, że czas to pieniądz i niestraszne Ci wysokie koszty - warto zlecić odzyskanie pieniędzy kancelarii prawnej. W takim przypadku nie musisz robić wszystkiego sam, choć i tak powinieneś współpracować z kancelarią i monitorować podejmowane przez nią czynności. Pamiętaj, że szczegółowa znajomość zagadnień prawnych, którą charakteryzują się specjaliści, to ważny czynnik zwiększający szansę na odzyskanie zaległych należności.


Warto wiedzieć, że kwota, jaką zapłacimy kancelarii, jest najczęściej sumą prowizji od odzyskanych należności i opłaty manipulacyjnej, która pokrywa między innymi koszt reprezentacji wierzyciela przed sądami.


Windykacja polubowna


Jak sama nazwa wskazuje, windykacja polubowna polega na motywowaniu Klienta do dobrowolnej spłaty należności lub nakłonieniu go do podjęcia negocjacji i zawarcia ugody. Opiera się na perswazji, a nie na czynnościach prawnych. Strategia firm zajmujących się windykacją polubowną, takich jak np. Payhelp, opiera się na zróżnicowanych formach kontaktu z dłużnikiem (kontakt osobisty, telefoniczny, e-mailowy, sms-owy), a w dalszej kolejności informowaniu dłużnika o konsekwencjach niespłacenia długu. Polubowność oznacza także podejmowanie negocjacji w celu spłaty i odzyskania należności od kontrahenta.


Tak jak już wspomnieliśmy, trudno być specjalistą od wszystkiego – dlatego firmy zajmujące się windykacją polubowną zatrudniają zespół ekspertów m.in. z dziedzin prawa, komunikacji, negocjacji, strategii windykacyjnych i sprzedażowych. Dzięki ich pomocy szanse na to, że Twoja firma nie straci klienta, a odzyska pieniądze, są naprawdę duże. Negocjacje prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników z poszanowaniem zasad etyki i prawa. Jednak ich sukces w dużej mierze zależy od tego, jak szybko zareagujesz na zwlekanie przez dłużnika z płatnością.


Zaletami polubownej windykacji długów są niższe koszty takich działań. Paradoksalnie może się okazać, że zlecenie windykacji długów będzie kosztować wierzyciela mniej niż samodzielnie podejmowane działania, ponieważ istnieje możliwość przeniesienia całości poniesionych kosztów (prowizji i opłat) na dłużnika. Windykacja polubowna bynajmniej nie musi więc być mniej skuteczna!


Windykacja sądowo-egzekucyjna


Jednak w sytuacjach, gdy perswazja nie wystarcza, konieczne staje się zastosowanie innych środków. Dzięki windykacji sądowo-egzekucyjnej po złożeniu pozwu do sądu możliwe jest uzyskanie prawomocnego wyroku – a dopiero z nim komornik może zwrócić się do naszego klienta-dłużnika i przeprowadzić egzekucję z jego majątku. W tym rodzaju windykacji stosuje się środki o charakterze prawnym, takie jak: pozew, wystosowywanie wezwań do zapłaty, tytuł egzekucyjny i skierowanie sprawy do komornika.


Windykację sądową możesz także przeprowadzić sam, z pomocą kancelarii prawnej lub z pomocą platformy Payhelp.pl. To ostatnie rozwiązanie wydaje się być najbardziej kompleksowe. Z jednej strony bowiem masz do dyspozycji wiedzę i doświadczenie dedykowanego prawnika (z zespołu Payhelp.pl), z drugiej nie jest to rozwiązanie drogie – płacisz raz przy dodaniu niezapłaconej faktury do systemu, zarówno za działania polubowne, jak i sądowe, a z trzeciej – powierzasz kompleksową obsługę sprawy w jedno bezpieczne miejsce, bo Payhelp to platforma firmy windykacyjnej BEST S.A., lidera w tej branży na rynku polskim.


Windykacja komornicza


Windykacja komornicza kojarzy się z najbardziej dramatycznym postępowaniem i największą ilością stresu. Faktycznie, w przeciwieństwie do windykacji polubownej lub prawnej, ma ona charakter przymusowy, a przymus często wiąże się ze wzmożonym stresem. Komornicza windykacja długów to ostatni etap odzyskiwania należności, w ramach którego komornik za pomocą środków przymusu doprowadza do wykonania wyroku, który zapadł w danej sprawie. Egzekucja komornicza polega na zajęciu majątku dłużnika, który staje się własnością wierzyciela. Wierzyciel odzyskuje należność na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny (czyli obowiązek spłacenia długu) zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytułem egzekucyjnym są między innymi: wyrok lub postanowienie sądowe, ugoda sądowa, akt notarialny lub bankowy tytuł egzekucyjny.Windykacja – mieć czy być


Jak widać, odzyskanie własnych pieniędzy niekoniecznie musi być sprawą prostą i przyjemną, jednak mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z naszym krótkim przewodnikiem łatwiej będzie dobrać odpowiednią dla siebie metodę windykacji. Pamiętajmy, że zwlekający z płatnością Klient to też człowiek, i nie bójmy się prosić o pomoc specjalistów, dzięki którym łatwiej będzie nam zachować partnerskie relacje biznesowe, nawet pomimo tymczasowych problemów z terminowością którejkolwiek ze stron.