Ostatnia szansa na bezzwrotną dotację

Ostatnia szansa na bezzwrotną dotację www.sxc.hu

Dodatkowe fundusze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będą dostępne jeszcze w tym roku, jednak na składanie wniosków w wielu przypadkach pozostały już tylko trzy miesiące.

Dostępność nowych środków może być impulsem do zweryfikowania planów inwestycyjnych firmy -  jest to szansa na zastrzyk bezzwrotnego dofinansowania, którą szkoda zmarnować. Tym bardziej, że kolejna okazja w postaci środków z nowej perspektywy pojawi się dopiero w 2015 r.

W okresie od maja do lipca 2014 r. odbędzie się drugi nabór w ramach programu Demonstrator +. W tym przypadku dotacje przewidziane są dla projektów obejmujących wszystkie etapy tworzenia technologii - zaczynając od badań naukowych aż do przygotowania innowacyjnego produktu lub technologii przetestowanych na instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. Co ważne, projekty mogą obejmować także samą budowę instalacji pilotażowych i demonstracyjnych, jeśli służą do testowania nowych rozwiązań technologicznych.

Zakres najbliższych konkursów jest bardzo szeroki więc już teraz warto rozpocząć prace nad projektem spełniającym kryteria. Szanse mają wszystkie firmy, które dążą do doskonalenia swoich produktów, opracowując innowacyjne rozwiązania, bez względu na obszar działania. Przykładowo, w ostatnim naborze w ramach Demonstratora+ dotację dostały tak zróżnicowane projekty jak m.in. recyklingowa technologia ciągłego odlewania drutów miedzianych, układ termiczny pieczarkarni, innowacyjna grupa opakowań kompostowalnych do kontaktu z żywnością czy środowisko programistyczne do tworzenia układów pomiarowych dla Smart Grid.

W czerwcu – lipcu 2014 planowany jest nabór wniosków w ramach programu GEKON  - jednego z najbardziej obiecujących konkursów dla przedsiębiorców – który wspiera prace badawczo-rozwojowe i komercjalizację innowacyjnych technologii prośrodowiskowych. Co istotne, w ramach programu można otrzymać również wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R do działalności.

W pierwszej połowie 2014 r. dostępne będą także dotacje przeznaczone na projekty badawczo-rozwojowe w konkretnych branżach np. Innomed dla branży medycznej (maj-lipiec 2014), Innolot dla sektora lotniczego (czerwiec-lipiec 2014) czy CuBR – obejmujący badania w sektorze metali nieżelaznych (czerwiec-sierpień 2014).

Nowe nabory stwarzają ogromną szansę na dofinansowanie dla przedsiębiorców z różnych branż. Pomimo iż przygotowanie dobrego projektu badawczo-rozwojowego jest zadaniem bardzo wymagającym, należy spodziewać się bardzo dużej konkurencji. Dla przypomnienia ostatnio w ramach programu GEKON wpłynęło 365 wniosków, w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w konkursie zakończonym w lutym już ponad 400, a w Programie Badań Stosowanych prawie 1700 wniosków. W obliczu tak dużej konkurencji oraz złożonych zasad oceny wniosków kluczowe jest, aby zgłaszane projekty dobrze wpisywały się w cele poszczególnych konkursów i aby przemawiała za nimi dobrze przygotowana dokumentacja.

PwC Polska Beata Tylman Rafał Pulsakowski