Oszczędzanie energii to już nie tylko społeczny ekotrend

Oszczędzanie energii to już nie tylko społeczny ekotrend electriceye - Fotolia

Oszczędzanie energii to nie tylko moda na bycie eko, lecz też konieczność prawna. Od 2006 r. UE w ramach działań nad ochroną klimatu prowadzi aktywną politykę wzrostu efektywności energetycznej, którą Polska jako kraj członkowski powinna realizować.

Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie jej zużycia zarówno na etapie energii pierwotnej (wytwarzanej), jak i w fazie końcowej, pobieranej przez użytkowników.

Przez ostatnie 10 lat Polska wprowadziła rozwiązania, dzięki którym udało się poprawić efektywność energetyczną polskiej gospodarki, jednakże przed nami kolejne wyzwania.

Wyzwania dla Polski

Zgodnie z wytycznymi unijnej polityki do 2020 r. efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc., obok 20-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych i wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii (również o 20 proc.). Pakiet klimatyczny trzy razy 20 proc. to plany UE do 2020 r., a już w lipcu br. Komisja Europejska zastanawiała się nad efektywnością energetyczną dla UE do 2030 roku, proponując zwiększenie efektywności do 30 proc. Pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Marcin Korolec, stwierdzając na początku sierpnia br., że Polska może poprzeć propozycję KE w sprawie wzrostu o 30 proc., podkreślał, że efektywność energetyczna pozwala m.in. redukować emisję CO2.

Efektywność energetyczna do poprawki

Obecnie efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około trzy razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około dwa razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Natomiast zużycie energii pierwotnej w Polsce w stosunku do liczebności populacji jest niemal 40-proc. niższe niż w krajach „starej 15”.

Niemniej poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych przy wzrastającym zapotrzebowaniu na energię są dla naszego kraju priorytetem. W tym celu w 2011 r. opublikowano Ustawę o efektywności energetycznej (15 kwietnia, Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm), w której oszczędzanie energii obejmuje nie tylko energooszczędne budynki, lecz także znajdujące się w nim urządzenia techniczne i instalacje elektroenergetyczne.

Białe certyfikaty

Ustawa o efektywności energetycznej wprowadziła tzw. białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej przyznawane przez Urząd Regulacji Energetyki. Jest to mechanizm rynkowy prowadzący do uzyskania wymiernych oszczędności energii w trzech obszarach, tj. zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych oraz przez różne urządzenia potrzeb własnych (tj. zespół pomocniczych obiektów lub instalacji służących do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła), a także zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.

Oprócz wprowadzenia ustawy z 2011 r. Polska dokonała postępu w innych obszarach efektywności energetycznej, takich jak:  przedsięwzięcia termomodernizacyjne wykonywane w ramach ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, modernizacja oświetlenia ulicznego czy też optymalizacja procesów przemysłowych.

Prawie 97 tys. euro kary

A tymczasem okazuje się, że za niewdrożenie dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków (Dyrektywa 2010/31/UE) Komisja Europejska pokazuje nam czerwoną kartkę, grożąc nam karą pieniężną bagatela w wysokości 96,72 tys. euro za każdy dzień uchybienia.

Tak więc ze względu na obszerność zagadnień, które Polska musi dostosować do przepisów UE, okazuje się, że ustawa z 2011 r. już nie wystarcza i obecnie tworzony jest nowy projekt ustawy o efektywności energetycznej. Ponadto 8 września br. ogłoszono nową Ustawę o charakterystyce energetycznej budynków.

Wszyscy powinni o to dbać

Wymienione powyżej działania naszego państwa świadczą o tym, że rozwój polityki klimatyczno-energetycznej jest niezmiernie istotny we wspólnocie europejskiej. Ktoś mógłby powiedzieć, „ale to jest polityka, to mnie nie dotyczy”. Takie nastawienie nie jest właściwe, owszem to jest polityka, ale te wszystkie dyrektywy prawne są tworzone, by chronić nasz klimat i środowisko, które „należą” do wszystkich ludzi: zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Dlatego każdy z nas powinien dbać o oszczędzanie energii.

Podobne artykuły:

Gdzie możemy oszczędzać energię?

Jest wiele sposobów na zaoszczędzenie energii. Tak jak już wyżej wspominałem, efektywność energetyczną można osiągać nie tylko poprzez oszczędzanie prądu, lecz także ciepła i gazu oraz poprzez dobór odpowiedniego oświetlenia czy zastąpienie wydobywania naturalnych surowców energetycznych (takich jak: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny) odnawialnymi źródłami energii (tzw. OZE), które można wytwarzać za pomocą kolektorów słonecznych czy elektrowni wiatrowych/wodnych.

Czy elektryk też może oszczędzać?

Rola elektryków w działaniach na rzecz efektywności energetycznej jest wbrew pozorom duża. Elektroinstalator może pomóc właściwie dobrać i zmodernizować te urządzenia/instalacje elektroenergetyczne w taki sposób, aby zużywały znacznie mniej energii. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia ekologicznego, lecz także ekonomicznego, ponieważ pomaga ograniczyć opłaty za pobieraną energię elektryczną wykorzystywaną na przykład do obsługi maszyn, urządzeń, oświetlenia i zasilania innych elementów generujących duży pobór energii.

Są cztery ogólne zasady oszczędzania prądu:

 • należy kupować energooszczędne urządzenia AGD;
 • należy zwracać uwagę na rozmieszczenie niektórych urządzeń AGD – odnosi się to szczególnie do lodówki i zamrażarki, które zużywają aż 30 proc. energii - by ograniczyć pobór energii powinny być ustawione jak najdalej od źródeł ciepła (takich jak kuchenka czy grzejniki);
 • należy wyłączać niepotrzebne urządzenia (w tym sprzęt elektroniczny jak np. laptop, telewizor, radio) – najlepiej ustawić urządzenie na opcję energooszczędną i nie używać trybu stand-by (tryb czuwania, zwłaszcza w starszych urządzeniach, zużywa znaczną część całkowitej energii pochłanianej rocznie przez urządzenie);
 • z wszystkich urządzeń należy korzystać racjonalnie.

Na ogrzewaniu też można dużo zaoszczędzić

Warto oszczędzać na ogrzewaniu, ponieważ pochłania ono aż 71 proc. całości energii zużywanej w gospodarstwie domowym. Podstawowe sposoby na efektywność energetyczną to:

- dostęp do źródła ciepła nie powinien być zastawiony meblami czy zasłonięty grubymi zasłonami;

- kaloryferów nie powinno się odkręcać na maksymalną moc (zwłaszcza w tych pomieszczaniach, w których nie przebywa się w ciągu dnia, np. w sypialni) – można również zainwestować w inteligentny termostat do grzejnika;

- warto zadbać o odpowiednią temperaturę w mieszkaniu (najlepiej, żeby temperaturę była optymalna, tj. nie za wysoka i nie za niska, bo stała wartość daje więcej oszczędności niż naprzemienne ogrzewanie i chłodzenie).

- obniżenie temperatury o 1 stopień Celsjusza pozwala oszczędzić 6 proc. energii;

- żeby ciepło nie uciekało, warto uszczelniać okna, wówczas można zaoszczędzić ok 60 zł. rocznie;

- jeśli jest to możliwe, nie montuj tylko elektrycznych grzejników;

- jeśli masz zamiar zbudować elektryczne ogrzewanie podłogowe, rozważ wykonanie go w wersji akumulacyjnej, co pozwoli nieco obniżyć zużycie energii – ponadto należy tak rozplanować położenie przewodów grzejnych w podłodze, aby meble nie zostały ustawione na ogrzewanej powierzchni.

Oświetlenie ma znaczenie

Pierwsza i najbardziej znana zasada efektywnego oświetlenia mówi, żeby zastępować tradycyjne żarówki świetlówkami kompaktowymi lub halogenowymi, co pozwala oszczędzić nawet do 80 proc. energii.

Ponadto możemy wyróżnić następujące sposoby oszczędzania energii na oświetleniu:

 • póki pora dnia na to pozwala, korzystaj z oświetlenia słonecznego – nie zasłaniaj okien dużymi kwiatami, długimi zasłonami czy firankami;
 • w miejscach, w których korzystasz z oświetlenia najdłużej (typu kuchnia czy łazienka), zamontuj żarówki energooszczędne, a najlepiej żarówki diodowe (niestety nie nadają się one do oświetlania pokoi, bo dają skupiony strumień światła);
 • warto wiedzieć, że dwie żarówki 40W dają mniej światła niż jedna żarówka o mocy 80W;
 • warto korzystać z żyrandoli, które pozwalają na zapalanie różnej liczby żarówek w zależności od potrzeb;
 • w przypadku oświetlenia miejscowego (np. przy biurku) oświetlenie punktowe jest prawie zawsze lepsze niż oświetlanie całego pokoju;
 • ściany w pokojach powinny być malowane raczej na jasne kolory, ponieważ pozwala to na odbijanie energii słonecznej i dostarczenie jej do wnętrza pokoju – analogicznie dotyczy to malowania na biało powierzchni ścian prostopadłych do powierzchni okien.
 • Podobne artykuły:

Oszczędzanie energii w liczbach

W statystycznym gospodarstwie domowym pobór energii rozkładasię w następujący sposób:

 • 71 proc. – ogrzewanie,
 • 15 proc. - podgrzewanie wody,
 • 7 proc. - gotowanie,
 • 5 proc. - urządzenia elektryczne,
 • 2 proc. - oświetlenie.

Jakie urządzenia AGD i elektryczne zużywają najwięcej energii?

 • 28,1 proc. - lodówka i zamrażarka,
 • 20,4 proc. - oświetlenie oraz drobny sprzęt AGD,
 • 19,6 proc. - kuchenka elektryczna,
 • 9,1 proc. - pralka,
 • 6,6 proc. - radioodbiornik/wieża,
 • 6 proc. - telewizor,
 • 5,3 proc. - czajnik elektryczny,
 • 2,4 proc. - komputer,
 • 2 proc. - kuchenka mikrofalowa.

Czy wiesz, na co można zużyć 1 kilowat energii?

 • oglądać TV przez 10–15 godz.,
 • odkurzać przez godzinę,
 • brać ciepły prysznic przez 2 minuty,
 • golić się maszynką elektryczną 3 lata,
 • wysuszyć 2 kg bielizny w suszarce elektrycznej,
 • słuchać muzyki 40 godz.,
 • schłodzić 160 l piwa,
 • korzystać z komputera 4–6 godz.

Co zyskamy, dbając o oszczędzanie energii:

- ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego,

- ochronę klimatu i ograniczanie efektu globalnego ociepleniapoprzez zmniejszenie emitowania gazów cieplarnianych, w tym ilości CO2,

-niższe rachunki za energię,które poprawią konkurencyjność firm i zasób portfela osób prywatnych,

- zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do utylizacji.

A zatem biorąc pod uwagę powyższe dane liczbowe i argumenty,warto dbać o poprawę efektywności energetycznej nie tylko z przyczyn ekologicznych (ochrona środowiska), lecz także ekonomicznych (w trosce o zasób portfela).

Źródło:

http://www.se.pl/porady/edukacja/jak-skutecznie-oszczedzac-energie-elektryczna_182360.html;

http://ekoenergia.blogspot.com/2008/01/sposoby-oszczedzania-pradu.html.

Tomasz Karwat