Państwo powinno pomagać innowacyjnym firmom

Państwo powinno pomagać innowacyjnym firmom Sergey Nivens - Fotolia

Pomysły dotyczące konkretnych rozwiązań w sferze innowacji mogą być wdrażane przez państwo, nawet jeśli będzie to oznaczało pewne koszty dla budżetu - powiedział Jan Krzysztof Bielecki podczas wywiadu udzielonego w studiu telewizyjnym Pracodawców RP.

– Polska gospodarka w coraz większym stopniu jest oparta na wiedzy. Proszę sobie przypomnieć, jak wyglądał nasz rozwój w latach 90., a jak wygląda dziś. To są dwa różne światy – powiedział Bielecki. – Pytanie tylko, czy prędkość tej zmiany jest odpowiednia; czy chcemy, żeby było jeszcze szybciej i jeszcze bardziej konkurencyjnie.

Jedno jest pewne – utrzymanie konkurencyjności naszej gospodarki jest kluczowym wyzwaniem, przed którym stoi obecnie Polska. Dotychczas nasze przewagi miały przede wszystkim charakter kosztowy. Proste rezerwy wzrostu ulegają jednak stopniowemu wyczerpaniu. Aby utrzymać w kolejnych latach zadowalającą dynamikę rozwoju gospodarczego oraz nadal nadrabiać dystans dzielący nas od państw Zachodu, konieczne jest wypracowanie nowej strategii budowania przewagi konkurencyjnej Polski.

Jeżeli chcemy zbudować i wzmacniać swój wizerunek jako nowoczesnej gospodarki, inwestycje państwa należy ukierunkować na rozwój wiedzy oraz innowacji. Z tej przyczyny powinniśmy oczekiwać od ustawodawcy myślenia strategicznego – długofalowej polityki rozwojowej, wykraczającej poza bieżącą kadencję. Musimy wykazać się przy tym dojrzałością polityczną, która umożliwi wspólne kreowanie rozwiązań w interesie kraju i jego obywateli, dzięki czemu zyskamy pewność, że rozpoczęte projekty będą z co najmniej równym zaangażowaniem kontynuowane w kolejnych kadencjach.

Powinniśmy jak najlepiej wykorzystać unijną perspektywę finansową na lata 2014–2020, aby tworzone niemałym kosztem zaplecze naukowo-badawcze, nowoczesne laboratoria, parki technologiczne stały się jednym z podstawowych elementów przyciągających do Polski inwestorów zagranicznych. Jeżeli uda się zrealizować ten cel, jeżeli wypracujemy swój model zagłębia wynalazków i know-how – wówczas pojawią się warunki do zwiększenia tempa wzrostu płac, proporcjonalnie do wzrostu wydajności pracy. Beneficjentem takiego obrotu spraw będą zarówno budżet państwa, jak i uczestnicy rynku pracy.

Jan Krzysztof Bielecki podkreślił, że Polski Kongres Gospodarczy, którego organizatorem będą Pracodawcy RP (22-23 października 2014 r.) będzie miał na celu przedstawienie rządowi pewnych rekomendacji. Jego zdaniem każda z nich, jeśli tylko pokaże sposób operacjonalizacji konkretnego rozwiązania, może być wdrożona, nawet jeśli miałoby to kosztować budżet państwa.

Najbardziej innowacyjne projekty wiążą się na ogół ze zwiększonym ryzykiem, jednak wobec potencjalnych korzyści państwo powinno wspierać takie pomysły konkretnymi działaniami. Strategia wspierania innowacyjności do tej pory pozostawała w naszym kraju funkcjonującą wyłącznie na papierze fikcją. Świadczy o tym chociażby znikoma skala korzystania z ulg na nowe technologie. W 2012 r. sięgnęły po nie 94 podmioty na… 373 000 firm płacących podatek CIT.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej