Pieniądze do wzięcia - ostatnia szansa

Pieniądze do wzięcia - ostatnia szansa mpgraphics - sxc.hu

Samorządy mogą już korzystać z dotacji unijnych, jakie Polska otrzyma na lata 2014-2020. Niestety, przedsiębiorcy muszą poczekać. Optymistyczny plan rządu zakłada, że do lipca 2014 roku, zostaną ustalone szczegóły oraz zasady przyznawania środków.

Wówczas firmy będą mogły starać się o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

W oczekiwaniu na konkursy nowej perspektywy budżetowej, część firm może skorzystać z ostatniej puli pieniędzy ze środków w ramach środków alokowanych na lata 2007-2013.

Podobne artykuły:

W styczniu ruszają programy, dzięki którym firmy z sektora MŚP będą mogły jeszcze w I kwartale 2014 r. aplikować o dotacje na realizację projektów szkoleniowo-doradczych dla swoich pracowników. Programem objęci są również przedsiębiorcy z województwa łódzkiego - pula środków do rozdania to 7 mln PLN. Aplikacje można składać od 10.01.2014 do 07.02.2014.

Stan wydatkowania środków na szkolenia w ramach PO KL na dzień 30.11.2013 r. to 4 163 595 502 PLN (97,5% wartości wszystkich środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach PO KL). Oznacza to, że w ramach wsparcia z funduszy europejskich, zostało zrealizowanych 5 656 projektów.

W oczekiwaniu na konkursy nowej perspektywy budżetowej, spodziewane na styczeń 2015 r., firmy z sektora MŚP mogą jeszcze korzystać ze środków alokowanych na lata 2007-2013, na realizację projektów szkoleniowo-doradczych dla swoich pracowników. Dla poszczególnych województw pula środków do rozdania waha się od kilku do nawet kilkunastu milionów złotych. Konkursy zostały zaplanowane dla woj. śląskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i łódzkiego.

Firmy mogą otrzymać do 100% dofinansowania na pokrycie wydatków w projekcie.

Czy warto teraz skorzystać z dofinansowania?

To ostatni moment na otrzymanie wsparcia finansowego na realizację projektów na starych zasadach. Łatwiej i skuteczniej radzić sobie z ryzykiem, gdy się je zna i można je przewidzieć. Ostatnie lata to czas intensywnej pracy nad przygotowywaniem projektów oraz ich realizacją. Doświadczenia i zdobyta wiedza dają przekonanie, że Polacy mają coraz większą wiedzę i świadomość istoty realizacji projektów. Pozwala ona na stwierdzenie, że warto wykorzystać ostatni moment, bo przekonanie o możliwości wsparcia finansowego z UE oraz korzyści jakie niesie ze sobą realizacja projektów, są szansą na rozwój.

Podobne artykuły:

Wiemy jakie projekty chcemy realizować, po co je wdrażamy, jakie korzyści płyną z ich realizacji dla rozwoju biznesu, pracowników a tym samym dla całej gospodarki. Firmy efektywnie rozliczają projekty, gdy znają kryteria, wytyczne oraz mechanizm przyznawania i rozliczania środków.

Projekt EFS zachwyci nawet najbardziej opornych pracowników

Przedsiębiorcy uważają, że w projekcie będą musieli zrealizować (kolejne) tylko powszechne szkolenia stacjonarne, których pracownicy mają już dosyć. To jedna z najczęściej pojawiających się wątpliwości, która może zniechęcić do podjęcia działań. Wystarczy jednak spojrzeć na tematykę szkoleń z innej perspektywy.

Dzięki umiejętnościom zarządzania talentami różnych generacji (X,Y,Z), wdrożenie rozwiązań odpowiadających na potrzeby każdej z grup pokoleniowych, pozwala czerpać korzyści z podniesienia efektywności pracy zespołów. Co więcej, dzięki wykorzystaniu formuły blended-learning, możliwe jest takie zaplanowanie projektu, aby nie stanowił on zbyt dużego obciążenia dla pracowników.

Czy pracownicy chcą się rozwijać

Badania przeprowadzone w ramach projektu „Dialog Generacji” na ogólnopolskiej próbie 1000 pracowników (2012 r.) pokazały, że ponad połowa pracowników (52,6%) oczekuje opracowania dla nich planu rozwoju, podczas gdy tego rodzaju narzędzia wykorzystuje tylko co trzecia organizacja. Połowa pracowników (53,1%) jest zdania, że przełożony jest w stanie wykorzystać ich potencjał. Chęć dokształcania się w zakresie wykonywanej pracy deklaruje 73,6% pracowników. Najczęściej zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności zgłaszają młodsze pokolenia (generacja C – 79,7%, Y – 80,4%). W grupie 34-49-latków dążenie do rozwoju przejawia 74,2% pracowników, zaś wśród Baby Boomers 63,8%.

Podobne artykuły:

Przy tak dużym zapotrzebowaniu samych pracowników na dopasowane do ich potrzeb formy i zakresu szkoleń, działanie w obszarze rozwoju pracowników wydaje się być niewykorzystaną przestrzenią. Badania pokazują, że firmy nie doceniają roli dopasowania form rozwojowych do potrzeb pracowników w różnym wieku i procesów zarządzania wiedzą w organizacjach. Jednocześnie głosy pracowników wyraźnie wskazują na brak odpowiednio przygotowanych szkoleń i chęć rozwoju przy wsparciu szkoleń dedykowanych specjalnie dla danej grupy.

Informacje na temat aktualnych konkursów oraz szczegółowe kryteria znajdują się na http://www.efs.gov.pl

HPR Group Sp. z o.o. SelectOne Sp.k. Berenika Zbiciak