Piszemy biznesplan

Piszemy biznesplan © Picture-Factory - Fotolia.com

Mając już gotowy schemat biznesplanu możemy zabrać się za szczegółowy opis branży i przedsięwzięcia.

W swojej istocie biznesplan ma odpowiedzieć na szereg pytań definiujących twój biznes. Oto zestawienie, którego można użyć przy szczegółowym opisie biznesu.

Zagadnienia dotyczące biznesu

1. Jaki produkt lub usługę oferujesz?
2. Kto ma być twoim klientem? (opis grupy docelowej, możliwości płatnicze, dynamika wzrostu, lokalizacja – np. miasto, wieś)
3. Zasięg działania (rynek lokalny, krajowy, międzynarodowy)?
4. Jaka jest kondycja rynku, na którym chcę działać (konkurencja, wybrane nisze, zamożność i preferencje ewentualnych klientów?
5. Czym oferowany przez ciebie produkt/usługa różni się od innych, podobnych dostępnych na rynku lub w czym tkwi jego wyjątkowość?
6. Czy wiesz coś o powodzeniu podobnych biznesów lub branży na podstawie takich źródeł, jak media lub kontakty prywatne?
7. Czy masz świadomość obecnego stanu prawnego i ewentualnych możliwych jego zmian, dotyczącego branży, w której będziesz prowadzić biznes?
8. Na jakiej podstawie sądzisz, że tworzony przez ciebie biznes będzie opłacalny?
9. Jaka jest najbardziej odpowiednia forma prawna dla twojego biznesu? (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka prawa handlowego)?
10. Czy twój biznes będzie wymagał pozwoleń lub koncesji? Jeśli tak, to jakich?
11. Czy twój biznes będzie oparty o franczyzę lub licencję?
12. Od kiedy chcesz formalnie rozpocząć biznes?

Cele, które ma osiągnąć firma:

Określ i zaplanuj:

 • zakładaną w danym czasie wysokość zysku, obrotu, termin osiągnięcia równowagi wydatków i przychodów itp.,
 • podstawowe wyznaczniki jakości produktu,
 • wielkość sprzedaży, udział w rynku, marżę, zyski,
 • dalszy rozwój firmy i sposobów zarządzania.

Biznesplan pod kredyt – na co zwrócić uwagę?

Przy pisaniu biznesplanu możemy się natknąć na różnorodne problemy i popełnić błędy. Przygotowując biznesplan, który będzie przedłożony bankowi lub inwestorowi w celu uzyskania kredytu lub współfinansowania, powinniśmy być świadomi kilku istotnych szczegółów.

Jeśli projekt jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z jednego źródła, częstym błędem jest brak wskazania źródeł spłaty odsetek od pożyczki na start biznesu w okresie, gdy nie będzie on jeszcze przynosił dochodów.

Określenie źródeł spłaty – nawet jeżeli jest to wyliczenie, z którego wynika, iż kwota kredytu pokryje także spłatę odsetek w okresie początkowym (braku przychodów) jest sygnałem dla banku lub inwestora, iż autor biznesplanu bierze pod uwagę interes inwestora i z góry bierze pod uwagę zabezpieczenie jego roszczeń. Jest to ważny sygnał dla inwestora.

We wniosku należy (w oparciu o biznesplan) określić najbardziej dogodny dla kredytobiorcy sposób pobierania kredytu (liczba i wielkość transz) – w związku z planowanymi działaniami, a także dogodny sposób spłaty. Dzięki temu – wraz z przedstawicielem banku będzie można wypracować optymalny i dogodny dla obu stron schemat wypłaty kredytu i spłaty kredytu z odsetkami.

Niedoszacowanie kosztów startu przedsięwzięcia

Przygotowując wniosek kredytowy wraz z biznesplanem należy zwrócić szczególną uwagę na wyliczenie kosztów startu projektu. Należy tu być szczególnie uważnym, gdyż w przypadku wielu biznesów pojawiają się koszty wcześniej ukryte (np. przy adaptacji budynków, zakupie urządzeń (np. konieczność dostosowania instalacji elektrycznej), adaptacji pomieszczeń produkcyjnych lub biurowych (konieczne przeróbki zgodnie z zaleceniami inspektora BHP lub PIH).

Koszty często niedoceniane w fazie projektu:

 • koszty ubezpieczenia i opłat celnych,
 • koszty związane z VAT;
 • koszty transportu, załadunku i wyładunku,
 • koszty montażu,
 • koszty zatrudnienia pracowników
 • koszty szkolenia personelu;
 • koszty uruchomienia produkcji (w tym materiałów, źródeł energii, testowania produktów)
 • koszty związane ze stworzeniem i utrzymaniem systemu dystrybucji; straty w produkcji i magazynowaniu,
 • straty z powodu braku wypłacalności odbiorców/klientów
 • płatności związane z wywozem/utylizacją odpadów produkcyjnych;

Projekt bez ryzyka?

Autorzy biznesplanów często umniejszają lub nie wykazują ryzyka związanego z uruchomieniem projektu. Warto jednak podejść rzetelnie do opisu ryzyka - będzie to dla inwestora sygnał, że projektodawca (często właściciel biznesu) jest osobą rzetelną, godną zaufania i odpowiedzialną.
Warto więc zwrócić uwagę na istniejące ryzyko, opisać je szczegółowo – ale dodać do tego plan ograniczenia tego ryzyka do minimum oraz ewentualne możliwe zabezpieczenia i gwarancje pomyślności przedsięwzięcia.

Podobne artykuły:


Ryszard Jórczak Nowoczesna Firma S.A.