Podatek od Czynności Cywilnoprawnych w przekształcanej spółce

Podatek od Czynności Cywilnoprawnych w przekształcanej spółce serq - Fotolia

To, że w spółce komandytowo-akcyjnej, powstałej ze spółki z o.o., wartość kapitału zakładowego będzie równa lub nawet niższa niż w przekształcanej, nie przesądzi o braku obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Spółka z o.o. planuje swoje przekształcenie w spółkę komandytowo-akcyjną. Zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, zadając następujące pytanie: czy w wypadku braku wniesienia do spółki, w związku z jej przekształceniem, dodatkowych składników majątkowych przez wspólników, gdy nie dochodzi do zwiększenia majątku przekształconej spółki osobowej, przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową nie będzie skutkować obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie spółka podniosła, że przekształcenie nie będzie skutkować obowiązkiem zapłaty PCC. Wskazała na literalne brzmienie art. i ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC. Zdaniem spółki nie ulega wątpliwości, że na gruncie ustawy o P C C nie można uznać za tożsame pojęć "majątek", "kapitał zakładowy" czy też "wkład". W efekcie, w związku z tym, że w chwili przekształcenia nie dojdzie do wniesienia dodatkowych składników majątkowych, majątek spółki przed i po przekształceniu będzie taki sam, tj. nie zmieni się w porównaniu do majątku spółki z o.o. w momencie przekształcenia.

W wydanej interpretacji organ uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów