Polisa dla MSP – najczęściej zadawane pytania

Polisa dla MSP – najczęściej zadawane pytania materiały PR

Ubezpieczenia to coraz lepiej znane małym firmom narzędzie do niwelowania ryzyka związanego z działalnością gospodarczą. Mimo rosnącej świadomości przedsiębiorców w zakresie ochrony ich majątku, mogą pojawiać się pewne pytania.

Dla kogo polisa firmowa jest odpowiednia? Czy są jakieś ograniczenia co do firm, które mogą się zabezpieczyć polisą dla MSP?

Polisa ma sens w wielu sytuacjach: kiedy firma najmuje lokal, w którym prowadzi działalność gospodarczą, kiedy zatrudnia inne osoby, prowadzi działalność handlową, usługową lub produkcyjną czy działalność gospodarczą związaną z rolnictwem. Ograniczeń nie ma zbyt wiele. Ważne jest, aby firma prowadziła ewidencję ubezpieczonego mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie ma znaczenia wartość posiadanego majątku i wysokość obrotów. Działalność gospodarcza może być prowadzona w budynkach własnych lub wynajmowanych.

No właśnie, od jakich szkód można ubezpieczyć użytkowany lokal?

Przede wszystkim od ognia i innych zdarzeń losowych, takich jak powódź, zalanie, upadek drzewa, uderzenie pojazdu i wielu innych. Poza budynkiem ubezpieczone mogą być także nakłady inwestycyjne, które zostały poniesione w celu dostosowania lokalu do potrzeb prowadzenia działalności lub podniesienia jego standardu.

Czy firma budowlana lub budowlano-wykończeniowa może chronić przewożone materiały, np. płytki ceramiczne, które są dosyć delikatne i łatwo ulegają uszkodzeniom? Czy w przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu można otrzymać odszkodowanie?

Tak, pod warunkiem, że są to środki obrotowe, czyli mienie będące własnością ubezpieczonego i przeznaczone do wykonania usługi lub sprzedaży. Do skutecznej ochrony konieczne jest wykupienie klauzuli cargo, czyli ubezpieczenia ładunku podczas transportu. Takie ubezpieczenie obejmuje też uszkodzenia powstałe podczas załadunku i rozładunku. Mienie będące własnością klientów – mienie osób trzecich – będzie objęte ochroną tylko we wskazanym w umowie miejscu ubezpieczenia.

Czy w przypadku kradzieży laptopa, np. z bagażnika samochodowego, możliwe jest otrzymanie odszkodowania w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego?

Tak, pod warunkiem, że zdarzenie miało miejsce w ciągu dnia, czyli w godzinach od 6:00 do 22:00. Jeżeli pojazd znajdował się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu, laptop podlega ochronie także nocą. Oczywiście dotyczy to zamkniętego samochodu, z ochrony wyłączone są np. kabriolety bez stałego dachu. Taką ochroną może też być objęty profesjonalny sprzęt RTV, np. aparaty, kamery, mikrofony, urządzenia do przetwarzania dźwięku i obrazu. Wbrew pozorom, takie ubezpieczenie nie jest drogie, przykładowo ubezpieczenie dwóch laptopów o łącznej wartości 4 000 zł to składka w wysokości 21 zł rocznie.

Podobne artykuły:

Co w przypadku firmy handlowej, która ze względu na zbyt dużą objętość towaru gromadzi jego część poza magazynem? Czy w przypadku kradzieży spoza budynku poszkodowany otrzyma odszkodowanie?

Tak, choć tutaj konieczne jest posiadanie ubezpieczenia rozszerzonego o klauzulę ubezpieczenia mienia na placach składowych. Dobrym przykładem są np. nawozy sztuczne. Na ich składowanie potrzeba dużej powierzchni, często na zewnątrz magazynu. Równocześnie są one dosyć drogie, dlatego warto skorzystać z tej klauzuli.

Coraz popularniejsze jest obecnie ubezpieczenie OC pracodawcy, na czym ono polega?

Nawet w najlepiej zorganizowanych przedsiębiorstwach istnieje ryzyko zajścia wypadku przy pracy. Klauzula OC pracodawcy działa wówczas, gdy odszkodowanie z ustawy wypadkowej nie pokrywa roszczenia pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy. Limit odpowiedzialności w przypadku OC pracodawcy należy ustalić biorąc pod uwagę liczbę pracowników oraz branżę, w której firma działa.

Czy może Pan podać jakieś przykłady szkód, które wydarzyły się w firmach i za które przedsiębiorca otrzymał należne odszkodowanie?

Oczywiście.

W położonej na Mazurach agrofirmie doszło do zwarcia instalacji elektrycznej w jednej z ładowarek, co spowodowało pożar, w którym spłonęła hala magazynowa oraz pozostałe mienie (m.in. opryskiwacz, środki ochrony roślin). W ramach posiadanej ochrony ubezpieczeniowej firma otrzymała odszkodowanie w wysokości 1 050 743 zł.

Inny przykład. Firma z Wielkopolski, zajmująca się handlem książkami, została zalana w wyniku pęknięcia rury wodno-kanalizacyjnej. Zostały zniszczone regały oraz towar.

Wypłaciliśmy odszkodowanie w wysokości 25 000 zł, które obejmowało również koszty przywrócenia budynku do stanu sprzed zalania, co umożliwiło szybkie ponowne uruchomienie księgarni.

Brandscope Jacek Chojnacki