Polscy milionerzy trzymają majątek w kraju

Polscy milionerzy trzymają majątek w kraju apops - Fotolia

Aż 95 proc. majątku najzamożniejszych mieszkańców Polski ulokowane jest w kraju. Tylko 5 proc. środków znajduje się za granicą, głównie w Szwajcarii – pisze „Rzeczpospolita”.

W ubiegłym roku, majątek gospodarstw domowych, które posiadały już aktywa powyżej 1 mln dol., wzrósł w skali światowej łącznie o 11,9 proc. do 164,3 bln dol. – wynika z ogłoszonego w poniedziałek raportu Boston Consulting Group. Największy, bo aż 30-proc. wzrost odnotowano w regionie Azji i Pacyfiku. Według BCG, wzrost w Polsce wyniósł 5 proc.

Na tle innych krajów, naszych zamożnych wyróżnia mała skłonność do lokowania swoich majątków za granicą. Tylko 5 proc. Polaków znajdujących się w tej grupie ulokowane jest w innych krajach, przede wszystkim w Szwajcarii.

– Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowaliśmy powrót środków zainwestowanych za granicą właśnie do Polski. Wynika to zarówno z rosnącego zaufania do stabilności gospodarczo-politycznej kraju, jak i z atrakcyjności rozwiązań inwestycyjnych oferowanych przez rodzimy private banking – powiedziała cytowana przez „Rzeczpospolitą” Małgorzata Anczewska, dyrektor biura bankowości prywatnej mBanku i prezes mWealth Management. 

red.