Polscy przedsiębiorcy a eurowybory (SONDAŻ)

Polscy przedsiębiorcy a eurowybory (SONDAŻ) nf.pl

Prawie 80 proc. przedsiębiorców nie ma poczucia, by europosłowie kończący obecną kadencję reprezentowali i bronili ich biznesowych racji w Brukseli.

To wyniki najnowszego sondażu Instytutu Keralla Research, który przeprowadził badanie wśród mikro, małych i średnich firm w Polsce.

Dodatkowo ponad 83 proc. small biznesu uważa, że eurodeputowani nie komunikują swoich działań, nie informują o projektach, ustawach, które mogą ich dotyczyć i nie prowadzą dialogu z przedsiębiorcami. Jak mówili badani przedsiębiorcy, europosłowie aktywizują się dopiero przed kolejnymi wyborami szukając poparcia.

Podobne artykuły:

A czego przedsiębiorcy najczęściej oczekują od europosłów? Działań prowadzących do upraszczania przepisów oraz procedur unijnych i ich stabilności oraz ujednolicania przepisów prawnych i podatkowych na poziomie UE i Polska.

Europosłowie 7 kadencji – czy skutecznie reprezentowali small biznes?

W ocenie 78,6 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorców eurodeputowani nie bronili interesów krajowego small biznesu, w tej grupie większość, bo 54,3 proc. jest tego zdecydowanie pewna, a kolejne 24,3 proc. uważa, że posłowie „raczej nie bronili interesów MŚP”.
O skuteczności europosłów było przekonanych zaledwie 0,3 proc. badanych oraz 4,3 proc. wskazujących, że raczej występowali oni w imieniu MŚP. Warto odnotować, że sporo, bo ponad 16 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „nie wiem, trudno powiedzieć”. 

Europosłowie 8 kadencji – czy przedsiębiorcy MŚP mają oczekiwania wobec nowych europosłów?


Co drugi przedsiębiorca (50,3 proc.), pomimo faktu, że nie czuje się, szczególnie reprezentowany przez europosłów, ma konkretne oczekiwania wobec nowych eurodeputowanych, którzy zostaną wybrani.

Żadnych oczekiwań dotyczących regulacji bądź zmian, o które należy dbać na szczeblu unijnym przez kolejne pięć lat, nie ma ponad 1/3 ankietowanych przedsiębiorców (33,8 proc.). - Nie brakowało tu argumentów wskazujących na bezsilność i marginalną rolę naszych posłów na arenie międzynarodowej, którzy, jak mówili przedsiębiorcy, „i tak niewiele mogą” bądź „nie mają wystarczających kompetencji”, zatem w ocenie small biznesu kierowanie postulatów o charakterze gospodarczym pod ich adresem nie ma większego sensu – dodaje Izabella Młynarczyk z Keralla Research. – Wskazywano również, że trudno kierować oczekiwana pod adresem celebrytów szykujących się do Europarlamentu. W grupie rozczarowanych pojawiały się też argumenty, że formułowanie wobec naszych reprezentantów oczekiwań, jest bezcelowe, gdyż – co podkreślano – wielu z nich „idzie tam głównie dla pieniędzy, a nie po to, by coś załatwić dla kraju czy small biznesu”.
Ponad 15% ankietowanych „nie wie” czy są regulacje i zmiany, o które nasi reprezentanci w UE powinni aktywnie zabiegać.

Jakie postulaty mikro, mali i średni przedsiębiorcy kierują do przyszłych europosłów?

Przedsiębiorcom przede wszystkim zależy na upraszczaniu przepisów i procedur unijnych oraz na ich stabilności. Ponad 11 proc. MŚP wymienia właśnie ten postulat, jako podstawowe zadanie dla przyszłych europosłów, podkreślając jednocześnie, że to właśnie mikro, małe i średnie firmy mają najwięcej trudności w dostosowaniu się do nowych zmian i regulacji wynikających z naszej przynależności do UE.

Równie często wymieniany postulat (9,3 proc.) to prace nad ujednolicaniem przepisów prawnych i podatkowych na poziomie UE i Polska, co badani rozwijali wskazując na oczekiwaną likwidację przywilejów poszczególnych branż, które stawiają nasz rodzimy small biznes w gorszej pozycji (wskazywane, jako przykład były między innymi lepsze, zdaniem badanych, regulacje prawno-podatkowe dla firm transportowych w krajach unii, niż u nas, dopłaty i preferencje dla rolników unijnych, na które nasi rolnicy liczyć nie mogą). W zbliżonej tonacji wypowiadali się przedsiębiorcy, którzy bardzo korzystne warunki podatkowe dla zachodnich koncernów wchodzących na nasz rynek traktują, jako ewidentny przykład preferencji i przywilejów, na jakie żaden mały czy średni przedsiębiorca dający zatrudnienie nawet stu pracownikom liczyć nie może (2,8 proc. postuluje, więc działania chroniące nasz small biznes przez skutkami takich preferencji, jakie otrzymują korporacje).


W ocenie 8,6 proc. ankietowanych, polscy europosłowie powinni też aktywniej walczyć o uproszczenia procedur w przypadku starań o finansowanie zewnętrzne kierowane do MŚP. - Często podały tu głosy, że procedury i generalny dostęp do unijnych środków są tak czasochłonne i skomplikowane, że kończą się rezygnacją zainteresowanych. Badani sugerowali, że to, czego brak w dzisiejszej polityce dotowania, to właśnie ulgowego traktowania przedsiębiorców rzeczywiście najmniejszych – czytamy w raporcie Keralla Research.


Pokrewnym postulatem jest oczekiwanie 3,3 proc. badanych, by aktywniej działać także na poziomie Brukseli nad poszerzaniem rynków zbytu dla eksportujących firm sektora MŚP. Skuteczne wejście na rynki zagraniczne to wciąż dla wielu duże wyzwanie. Badani wskazują, że w tym zakresie wciąż są w dużym stopniu zdani sami na siebie, a europosłowie skupiają się w ich ocenie na ułatwianiu biznesu i „wychodzeniu na zewnątrz” największym krajowym przedsiębiorcom, bagatelizując rolę firm małych i średnich.

Podobne artykuły:


Wśród „innych oczekiwań” badani formułowali konkretne propozycje zmian i regulacji, które postrzegają, jako pożądane i ułatwiające prowadzenie biznesu przez MŚP. Według 25,8 proc. badanych nowi europarlamentarzyści powinni się skupić m.in. na tym, aby: zapewnić informację o tym, co będzie regulowane w danej branży, w jakim kierunku będą zmiany, nie zaskakiwać regulacjami i prowadzić komunikację z biznesem, konsultować i uwzględniać też jego postulaty (np. wobec zakładów pracy chronionej, w lipcu mają wejść przepisy nowe unijne, a zbyt mało jest informacji, jak będą wyglądały przepisy, co rodzi niepewność biznesu), zapewnić gospodarce bezpieczeństwo energetyczne, walczyć o obniżenie limitów CO2, walczyć o obniżanie cen transportu (m.in. niższych opłat za autostrady w UE), walczyć o zmianę przepisów dotyczących produkcji i obrotu paszami na korzystniejsze dla polskich firm MŚP, itd.

KerallaResearch Instytut Badań i Rozwiązań B2B Izabella Młynarczyk