Polska Grupa Pocztowa odpiera zarzuty

Polska Grupa Pocztowa odpiera zarzuty www.sxc.hu

Poczta Polska też ma placówki w sklepikach spożywczych czy papierniczych - mówi Leszek Żebrowski, prezes PGP.

Trwa spór między Pocztą Polską a Polską Grupą Pocztową. Wobec PGP pojawiło się w mediach wiele zarzutów.

Przypomnijmy, 18 grudnia 2013 roku Polska Grupa Pocztowa podpisała umowy ze Skarbem Państwa – Sądem Apelacyjnym w Krakowie oraz Prokuratorem Generalnym na obsługę korespondencji sądów powszechnych i prokuratur.

Dwuletni kontrakt wszedł w życie od stycznia 2014 roku. Umowa jest realizowana we współpracy z InPost oraz siecią ponad 5000 placówek RUCH.

Poczta Polska złożyła skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 16 grudnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia tzw. przetargu pocztowego.

Leszek Żebrowski, prezes PGP SA odniósł się do zarzutów, że placówki PGP są m.in w sklepach: - Wiele placówek Poczty Polskiej na terenach wiejskich znajduje się w sklepikach spożywczych czy papierniczych i nikt nie kwestionuje bezpieczeństwa korespondencji czy uczciwości pracowników takich punktów. My postawimy na wzrost efektywności dostarczanej korespondencji – dzięki czemu Polaków przestanie prześladować awizo pocztowe.

Podobne artykuły:

Pojawiały się również zarzuty dotyczące punktów pocztowych.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych przeprowadził analizę porównawczą dostępności placówek Poczty Polskiej oraz udostępnianych przez PGP. Zgodnie z informacjami udostępnianymi na stronie internetowej PP na 7621 faktycznie działających placówek Poczty Polskiej, tylko 20% jest czynne w soboty (1491), a 2% w niedziele (146). Tymczasem na 7543 placówki udostępniane przez PGP, aż 76% (5726) jest oddanych do dyspozycji klientów w soboty, a w 613 klienci odbiorą przesyłkę także w niedzielę.

Zarzuty PGP i informacje o naruszeniach

Na pytanie o problemy z dostarczaniem korespondencji w styczniu br. Leszek Żebrowski, prezes PGP SA odpowiedział: - Już w listopadzie i grudniu Poczta Polska porzuciła wykonywanie swoich obowiązków i naraziła sądy na odraczanie rozpraw w styczniu i w lutym. Mamy takie udokumentowane przypadki. Nie dostarczyła np. zwrotnych potwierdzeń odbioru nadawcom, a terminy doręczeń sięgały 56 dni. To pokazuje, jak bardzo niesprawiedliwa jest ocena pracy PGP S.A. na tle statystyk z ubiegłego roku.

Jak podaje Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych z udostępnionych mu przez InPost informacji wynika, że naruszenia Poczty Polskiej dotyczą następujących kwestii:

 • Pracownicy Poczty Polskiej podczas codziennych odpraw nakłaniają listonoszy do podejmowania niedozwolonych działań na szkodę InPost.
 • Listonoszom sugerowane jest to, aby doręczając przesyłki pocztowe podejmowali próby nakłaniania klientów InPost (osoby fizyczne oraz prawne) do składania wszelkiego rodzaju reklamacji oraz skarg na jakość usług świadczonych przez InPost.
 • Przyzwolenie listonoszom Poczty Polskiej na podejmowanie działań polegających na ingerowaniu w poprawnie doręczone przez InPost zawiadomienia o nadejściu przesyłki (tzw. awiza), tzn. np. na przemieszanie awiz pozostawionych u adresatów.
 • Pracownicy Poczty Polskiej podejmują działania polegające na wprowadzeniu adresatów przesyłek pocztowych w błąd poprzez umieszczanie w oddawczych skrzynkach pocztowych zawiadomień o nadejściu przesyłki na drukach Poczty Polskiej z adnotacją „list sądowy do odbioru (...)” ze wskazaniem punktu odbioru przesyłki pocztowej należącego do InPost. Działania te wywołują wzburzenie u klientów poszukujących w placówkach InPost rzekomo adresowanych do nich przesyłek sądowych.

Poczta Polska wydała oświadczenie

Poprosiliśmy rzecznika Poczty Polskiej o odniesienie się do zarzutów PGP. W odpowiedzi zostaliśmy skierowani na stronę Poczty Polskiej, na której znajduje się oficjalne oświadczenie.

Oświadczenie Poczty Polskiej

W związku z nieprawdziwymi i godzącymi w wizerunek Poczty Polskiej informacjami opublikowanymi dziś na konferencji prasowej Polskiej Grupy Pocztowej, InPost, Ruch S.A. oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych, Poczta Polska oświadcza:

Zarzucanie Poczcie Polskiej sabotowania kontraktu na obsługę polskiego wymiaru sprawiedliwości pod koniec 2013 roku, należy potraktować jako próbę odwrócenia uwagi opinii publicznej od rzeczywistych problemów, z jakimi obecnie musi mierzyć się polskie sądownictwo i prokuratura. Dotyczą one terminowości i jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa obrotu pocztowego.
Zarzuty wykonawców realizujących ten kontrakt dotyczące sabotowania przez PP pracy wymiaru sprawiedliwości są nieprawdziwe i spotkają się ze zdecydowaną reakcją prawną Poczty Polskiej.

Poczta Polska jest dziś jedynym operatorem pocztowym w kraju, którego praca i jakość usług jest regularnie badana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej – regulatora rynku. W ciągu ostatnich dwóch lat Poczta Polska osiągnęła bardzo wysokie wyniki jakościowe świadczonych usług.

Ponieważ przedstawiciele Polskiej Grupy Pocztowej próbują podważyć zaufanie do Poczty Polskiej informujemy, że:

 • Terminowość Poczty Polskiej w zakresie korespondencji poleconej (z awizacją i bez awizacji) wynosi 96 proc.
 • Poczta Polska w 2013 roku dostała nagrodę Światowego Związku Pocztowego za jakość świadczonych usług.
 • Według badań Gfk Polonia Poczta Polska ma ponad dwukrotnie lepszą terminowość w zakresie przesyłek poleconych priorytetowych niż InPost.

Poczta Polska jest jedyną firmą sieciową w Polsce, która jest w stanie w sposób bezpieczny i skuteczny realizować najbardziej złożone zamówienia na rynku pocztowym. Firma posiada ok. 7800 placówek. Każdego dnia doręczaniem korespondencji do milionów Polaków zajmuje się 26 tys. listonoszy.

Podobne artykuły:

Praca listonoszy

Na stronach Poczty Polskiej jest również oświadczenie odnoszące się do zarzutów dotyczących pracy listonoszy.

Oświadczenie Poczty Polskiej

W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się na temat przetargu na obsługę sądów i prokuratur Poczta Polska oświadcza:

Poczta Polska S.A. oświadcza, że nie podejmuje, ani nie podejmowała jakichkolwiek czynności, które zmierzałyby do nieetycznego lub niezgodnego z prawem działania, które szkodziłoby interesom InPost sp. z o.o. W związku z powyższym w szczególności:

 • Nie jest prawdą, że pracownicy Poczty Polskiej podczas codziennych odpraw nakłaniają listonoszy do podejmowania niedozwolonych działań na szkodę InPost.
 • Nie jest prawdą, że listonoszom sugerowane jest to, aby doręczając przesyłki pocztowe podejmowali próby nakłaniania klientów InPost do składania wszelkiego rodzaju reklamacji oraz skarg na jakość usług świadczonych przez InPost.
 • Nie jest prawdą, że Poczta Polska S.A. przyzwala swoim listonoszom na podejmowanie działań polegających na ingerowaniu w poprawnie doręczone przez InPost zawiadomienia o nadejściu przesyłki (tzw. awiza) w tym nieprawdziwa jest informacja jakoby Poczta Polska S.A. przyzwalała na rzekome przemieszczanie awiz pozostawionych u adresatów przez pracowników Poczty Polskiej.
 • Nie jest prawdą, że pracownicy Poczty Polskiej podejmują działania polegające na wprowadzeniu adresatów przesyłek pocztowych w błąd poprzez umieszczanie w oddawczych skrzynkach pocztowych zawiadomień o nadejściu przesyłki na drukach Poczty Polskiej z adnotacją „list sądowy do odbioru (...)” ze wskazaniem punktu odbioru przesyłki pocztowej należącego do InPost.

Jednocześnie Poczta Polska S.A. oświadcza, że żaden z przypadków rzekomych naruszeń interesów InPost sp. z o.o. nie został do tej pory zgłoszony władzom spółki.

Nowoczesna Firma S.A. Olimpia Wolf