Polskie firmy usługowe zwalniają z innowacjami

Polskie firmy usługowe zwalniają z innowacjami Pixabay.com

Według GUS odsetek firm usługowych w Polsce, wykazujących aktywność innowacyjną w ostatnich latach spadł i wyniósł 10,6 proc. w skali kraju. Jak zatrzymać tendencję spadkową?

Innowacyjność, pomysłowość to czynniki, które pozwalają zostawić w tyle konkurencję, gdy ta depcze po piętach. Tymczasem według GUS odsetek firm usługowych w Polsce, wykazujących aktywność innowacyjną w ostatnich latach spadł i wyniósł 10,6 proc. w skali kraju. Jak zatrzymać tendencję  spadkową?

Z najnowszych danych GUS wynika, że w latach 2013‐2015 aktywność innowacyjną w Polsce wykazało 10,6 proc. przedsiębiorstw usługowych i prawie dwa razy więcej, bo 18,9 proc. przedsiębiorstw przemysłowych. Co więcej aktywność innowacyjna firm usługowych spadła w stosunku do okresu z 2012-2014, kiedy to wynosiła 12,3 proc. W ramach innowacji produktowych, nowe lub istotnie ulepszone wyroby wprowadziło 11 proc. przedsiębiorstw przemysłowych, natomiast nowe lub istotnie ulepszone usługi zaledwie 3,7 proc. przedsiębiorstw usługowych. 

Być jak Ford

Jak pobudzić działalność innowacyjną w sektorze firm usługowych? Pokonanie labiryntu, w którym się znalazła firma, nie jest łatwe, co nie oznacza, że niemożliwe. Trudniej zrobić to polegając tylko na własnych siłach, łatwiej – powierzając część zadań specjalistom z zewnętrznej firmy. Robienie czegoś ślepo, zawierzając sobie, może się okazać wielkim błędem, a przede wszystkim stratą pieniędzy.

– Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Ta dewiza Henrego Forda, mistrza motoryzacji z początków XX wieku powinna pozostać w głowach przedsiębiorców także dziś. Wsparcie od zewnętrznego partnera z jego know how to możliwość uniknięcia m.in. zbędnych inwestycji – mówi Grzegorz Lewandowski, Prezes Zarządu Sales Group, firmy specjalizującej się w outsourcingu procesów sprzedaży oraz procesów kadrowo-księgowych.

Warto powierzyć część swoich zadań zewnętrznej firmie. Taki model współpracy, tj. outsourcing, docenia coraz więcej przedsiębiorstw – według KMPG  43 proc. projektów realizowanych w Polsce przez duże firmy w ciągu ostatnich trzech lat była realizowana na zasadzie partnerstwa.

Główną motywacją dla przedsiębiorstw wybierających współpracę z inną firmą jest szybkość wdrożenia nowych rozwiązań (25 proc. firm), redukcja kosztów (25 proc.) i dostęp do nowych technologii, jakie daje im firma specjalizująca się w danych usługach (21 proc.).

Skupić się na najważniejszym

Outsourcing sprawdza się w firmie przede wszystkim w kwestiach formalnych związanych z rekrutacją, zatrudnieniem itd. Badania lekarskie, szkolenia BHP, rejestracja w ZUS-ie – wszystkie te powtarzalne procesy mogą się ciągnąć całymi tygodniami, co może pochłaniać bez reszty część kadry.

Również przygotowanie i przeprowadzenie skutecznej kampanii sprzedażowej opartej o telefony wychodzące i przychodzące, czyli stworzenie po prostu call center wymaga nieraz tytanicznej pracy, a czy daje gwarancję sukcesu? Niestety nie.

– Często przedsiębiorcy obawiają się, że powierzenie części zadań zewnętrznej firmie, oznaczać będzie pożegnanie się z niektórymi pracownikami. To uproszczenie – mówi Grzegorz Lewandowski z Sales Group. – Po prostu ta część będzie mogła zająć się tym, co bardziej potrzebne jest naszym przedsiębiorstwom, czyli poszukiwaniem innowacji. Ocenia się, że optymalizacja kosztowa związana z zatrudnieniem jest w stanie przynieść od trzech do nawet 18 proc. oszczędności od całości kosztów personalnych ponoszonych przez firmę  – dodaje.

Badanie gruntu

Firmy outsourcingowe nie działają po omacku, a wręcz przeciwnie. Potrzeby klienta zawsze są szczegółowo sprawdzane. Firma, z którą przedsiębiorca chce  odjąć współpracę przed wszystkim musi precyzyjnie swoje oczekiwania biznesowe, zdefiniować cel jaki chce osiągnąć. – Firma nie powinna obawiać się określać czego „nie wie” – rolą kompetentnego usługobiorcy jest pomoc również w zakresie know how – tłumaczy Grzegorz Lewandowski. Wszystko to ma sprawić, że możemy mówić o usługach szytych na miarę.

Agencja dotPR Marta Majkowska