Polskie obligacje coraz gorętsze

Polskie obligacje coraz gorętsze Wikimedia Commons

Europejski Bank Centralny wzmacnia popyt na polskie obligacje.

Czwartek na rynku długu upłynął pod znakiem oczekiwań na decyzję i konferencję EBC. Rentowności niemieckich papierów dłużnych rosły, w momencie rozpoczęcia konferencji osiągnęły poziom 1,66%, wobec 1,64% na otwarciu. W trakcie konferencji Mario Draghi stwierdził, że oczekuje powolnego ożywienie w strefie euro, zaś popyt na eksport poprawia się, w sytuacji stabilizacji stopy bezrobocia na wysokim poziomie.

Podobnie jak poprzednio, także tym razem w komunikacie znalazły się słowa, że istnieje ryzyko słabszego niż oczekuje się wzrostu popytu wewnętrznego i eksportowego. Jednocześnie Mario Draghi powiedział, że powodem wstrzymania się od decyzji była konieczność zebrania dalszych informacji. Zostało to odebrane przez rynek, jako sugestia podjęcia jakiejś akcji przez EBC (obniżki stóp lub użycia niestandardowych narzędzi w reakcji na ryzyko deflacyjne) na marcowym spotkaniu. Rynek odebrał komunikat pozytywnie, co odzwierciedliło się we wzroście rentowności 10Y bundów do 1,71%. Przed i po konferencji spadały stawki ASW obligacji krajów południa Europy.

Polskie skarbówki zyskiwały w cenach przez cały czwartek, za sprawą dobrego odebrania przez rynek długu konferencji EBC, oraz danych o nowo zarejestrowanych bezrobotnych w USA. Z pozoru słabsze dane o zamówieniach w niemieckim przemyśle (k: 0,5% m/m, realizacja -0,4% m/m) miały obiecującą z punktu widzenia wzrostu strukturę, w której widoczna była duża poprawa zamówień z zagranicy. W reakcji na to rentowności krajowego długu spadły o 8-11 punktów bazowych. w segmencie 5-10Y i 3 punktów bazowych. w segmencie 2Y, przy jednocześnie małym ruchu na kontraktach IRS.

Na czwartkowej aukcji MF sprzedało 2,825 mld obligacji WZ0119 z ceną 99,00 oraz 1,184 mld OK0716 z ceną/rentownością 92,60/3,181%. Popyt wyniósł 4,199 dla WZ0119 i 4,219 dla OK0716. Aukcja nie zmieniła wycen na rynku.

W piątek dochody z obligacji wzrosną

W piątek spodziewamy się korekty tego ruchu i wzrostu dochodowości krajowych papierów, sprzyjać temu powinna publikacja danych z rynku pracy w USA. Dzisiejsza publikacja danych o produkcji przemysłowej w Niemczech będzie poniżej oczekiwań rynkowych (0,5% m/m), co będzie wynikiem niekorzystnego układu kalendarza w grudniu (widoczne to było w opublikowanych rano danych o wymianie handlowej Niemiec).

W perspektywie kolejnego tygodnia spodziewamy się realizacji zysków na krajowych papierach wartościowych. Korekta ta nie powinna dotknąć obligacji zmiennokuponowych, których marża w relacji do kontraktów ASW wydaje się być wciąż atrakcyjna. Discount margin papieru WZ0119 do Wiboru 6M wynosi 21 pb., przy ASW dla DS1019 na poziomie 10 pb., WZ0121 35,5 pb. wobec 26 pb. ASW dla DS1021, czy 41,5 pb. dla WZ0124, przy wycenie ASW dla DS1023 na poziomie.

PKO Bank Polski S.A. Konrad Soszyński