Poznaj możliwości finansowania inwestycji energetycznych i środowiskowych

Poznaj możliwości finansowania inwestycji energetycznych i środowiskowych sxc.hu

Sprawdź, jakie są możliwości finansowania inwestycji energetycznych i środowiskowych dla przedsiębiorstw w 2014 r. Poznaj zasady udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw energetycznych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

Obecnie trwają negocjacje z Komisją Europejską nad ostatecznym kształtem dokumentów mających stanowić podstawę do uruchomienia wsparcia dla przedsiębiorców w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020. Planowana alokacja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poprzez który wspierane będą inwestycje infrastrukturalne i energetyczne będzie sięgać prawie 30 mld EUR.

Do czasu uruchomienia nowych konkursów umożliwiających uzyskanie dofinansowania z funduszy UE, istnieją alternatywne sposoby pozyskiwania finansowania zewnętrznego na projekty w obszarze energetyki.

Jeżeli planują Państwo w najbliższym czasie inwestycje związane m.in. z:

Zapraszamy di udziału w webinarium "Możliwości finansowania inwestycji energetycznych i środowiskowych dla przedsiębiorstw w 2014 r. Zasady udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw energetycznych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020", które odbędzie się 28 maja.

Program

BEZPŁATNA REJESTRACJA

godz. 10- 11

Obecnie dostępne źródła finansowania dla przedsięwzięć energetycznych i prośrodowiskowych.

  • Środki krajowe będące w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Środki krajowe będące w dyspozycji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

godz. 11-11.15

Finansowanie przedsięwzięć energetycznych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

  • Harmonogram prac nad dokumentami stanowiącymi podstawę do uruchomienia wsparcia w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.
  • Nowa mapa pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020.
  • Źródła współfinansowania inwestycji energetycznych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

godz. 11:15 - 11:30

Nowe zasady udzielania wsparcia dla przedsiębiorstw energetycznych – Nowe Wytyczne dla pomocy publicznej w ochronie środowiska i energetyce.

  • Jakie zmiany wprowadzają nowo przyjęte Wytyczne dla pomocy publicznej w ochronie środowiska i w energetyce?
  • Skutki wprowadzonych zmian w Wytycznych dla pomocy publicznej w ochronie środowiska i w energetyce dla przedsiębiorstw energetycznych starających się o pozyskanie pomocy publicznej.

Prelegentem będzie Aleksandra Pabiańska, szef praktyki Doradztwa Europejskiego, zespół doradztwa europejskiego. Manager, aplikant radcowski. Absolwentka Wydziału Prawa oraz Studiów Europejskich i Politologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie, aplikantka radcowska III roku, a także doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UW. Zanim objęła stanowisko Managera w Accreo, pracowała w dziale R&D and Government Incentives w firmie Deloitte oraz w kancelarii Baker & McKenzie, gdzie odpowiadała za projekty inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych. Jest specjalistką w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dotacji i ulg na projekty badawczo – rozwojowe, innowacyjne, produkcyjne oraz energetyczne. Jest odpowiedzialna za pozyskiwanie dotacji na inwestycje współfinansowane z Funduszy Unijnych, środków krajowych i międzynarodowych, w tym rozliczania uzyskanego wsparcia. Ma również doświadczenie w przygotowywaniu skarg do Komisji Europejskiej oraz notyfikacji uzyskanej pomocy publicznej.

Partner - Accreo Sp. z o.o. jest wiodącą firmą doradczą oferującą usługi z zakresu doradztwa podatkowego i prawnego dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz bogatą międzynarodową praktykę dla największych podmiotów gospodarczych na świecie. www.accreo.pl

Organizator - Nowoczesna Firma SA zajmuje się promocją, sprzedażą usług z zakresu zarządzania i prowadzenia biznesu. Dostarcza wiedzę o najnowszych trendach, produktach i sposobach zarządzania. Działania Nowoczesnej Firmy odpowiadają na konkretne potrzeby przedsiębiorców – oferują możliwości właśnie, tam gdzie istnieją największe luki kompetencyjne kadry zarządzającej związane z wykorzystaniem rozwiązań dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb i specyfiki polskiego rynku. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Katarzyna Hadka, e-mail: katarzyna.hadka@nf.pl

Nowoczesna Firma S.A.