Pożyczasz pieniądze – poinformuj US, bo zapłacisz 10 razy większy podatek

Pożyczasz pieniądze – poinformuj US, bo zapłacisz 10 razy większy podatek sxc.hu

Jeżeli pożyczasz od kogoś pieniądze w kwocie, która przekracza ustawowy limit, należy od tym poinformować urząd skarbowy. Jeżeli tego nie zrobisz, fiskus może zażądać nie 2% podatku, ale dziesięciokrotnie wyższego!

W przypadku pożyczki pieniędzy, w grę wchodzi podatek od czynności cywilnoprawnych (w skrócie PCC). Do zapłaty PCC obowiązany jest pożyczkobiorca. Podstawę opodatkowania stanowi wartość udzielanej pożyczki. Stawka tego podatku wynosi aktualnie 2%. Podatek od czynności cywilnoprawnych trzeba wykazać w deklaracji PCC-3, przed upływem 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego i w tym też terminie podatnik musi uregulować należność. Wyjątkiem jest sytuacja, w której korzysta się z prawa do zwolnienia z podatku PCC.

Od rodziny możemy pożyczać dowolne sumy nie płacąc podatku

Obowiązujące przepisy podatkowe przewidują wiele sytuacji, w których podatnik może skorzystać ze zwolnienia od płacenia podatku PCC. Jednym z takich przypadków jest pożyczka udzielana najbliższej rodzinie (tzw. zerowa grupa podatkowa). Do najbliższej rodziny prawo zalicza: braci i siostry, rodziców, dziadków, żonę lub męża, dzieci, wnuki, jak również macochę i ojczyma.

Podobne artykuły:

Trzeba tu pamiętać jednak jeszcze o tym, iż do zwolnienia z PCC w przypadku pożyczki od najbliższej rodziny potrzebne będzie spełnienie dodatkowych warunków, gdy wartość tej pożyczki przekroczy 9637 zł.  Jeden z nich mówi o tym, że pożyczka musi zostać przekazana pożyczkobiorcy na konto bankowe, a nie w formie gotówki – do ręki. Drugi natomiast zobowiązuje podatnika – pożyczkobiorcę do złożenia (w ciągu 14 dni) w US deklaracji PCC-3, gdzie wykazana będzie pożyczona kwota.

Pożyczka od znajomych też może być zwolniona od podatku…

Jeżeli pożycza nam pieniądze ktoś z dalszej rodziny (czyli ktoś, kto wedle obowiązujących przepisów, nie zalicza się do wspomnianej już zerowej grupy podatkowej), także można skorzystać ze zwolnienia z PCC. Obowiązuje tu jednak ograniczenie, co do kwoty, tj. 9637 zł. Jeśli pożyczamy pieniądze od tej samej osoby więcej niż raz, trzeba sumować te kwoty (w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym udzielona została ostatnia pożyczka) i pilnować, aby nie przekroczyć w/w limitu uprawniającego do zwolnienia z podatku.

Podobnie jest w przypadku, gdy pożyczkodawcą jest osoba spoza rodziny, na przykład ktoś z naszych znajomych. Wtedy też przysługuje nam zwolnienie od podatku PCC, jednak limit kwotowy jest znacznie niższy. Łączna wartość pożyczek nie może przekroczyć 5000 zł od jednej osoby oraz 25 000 zł od wielu różnych osób – w okresach trzech kolejnych lat kalendarzowych.

Kiedy stawka podatku PCC jest podwyższona?

Jeżeli nie zgłosimy fiskusowi faktu otrzymania pożyczki w przewidzianym ustawowo czasie, stawka PCC zostanie automatycznie podwyższona i wyniesie dla nas 20% wartości pożyczki!

Katarzyna Miazek, Tax Care

Żaneta Rowińska,  księgowa Tax Care

Tax Care - Nowy Księgowy Katarzyna Miazek