Pracodawcy z Dolnego Śląska mogą nauczyć się, jak zarządzać kompetencjami

Pracodawcy z Dolnego Śląska mogą nauczyć się, jak zarządzać kompetencjami nf.pl

Kompetencje pracowników to bezcenny kapitał. Trzeba jednak potrafić zarządzać tym kapitałem, aby w pełni wykorzystać potencjał załogi. Ta umiejętność w wielu firmach z sektora MŚP wciąż nie jest doceniana. To jednak teraz powoli się zmienia.

16 lipca we Wrocławiu  (Haston City Hotel przy ul. Irysowej 1-3) odbędzie się kolejne bezpłatne seminarium w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - "Zarządzanie kompetencjami w MŚP". 

Szczegóły dotyczące seminariów: (22) 314 14 45
Formularz zgłoszenia: http://kompetencje-seminarium.nf.pl/zgloszenie

Ramowy harmonogram seminarium

Godziny

Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa

8.30 – 9.30

Rejestracja & networking

Ekspert ds. networkingu

9.30 – 9.40

Wprowadzenie organizacyjne i merytoryczne

Moderator

Informacje o projekcie „Zarządzanie kompetencjami w MSP”

Przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

9:40 – 10:55

SESJA EKSPERCKA 1:

Rozwój pracowników - koncentracja na lukach vs. koncentracja na talentach

Ekspert merytoryczny ds. zarządzania przez kompetencje – Tomasz Kuriata, Polish Society for Training & Development, Członek Zarządu

 • Tradycyjne podejście do zarządzania kompetencjami – diagnoza i rozwój luk kompetencyjnych
 • Koncentracja na silnych stronach
 • Od talentów do mistrzostwa zawodowego
 • Metody wspierania rozwoju pracowników

10:55 - 11:20

Przerwa kawowa & networking

Ekspert ds. networkingu

11:20 - 12:10

SESJA CASE STUDY:
Zarządzanie kompetencjami pracowników w firmie Tequila Mobile na przykładzie ocen okresowych oraz programów coachingowych

Przedsiębiorca – Tequila Mobile S.A.

Sylwia Kasprzak – Prokurent

oraz Ewelina Garbicz – Specjalista ds. HR

 • System ocen okresowych pracowników – elementy systemu, wdrożenie, proces oceny
 • Rozwój kompetencji managerskich w oparciu o zmodyfikowany model development center

12.10 - 12.50

SESJA EKSPERCKA 2:

Budowanie marki pracodawcy (Employer Branding) na bazie polityki zarządzania zasobami ludzkimi

Ekspert merytoryczny ds. employer branding – Daria Siwka, BardzoHR.pl

 • Kogo cenią pracownicy i dlaczego?
 • Korzyści z pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy
 • Co można zrobić, aby być (najbardziej) pożądanym pracodawcą - proste działania, wymierne efekty
 • Wykorzystanie inicjatyw regionalnych i ponadregionalnych dla budowania marki firmy jako pracodawcy

12.50 - 13.15

Przerwa kawowa & networking

Ekspert ds. networkingu

 

13:15 - 14:05

SESJA CASE STUDY:
System okresowych ocen pracowniczych – jak dobrze przygotować i wdrożyć z sukcesem?

Przedsiębiorca – Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.

Dorota Kostecka - Kierownik Departamentu HR

oraz Joanna Snopek - Specjalista ds. HR

 
 • Działania przygotowawcze
 • Proces komunikacji
 • Realizacja procesu
 

14:05 - 15:00

PANEL DYSKUSYJNY:

Rozwój kompetencji pracowników: potrzeby vs. realne możliwości

 • Wnioski z badań dotyczących potrzeb pracodawców w zakresie kompetencji pracowników (wykorzystanie m.in. wyników takich badań jak: Bilans Kapitału Ludzkiego i inne)
 • Specyfika rynku lokalnego – kogo potrzebujemy a kogo mamy
 • Jak lepiej przygotować potencjalnych pracowników do pełnienia swoich ról w organizacji
 • Rola pracodawców, instytucji wspierających i edukacyjnych oraz firm doradczo – szkoleniowych

 

Moderator

Ekspert merytoryczny ds. zarządzania przez kompetencje – Tomasz Kuriata, Polish Society for Training & Development, Członek Zarządu

Ekspert merytoryczny ds. employer branding – Daria Siwka, BardzoHR

Ekspert ds. networkingu – Waldemar Razik, BNI Polska

Ekspert regionalny – Maryla Korczyńska, Profes

Przedsiębiorca – Tequila Mobile S.A., Sylwia Kasprzak – Prokurent oraz Ewelina Garbicz – Specjalista ds. HR

Przedsiębiorca – Krajowy Rejestr Długów BIG S.A., Dorota Kostecka - Kierownik Departamentu HR oraz Joanna Snopek – Specjalista ds. HR

 
 
 
 
 
 

15:00 - 15:15

Podsumowanie i zakończenie

Moderator

 

15:15 - 16:30

Obiad i networking

Ekspert ds. networkingu

 

Podobne artykuły:

Prelegenci

Tomasz Kuriata, ekspert ds. zarządzania kompetencjami, trener, coach ICC, konsultant, menedżer. Specjalizuje się  w zarządzaniu procesami rozwoju pracowników w sposób nastawiony na uzyskanie efektów biznesowych. Posiada 14-letnie doświadczenie w pracy związanej z rozwojem ludzi w organizacjach, kilka tysięcy godzin szkoleniowych, kilkaset godzin superwizji trenerskich, kilkaset  zakończonych sukcesem wdrożeń programów szkoleniowych  i rozwojowych dla takich firm jak: ING Bank, Lukas Bank, Citibank, 4S-strefa kredytów, Renault Polska, Volvo Poland, TNS Obop, Postbank itp. Poza szkoleniami Ekspert realizował projekty rekrutacyjne, assessment center, developement center, wprowadzanie ocen okresowych, budowanie zespołów trenerów wewnętrznych. Ostatnie dziewięć lat odpowiedzialny był za rozwój pracowników ING Banku, początkowo jako Naczelnik Wydziału Trenerów Wewnętrznych, który sam budował od podstaw, następnie jako Menadżer Wydziału Szkoleń i Dyrektor Programu. Odpowiadał za zarządzanie procesami szkoleniowymi dla 4500 osób. Zbudował od podstaw system szkoleń nastawiony na uzyskiwanie efektów biznesowych, zarządzał dużymi projektami i programami  rozwojowymi dla pracowników liniowych i kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla, tworzył i zarządzał cyklami szkoleniowymi  dla różnych grup pracowniczych.   

Daria Siwka, ekspert ds. employer brandingu. Założycielka blogu poświęconego employer branding bardzoHR.pl. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu działań Employee & Employer Branding. Specjalizuje się w przeprowadzaniu audytu marki pracodawcy, projektowaniu Employee Value Proposition, wdrażaniu strategii komunikacji, a także w budowaniu narzędzi pod zróżnicowane grupy docelowe. Odpowiadała m.in. za strategię EB w Grupie Allegro i zainicjowała kluczowe działania z tego obszaru. Realizowała projekty EB na zlecenie m.in. Toyota, Credit Agricole, Grupa Carlsberg, Ceneo.pl, Skapiec.pl, Dolby Poland. Pracowała także na stanowisku rzecznika prasowego w największej polskiej organizacji pozarządowej. Wykładowca akademicki na pierwszych w Polsce studiach podyplomowych z EB (AGH Kraków). 

Sylwia Kasprzak, Chief Financial Officer oraz Pełnomocnik Zarządu w Tequila Mobile S.A., w której jest odpowiedzialna za politykę finansową oraz za politykę personalną firmy. Wspiera Zarząd w podejmowaniu kluczowych decyzji poprzez dostarczanie informacji finansowych. Ukończyła studia MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiad 10-letnie doświadczenie w branży handlu paliwami, które zdobywała pracując jako Chief Operations Officer i pełnomocnik zarządu w e-petrol.pl.

Ewelina Garbicz, specjalista ds. HR w Tequila Mobile S.A. Odpowiedzialna za realizację polityki i strategii personalnej firmy. Posiada bardzo szeroki zakres obowiązków m.in.: organizuje proces rekrutacyjny, sprawuje nadzór nad weryfikowaniem aplikacji, wytycza ścieżki rozwoju dla dotychczas zatrudnionych w firmie osób, organizuje szkolenia, wyznacza obowiązki dla konkretnych stanowisk, a także prowadzi szereg działań, mających na celu usprawnienie procesu komunikacji wewnętrznej w firmie.

Dorota Kostecka, Kierownik Departamentu HR. Certyfikowany trener biznesu, ekspert ZZL. Od ponad siedmiu lat odpowiedzialna za kompleksowy rozwój procesów ZZL i systemowych rozwiązań w Krajowym Rejestrze Długów BIG. Z wykształcenia ekonomista, filozof i pedagog. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski i Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Absolwentka Akademii Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Ekspert w tworzeniu strategii HR wspierającej cele biznesowe spółki oraz budowaniu zaangażowania wśród pracowników. Obszary specjalizacji: rekrutacje, działania ukierunkowane na podnoszenie efektywności pracowników, tworzenie programów rozwojowych, zarządzanie kompetencjami i budowanie kultury organizacyjnej firmy. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania zespołem i wystąpień publicznych.  

Joanna Snopek, Specjalista ds. HR. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku politologia oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej. Z branżą rekrutacyjną związana od 5 lat, z czego już ponad 2 lata wspiera swoją pracą Dział Sprzedaży Krajowego Rejestru Długów.

Ekspert regionalny

Maryla Korczyńska, konsultant zarządzający i trener Profes®, coach ICC. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu merytorycznie dużymi projektami, zarówno doradczymi, jak i szkoleniowymi m.in.: z zakresu standaryzacji pracy menedżerów, zarządzania przez cele, motywowania pracowników i oceniania ich pracy, strategii rozwoju firmy, projektowania zmian organizacyjnych, współpracy z problemowymi zespołami, strategii marketingowej firmy, reengineeringu oraz treningu dla zarządów i menedżerów. Uczestniczyła również w programach naukowo-badawczych realizowanych przez Akademię Ekonomiczną. Jest autorką i współautorką publikacji i referatów m.in. z zakresu organizacji przedsiębiorstwa oraz zarządzania firmą. Jako konsultant i trener brała udział w projektach PROFES® dla firm np.: FORTUM, Skoda Auto Polska, Michelin Polska, Vattenfall Poland AB, Kaufland, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, TRW Automotive, SCHIEVER POLSKA, Viessmann Technika Grzewcza, Wrigley Polska.

Ekspert ds. networkingu

Waldemar Razik, Ekspert ds. networkingu, Prezes Simplito. Posiada 8-letnie doświadczenie w prowadzeniu sesji networkingowych. Ideę networkingu biznesowego poznał pracując w sektorze bankowym i reprezentując polskie instytucje w spotkaniach grup roboczych przy Komisji Europejskiej. Swoje umiejętności z zakresu new business development rozwija w ramach programu mentorskiego prowadzonego przez Grzegorza Turniaka, prezesa Akademii Rekomendacji i założyciela BNI w Polsce, organizacji rekomendacji bizensowych. Doświadczony trener, manager i twórcą programów edukacyjnych (w bankowości, dziennikarstwie, biznesie i networkingu). Członek Instytutu Przywództwa Toastmasters Leaders w Warszawie.

Szczegóły dotyczące seminariów: (22) 314 14 45
Formularz zgłoszenia: http://kompetencje-seminarium.nf.pl/zgloszenie

Seminaria w ramach projektu

 

Nowoczesna Firma S.A.