Prasy stacjonarne i ślimakowe w kompaktowaniu odpadów

Prasy stacjonarne i ślimakowe w kompaktowaniu odpadów hoecker-polytechnik.pl

Odpowiednia gospodarka odpadami jest jednym z kluczowych zadań każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Nadwyżki materiału, uszkodzone produkty, wyroby zwrócone przez klientów oraz inne odpady pozostające po produkcji należy odpowiednio zagospodarować

W niektórych przypadkach niezbędna jest utylizacja, w innych można je  poddać dalszej obróbce, a następnie wykorzystać pozyskane w ten sposób surowce.

Niezbędne są jednak specjalne maszyny, które pozwolą na obróbkę. Do kompaktowania sprawdzą się prasy stacjonarne i ślimakowe.

Gospodarka odpadami

Niewielu przedsiębiorstwom udaje się wypracować procedury pozwalające na wdrożenie metody zero waste (uniknięcia wytwarzania pozostałości produkcyjnych). Odpady, które powstają na różnych etapach procesu produkcyjnego, wymagają unieszkodliwienia, aby nie mogły niekorzystnie oddziaływać na środowisko.

Wytworzone odpady należy zutylizować lub poddać procesowi recyklingu (odzyskanie surowców wtórnych). Procesy te wymagają stworzenia procedury przetwarzania i składowania. Firmy wykorzystują kompaktowanie odpadów.

Prasy stacjonarne i ślimakowe hoecker-polytechnik.pl

W ten sposób nadwyżki materiałowe i produkty uboczne oraz uszkodzone produkty schodzące z linii technologicznych przygotowywane są do ponownego wykorzystania jako w pełni wartościowe surowce.

Do kompaktowania wykorzystuje się specjalne maszyny – prasy stacjonarne oraz ślimakowe. Ich podstawowym zadaniem jest zmniejszenie objętości surowców odpadowych na czas transportu lub magazynowania. Proces ten korzystnie wpływa na środowisko oraz zmniejsza koszty działalności. Połączenie korzyści ekonomicznych i ekologicznych skłania wiele przedsiębiorstw do zakupu nowoczesnych pras.

Prasy stacjonarne Höcker Polytechnik w kompaktowaniu odpadów

W firmach, gdzie powstają duże ilości odpadów, doskonale sprawdzają się prasy stacjonarne Höcker Polytechnik. Są to maszyny prasujące wyposażone w specjalne łapy i kontener. Do pojemnika wrzuca się odpady, które następnie są automatycznie transportowane i zagęszczane, a sprasowany materiał podajnik przenosi do kontenera. Kontener jest doczepiany, dzięki czemu materiał można wygodnie przetransportować.

Prasy ślimakowe Höcker Polytechnik

Prasy ślimakowe Höcker Polytechnik to bardzo wydajny sprzęt, który doskonale sprawdzi się w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, które muszą zagospodarować ogromne ilości odpadów i surowców wtórnych.

Prasy stacjonarne i ślimakowe hoecker-polytechnik.pl

Zaletą maszyn jest wysoka wydajność (nawet o 60% wyższa niż w prasach tłokowych) oraz ich kompaktowa budowa – tego typu prasy zajmują niewiele miejsca.

W prasach ślimakowych odpady trafiają do pojemnika, następnie są zbierane i zagęszczane przez specjalny ślimak i automatycznie transportowane do kontenera.