Prexout: Kontroluj, Monitoruj, Zarządzaj – Myśl Dzisiaj Patrząc na Jutro

Prexout: Kontroluj, Monitoruj, Zarządzaj – Myśl Dzisiaj Patrząc na Jutro materiały PR

Czego potrzebują małe przedsiębiorstwa? Sprawnych systemów. Takich, które przekują myślenie w czyn. Kontrola, monitoring i zarządzanie – to fundament sukcesu.

Tylko wykorzystując nowoczesne rozwiązania, będziesz mógł rozwijać swój biznes sprawnie i dynamicznie. Aby nadążyć za kapryśnym i wymagającym rynkiem, trzeba na bieżąco analizować posiadane podzespoły. Większość producentów umożliwia to w ograniczonym zakresie. Dlatego właśnie powstała platforma systemowa prexout. To wyjątkowy produkt, który pozwala kontrolować zasoby różnych marek.

Profesjonalizm, doświadczenie i Twórcze podejście – to podstawy koncepcji platformy systemowej Prexout stworzonej w celu uzyskania stabilnie funkcjonującej infrastruktury IT w mikro i małych przedsiębiorstwach. W nich, ale także i w dużych firmach, nacisk kładziony na unowocześnianie zasobów technicznych niestety zwrotnie nie wymusza proaktywnego podejścia do kwestii profilaktyki, w której skład wchodzi bieżąca analiza, nadzór i monitorowanie posiadanych zasobów. Oczywiście, rozwiązania oferowane przez wiodących producentów sprzętu umożliwiają ich analizowanie pod kątem stanu parametrów technicznych, jak np. temperatura podzespołów, ale ograniczają tą funkcjonalność wyłącznie do własnych produktów. Prexout jest utylitarny, uwzględnia urządzenia wszystkich producentów, w przypadku stacji roboczych za pomocą zainstalowanego agenta natomiast w przypadku innych po protokole SMNP. Obsługuje także urządzenia mobilne z systemem Android – co więcej, w założeniu autorów jest otwarty na nowe perspektywy, między innymi na połączenie z systemami używającymi API jak ERP i CRM.

Myśl Dzisiaj

Na Prexout składają się dwie niezależne e-usługi e-serwis i e-controlling. Pierwsza wychodzi naprzeciw codzienności – na bieżąco daje wgląd w mapę urządzeń podłączonych do sieci obrazując ich topologię. Jej schemat jest interaktywny, co znaczy, że nie spoglądamy na prostą konstrukcję połączeń, lecz na żywy układ; ze wskazaniami jak sprawują się poszczególne komponenty – nie trzeba uzasadniać przydatności tej funkcji, każdy prezes z pewnością chciałby, aby wsparcie techniczne zareagowało szybciej aniżeli geometrycznie wzrastająca temperatura w procesorze. Jak możemy zareagować? Logując się za pomocą szyfrowanego tunelu na urządzeniu, zapisać dane i je wyłączyć.

E-serwis pomaga w monitorowaniu i kontroli tego, co na urządzeniach jest zainstalowane. Mamy podgląd listy oprogramowania z uwzględnieniem modeli licencjonowania (darmowy, komercyjny etc.). Umożliwia to weryfikację przypadków, gdzie użytkownik popełnił samowolną instalację lub korzysta z programu nieautoryzowanego w obrębie organizacji. Niezaprzeczalną zaletą jest zwrotne gromadzenie danych w obszarze dwóch wymienionych wyżej funkcjonalności, bowiem kiedy przykładowo zbliża się koniec roku i niezbędna jest inwentaryzacja, e-serwis udostępni nam dane na temat ilości sprzętu, topologia natomiast ukierunkuje, z jakim jego typem mamy do czynienia (pomocą służą ikony znakujące stację roboczą, serwer, drukarkę, urządzenia mobilne etc.). Gdy potrzebne będą informacje np. na temat ilości systemów operacyjnych w organizacji, e-serwis wskaże je poprzez szczegółową analizę stacji roboczych, przez co nie ma potrzeby na czasochłonną weryfikację numerów COA przy każdym notebooku czy stacji roboczej.

Podobne artykuły:

Urządzenia każdego dnia są mocno eksploatowane, kiedy dotknie je znak czasu wtedy najczęściej nie mamy możliwości na szybką weryfikację, czy producent zabezpieczył nas na dwa czy trzy lata lub też jaki jest charakter serwisu: on-site, door-to-door etc. Zbieranie opakowań z numerami seryjnymi również przysparza sporo utrudnień. Z pomocą Prexouta po wejściu na ikonę znakującą mamy do nich bezproblemowy dostęp, co skraca ścieżkę zgłoszeń reklamacyjnych i gwarancyjnych.

W związku z powyższym, ewidencjonowanie środków trwałych jest niezbędne, e-serwis generuje, poza informacjami technicznymi, dane na temat warunków serwisowych, jakie obligują gwaranta/dostawcę do podjęcia określonych czynności, dając również wgląd w archiwum napraw, gdzie podane są np. dane o czasie reakcji na zgłoszenie lub naprawy uszkodzenia.

Z każdej strony do jednego celu

Adaptacja do wciąż rosnących wymagań rynku wymusza na organizacjach wielokierunkowe działania, które w pierwszej kolejności skoncentrowane są na wyniku finansowym, w drugiej zaś na operacjonalizowaniu własnych zasobów pod kątem możliwości ich wykorzystywania. Integrowanie posiadanych narzędzi pod kątem włączania ich do swojej oferty z pewnością nie jest takie oczywiste, jednakże w przypadku drugiego skorelowanego modułu Prexouta jest to możliwe. E-controlling poza zaawansowanymi narzędziami usprawniającymi funkcjonowanie organizacji wspiera także firmy ukierunkowane na outsourcing IT.

E-controlling funkcjonalnie pracuje na dwóch poziomach, pierwszy usprawnia drożność informacji na linii zdarzenie-komunikat. Przekroczenie parametrów optymalnych urządzeń jest raportowane na zasadzie wiadomości, którą można skonfigurować w postaci: powiadomienia na ekranie użytkownika, wiadomości e-mail, zgłoszenia helpdesk, czy też notyfikacji wyświetlanej na panelu administratora. Drugi poziom określić można, jako zespół zaimplementowanych kryteriów generujących raporty. Na poziomie lokalnym e-controlling udostępnia zestawienie urządzeń, które na bieżąco są monitorowane, z uwzględnieniem danych o parametrach. W perspektywie sieciowej mamy możliwość zweryfikowania, w jakim stanie znajdują się interfejsy wchodzące w jej skład. Tą funkcjonalność połączyć należy z kolejnym typem raportu, mianowicie raportem o zmianach w infrastrukturze, bowiem daje on błyskawiczny wgląd w autoryzowane i nieautoryzowane ingerencje, zwrotnie ukazując obraz potencjalnych zagrożeń. Gdy wykluczymy z zaistniałej sytuacji samowolną ingerencję i będziemy musieli odnieść się do historii zdarzeń, z pomocą przyjdzie raport z usterek, który skonkretyzuje jakie problemy z danym urządzeniem już występowały i jak wyglądała procedura jego usunięcia.

Częstym problemem są aktualizacje systemów operacyjnych – niektóre korygują poprzednie luki ale zdarza się, że ingerują w ustawienia już funkcjonującej infrastruktury powodując rozmaite problemy. Raport stanu aktualizacji daje wgląd w zainstalowane wersje systemów operacyjnych i aktualizacje. Mamy dzięki temu możliwość wskazania stacji roboczej, która nie posiada zaktualizowanego systemu, niwelując zagrożenie wykorzystania niezabezpieczonej luki, ale także zlikwidowanie problemu spowodowanego przez zainstalowaną już aktualizację.

Drugi poziom funkcjonalny e-controllingu to helpdesk, który ma dwa zadania. W pierwszej kolejności skoncentrowany jest na prowadzonych działaniach serwisowych (w rozumieniu obsługi zgłoszeń skierowanych od użytkowników). Z jego pomocą możemy je kontrolować i weryfikować, badać czy przypadkiem nie są otwarte za długo. Co ważne mamy do nich bieżący dostęp, a z perspektywy umożliwiona (za pomocą narzędzia raportowania o działaniach serwisowych) jest refleksja na temat świadczonych usług po stronie firm zewnętrznych, jak i na temat posiadanych urządzeń. Zwrotnie może to pomóc w podjęciu decyzji o zmianie serwisu lub sprzętu, czy też oprogramowania.

Helpdesk może również pełnić funkcję zdecydowanie szerszą aniżeli przedstawiona powyżej. Powołując się na konieczność wykorzystania własnych narzędzi w rzeczywistości biznesowej mikro i małych przedsiębiorstw – pod kątem włączania ich do swojej oferty mamy na myśli to narzędzie, które umożliwia symultaniczne działanie na poziomie utrzymywania własnej infrastruktury oraz świadczenia outsourcingu IT. Dzięki temu zwartość środowiska, obniżenie kosztów i gotowe rozwiązanie przekładać się będą zwrotnie na zysk i efektywność oraz profesjonalizm prowadzonej działalności.

Prexout - Wniosek

Podsumowując każde rozwiązanie, liczą się fakty – ile kosztują wdrożenia i jaka jest wymagana niezbędna infrastruktura. Prexout łamie podejście wysokobudżetowych rozwiązań, w których poza inwestowaniem w platformę należy głęboko zrewidować posiadaną infrastrukturę, co częstokroć uniemożliwia wdrożenie takiego systemu. Platforma stworzona przez Scan-IT wykorzystuje zasoby zewnętrzne (usługa typu SaaS), co wyklucza problemy z wdrożeniem Prexouta w nowe środowisko. Łatwość i prostota została zachowana także w kwestii instalacji, bowiem rozpoczyna i kończy się w trzech krokach: rejestracji, instalacji i konfiguracji zredukowanej do spersonalizowania. Widać zatem, że można myśleć dzisiaj patrząc na jutro – które dzięki takiemu podejściu i koncepcji może być proste i przyjemne. 

Scan IT prexout.com