Procesy zarządzania informacją we franczyzach

Procesy zarządzania informacją we franczyzach duchesssa/ www.sxc.hu

System retilia.point jest pomocny zarówno dla frynczyzodawców, jak i franczyzobiorców. Sprzedaż zależy od pory dnia i natężenia ruchu w sklepie. Jak zatem skutecznie zarządzać franczyzami?

Systemy franczyzowe nie mają jednej formuły prawnej, konsekwencją braku regulacji prawnych jest duża różnorodność systemów franczyzowych stosowanych na rynku. Podstawę prawną dla nich stanowi zbiór aktów prawnych odnoszących się do jej głównych, najczęściej stosowanych elementów, takich jak umowa sprzedaży, agencyjna, dzierżawy, komisu, konsygnaty, czy najmu. W większości systemów sprzedażowych pogodzenie takiej różnorodności formuł prawnych okazuje się karkołomnym wyzwaniem dla ich użytkowników. Jednak w rozwiązaniach RETILIA, za które firma otrzymała nagrody (RetailShow Awards) za innowacyjność rozwiązań oraz produkty dedykowane dla franczyzy, udało się to pogodzić z sukcesem. Osoby zarządzające, w firmach z naszymi rozwiązaniami, mogą dowolnie kształtować swój biznes i dopasowywać do niego nasze narzędzia, a nie na odwrót.
Jak to możliwe i w czym tkwi sukces oprogramowania do zarządzania sprzedażą Retilia? O tym poniżej.

Od strony franczyzy

Na początek słów kilka o głównych modelach franczyzy w kontekście rozwiązań systemowych. Nieopisane tu wariacje poniższych modeli, również znajdą swoją obsługę w oprogramowaniu RETILIA, dzięki modułowość rozwiązania i możliwości łączenia niezależnych funkcjonalności oraz potrzeb w jeden system.

Franczyza „depozytowa”

Cieszący się największą popularnością wśród franczyzobiorców koncept, to taki w którym nie muszą oni za własne środki dokonywać zatowarowania sklepów. Franczyza depozytowa, podobnie jak również rozwiązanie oparte o umowę składu konsygnacyjnego, pozwala na to. Dzięki tym systemom, niektórzy franczyzodawcy biorą na siebie odpowiedzialność finansową za niepowodzenie w sprzedaży wprowadzanych produktów (np. sezonowych kolekcji w branży Fashion) i nie wymagają od razu zapłaty za produkty przez nich dostarczane do franczyzobiorcy. W takich przypadkach właścicielem towaru, aż do momentu sprzedaży jest franczyzodawca. Jedną z wykorzystywanych możliwości obsługi informatycznej takiego procesu jest odwzorowanie towarów przekazanych w depozyt do franczyzobiorcy w systemie franczyzodawcy. W tym celu franczyzodawca po swojej stronie tworzy wirtualny magazyn odpowiadający za widoczność stanów/rozliczeń sklepu (czy sieci) franczyzobiorcy. Każdorazowe przesunięcie towaru do sklepu franczyzobiorcy powoduje zwiększanie stanu stoku w odwzorowaniu sklepu. Franczyzobiorca do momentu sprzedaży nie jest właścicielem towaru, ale ma wgląd w stan magazynu do niego przypisanego. W momencie sprzedaży oprócz dowodu zakupu dla klienta, generowane jest polecenie fakturowania (PF) dla franczyzodawcy na sprzedane towary. Automatyczna wymiana danych oszczędza czas potrzebny przy ręcznym zarządzaniu dokumentami.


ss1


W tym przypadku każda ze stron jest właścicielem swoich aplikacji i urządzeń. Dzięki szynie wymiany danych każdy z kluczowych elementów powyższego procesu może być zastąpiony innym rozwiązaniem (nie jest konieczne posiadanie przez franczyzobiorcę aplikacji retilia.point, czy przez franczyzodawcę systemu retilia.chain). 

Franczyza depozytowa, to nie jedyny koncept, nie wymagający od franczyzobiorcy tego by towar franczyzodawcy kupował za gotówkę. W segment ten wpisują się również systemy oparte o umowę komisu, ajencyjne i ich odmiany, które określają wynagrodzenie franczyzodawcy prowizyjnie.

Systemy prowizyjne

Pod względem kosztów organizacyjnych i operacyjnych jakie musi ponieść franczyzobiorca, model ajencyjny, czy komisowy, to chyba najkorzystniejsze modele współpracy jakie są oferowane przez franczyzodawców. Towar oferowany w salonie franczyzowym, podobnie jak kasa/drukarka fiskalna, należy do franczyzodawcy. Dzięki temu znacząco obniża się koszt prowadzenia działalności przez franczyzobiorcę. Nie musi płacić za zatowarowanie swojego sklepu. Nie ponosi kosztów związanych z zarządzaniem dostawami, realizowaniem promocji cenowych czy dokumentowaniem sprzedaży. Z kolei franczyzodawca, na podstawie danych, które automatycznie przekazywane są ze sklepów do centrali franczyzodawcy, może zdalnie zarządzać sprzedażą w każdym z salonów w sieci. Ułatwia to organizowanie promocji, przecen, przesunięć między sklepami, itd.. I nie wiele różni się od obsługi sklepów własnych. To jednak niekiedy przeszkadza potencjalnym franczyzobiorcom, bo tak ścisła „opieka” franczyzodawcy nie pozwala im na własną kreatywność w prowadzeniu biznesu i pomimo oczywistych korzyści wybierają inne formy współpracy.


    • ss2W modelach tych franczyzobiorcy sieci zazwyczaj zarabiają na prowizjach, które otrzymują za sprzedaż towaru w swoich sklepach, czasami ta prowizja jest tylko dodatkiem do stałego ryczałtu za prowadzenie sprzedaży przez franczyzobiorcę zapisanego w umowie franczyzowej.

Franczyza „gotówkowa”

Nasi specjaliści od franczyzy (duże dziękuje dla make-business.pl) twierdzą, że przeciwwagą dla systemów depozytowych i ich odmian, są systemy oparte o bieżący przepływ gotówki. Pojęcie franczyzy, dla takich systemów, pozostaje w sferze zasad określonych w umowie franczyzowej. Jednak od strony procesów zachodzących pomiędzy systemami stron umowy franczyzy „gotówkowej”, mamy procesy zachodzące jak przy obsłudze tradycyjnej sprzedaży, pomiędzy dwoma partnerami biznesowymi. 
Jednym z najpopularniejszych wariantów jest dostawa towaru razem (lub idącą za nią) fakturą. Franczyzobiorca przyjmuje towar na swój stan i zarządza całym cyklem dalszej sprzedaży.


ss3


Odmianą tego wariantu, stosowaną gdy dostawy towaru są dość często (np. produkty spożywcze), jest dostawa towaru razem z dokumentem WZ, na podstawie którego franczyzobiorca dokonuje przyjęcia towaru na swój stan. I po ustalonym okresie (zazwyczaj 7 dni) wystawiana jest zbiorcza faktura sprzedaży do wysłanych wcześniej dokumentów WZ.


ss4

Z punktu widzenia właściciela biznesu

Od strony franczyzodawcy

Czy biznes jest prowadzony w formie franczyzy, czy sklepów własnych, osoby zarządzające zawsze potrzebują pełne informacje o sprzedaży, najlepiej w czasie rzeczywistym i z dodatkowymi informacjami (jak np. natężenie ruchu w sklepie i sprzedaży w poszczególnych godzinach, czy wielkość koszyka zakupowego). Informacje takie dają wiedzę umożliwiające właściwe planowanie przyszłych zakupów i dostaw, wprowadzenie nowych produktów, czy np. też analizę przebiegu prowadzonej promocji. Interfejsowa szyna danych umożliwiająca dowolne łączenie modułów występujących w danym infosystemie łączącym partnerów biznesowych, pozwala elastycznie i w łatwy sposób łączyć różne funkcjonalności i rodzaje biznesów w jeden spójny system informacyjny. Dużą korzyścią poza możliwościami informacyjnymi, jest automatyzacja tych procesów i oszczędność czasu osób, które wcześniej musiały uzupełniać większość informacji w systemie ręcznie. Automatyczne łączenie faktur z przelewami za nie i wykazywanie ewentualnych rozbieżności w płatnościach, czy też zarządzanie informacjami o produktach w systemie przez ich dostawców, a nie poprzez wydzielony wewnętrzny zespół, to wybrane przykłady automatyzacji procesów wymiany informacji w systemach Retilia, które w sposób znaczący przyczyniają się do oszczędności i jakości przeprowadzanych operacji. Poniższy schemat pokazuje możliwości koligacyjne rozwiązań Retilia, przy czym należy pamiętać, że każdy z modułów pokazanych niżej może pochodzić od innego dostawcy, a ich łatwe połączenie jest możliwe dzięki interfejsowej szynie danych łączących poszczególne elementy oddzielnych biznesów.


ss5

Od strony franczyzobiorcy

Firmy, które decydują się w pewnej mierze na system prowizyjny, nie muszą się przejmować wieloma tematami, które pozostają na głowie franczyzodawcy. Pozostali którzy wybrali inne formy współpracy z franczyzodawcami, muszą na bieżąco zarządzać swoim biznesem, dbać o zatrudnienie, zatowarowanie, itd.. W konsekwencji ich działalność operacyjna wymaga takich samych nakładów pracy, a co za tym idzie podobnych potrzeb, jak u ich franczyzodawców. Poniższy schemat przedstawia dość mocno rozbudowany system wymiany informacji pomiędzy wieloma partnerami. W przypadku pojedynczego sklepu, posiadającego system retilia.point, istnieje również możliwość podłączenia kilku źródeł wymiany danych (np. franczyzodawca i niezależni dostawcy) i zarządzania nimi w jednym systemie. Retilia.point nie ma jednak możliwości zarządzania siecią, czy „siecią sieci” sklepów, tak jak to jest w przypadku retilia.chain.

Dużą zaletą takiego modułowego rozwiązania jest łatwość transformacji własnej roli biznesowej. Możliwe jest nie tylko łatwe odwrócenie własnego profilu i stanie się z franczyzobiorcy franczyzodawcą, bez konieczności jakichś dodatkowych dużych zmian w systemach i inwestycji, ale możliwe jest także pełnienie tych dwóch ról jednocześnie i to w wielu wariantach (profilach).


ss6


Podobne artykuły:
Retilia