Przedsiębiorco – leasing to nie tylko auto!

Przedsiębiorco – leasing to nie tylko auto! Przedsiębiorco – leasing to nie tylko auto!

Wielu z nas kojarzy leasing nieodłącznie z nabyciem samochodu. Tymczasem firma może wziąć w leasing nie tylko auta. Co przedsiębiorca może wydzierżawić, na czym polega leasing i dlaczego się opłaca?

Znaczenie branży leasingowej w finansowaniu inwestycji firmowych systematycznie rośnie. Rok 2016 był korzystny dla polskiego rynku dzierżaw. Jak wynika z danych zebranych przez Związek Polskiego Leasingu, firmy tego typu sfinansowały w tym czasie aktywa o łącznej wartości 58,1 mld zł (źródło: Andrzej Sugajski, Perspektywy rozwoju rynku leasingu w 2017 r., „Gazeta Finansowa” 31 marca – 6 kwietnia 2017 r., s. 30–31). Leasing jest alternatywną dla kredytu formą finansowania zewnętrznego dla firm, służącą przede wszystkim do zakupu środków trwałych. Kojarzy się zazwyczaj z zakupem samochodów, choć firma może wziąć w dzierżawę cały wachlarz innych dóbr, o ile znajdzie instytucję, która je udostępni.

 

Czym jest leasing?

 

Leasing to użyczenie przez leasingodawcę leasingobiorcy określonej rzeczy, której ten drugi będzie używał w zamian za comiesięczną opłatę leasingową (czynsz). Wynajętym dobrem może być praktycznie wszystko, co firma leasingowa zgodzi się udostępnić. Nie mogą być to dobra, które podlegają dalszej odsprzedaży, czyli np. towar do sklepu czy półprodukty. Leasing to sposób na pozyskanie środków trwałych będących na wyposażeniu firmy, bez konieczności uiszczania za nie pełnej, jednorazowej opłaty.

 

Co można wziąć w leasing?

 

Do dóbr najczęściej branych przez firmy w leasing należą:

– środki transportu,

– maszyny, urządzenia,

– sprzęt elektroniczny,

– nieruchomości na cele

 

Firmy leasingowe często specjalizują się w konkretnej branży. Najłatwiej jest w wynajęciem samochodu – taką usługę udostępnia większość firm . Jednak po wiele innych dóbr trzeba zgłaszać się do bardzo konkretnych usługodawców. Dysponują oni ofertami przygotowanymi pod kątem firmy poszukującej tych konkretnych rzeczy. Istnieją przykładowo firmy zajmujące się leasingiem sprzętu medycznego, maszyn rolniczych, linii produkcyjnych, sprzętu biurowego i wielu innych produktów. Istnieją już nawet przedsiębiorstwa oferujące wynajem oprogramowania komputerowego – w tym przypadku umowa leasingu określa zasady korzystania przez leasingobiorcę nie tyle z samego programu, co z licencji na ów program.

 

Istnieją oczywiście również firmy oferujące leasing sprzętu elektronicznego. Ciekawą ofertę w tym sektorze proponuje firma LeaseLink – udostępnia ona unikalną aplikację, dzięki której sprzęt elektroniczny dla firm, kupowany w sklepach, np. MediaMarkt, można nabyć właśnie w leasingu całkowicie on-line w kilka minut bez dokumentów i wniosków dowolnego dnia i o dowolnej porze (24 h/7/365).

 

Warto pamiętać, że wiele firm leasingowych może zmieniać swą ofertę w zależności od sytuacji gospodarczej w danych sektorach – ich polityką jest inwestowanie w bezpieczne przedmioty, na których wynajem będzie na pewno wielu chętnych. Z kolei firmy wyspecjalizowane bazują na swojej wyjątkowości czy wręcz niszowości.

 

Korzyści z leasingu

 

Podstawową korzyścią jest oczywiście fakt, że firma może korzystać z potrzebnego jej sprzętu elektronicznego bez konieczności natychmiastowego angażowania większego kapitału. Czym różni się ta forma od kredytu? Po pierwsze, raty leasingowe nierzadko są niższe niż raty kredytu. Po drugie, najem odznacza się o wiele mniej skomplikowanym systemem formalności niż procedura przyznawania kredytu. Ponadto leasingobiorcy liczą na dodatkowe profity, takie jak niższa stawka polisy ubezpieczeniowej pojazdu, który przecież nie jest ich własnością. Ponadto przedsiębiorca może odliczyć koszt leasingu od podatku. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można m.in. raty leasingowe lub przynajmniej część odsetkową rat (w zależności od rodzaju leasingu), koszty ubezpieczenia, wydatki związane z eksploatacją czy też całość wartości podatku VAT.

 

Leasing jest jednocześnie pewniejszy z punktu widzenia leasingodawcy – oparty jest bowiem na aktywach, a tym samym jest bezpieczniejszy niż portfel kredytowy. Z leasingu najchętniej korzystają mikroprzedsiębiorstwa (stanowiące nawet połowę portfela firm leasingowych) oraz małe i średnie firmy.

 

Leasing pojazdów jest co prawda gałęzią napędzającą cały rynek leasingu w Polsce, pamiętajmy jednak, że auta osobowe, ciężarowe, autobusy itp. to nie jedyne towary, które można dzierżawić. Warto zainteresować się tą metodą pozyskania kosztownego sprzętu dla firmy, np. w przypadku konieczności kompletnego wyposażenia gabinetu lekarskiego czy biura lub też zaopatrzenia się w nowy sprzęt elektroniczny dla całego przedsiębiorstwa.

Tradedoubler