Przedsiębiorco, sięgnij po unijne pieniądze

Przedsiębiorco, sięgnij po unijne pieniądze kovik - sxc.hu

Z początkiem 2014 roku ruszył nowy okres finansowania w Programie Infrastruktura i Środowisko. Dla kogo i na jakie cele przewidziano pieniądze?

Infrastruktura i Środowisko to program, na który przeznaczono w nadchodzących latach największe fundusze. Do wykorzystania będzie niemal 28 miliardów euro. Choć pieniądze w dużej mierze trafią do organów odpowiedzialnych za transport i energetykę, na dotacje do inwestycji będą mogły liczyć również przedsiębiorstwa i instytucje chcące zmniejszyć zużycie energii.

Cele i pieniądze

Z kwoty 27,5 mld euro, przeznaczonej w latach 2014-2020 na program „Infrastruktura i Środowisko” najwięcej, bo prawie 19,5 mld, można będzie wykorzystać na cele związane z „promowaniem zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych”.

Podobne artykuły:

Cele dotyczące „ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów” stanowią drugą pod względem wartości dotacji grupę. Do wydania na gospodarowanie odpadami i rekultywację zdegradowanych terenów przewidziano 4,3 mld euro.

Trzecią co do wielkości wartość funduszy przydzielono na „wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach”. Do dyspozycji beneficjentów zainteresowanych zwiększaniem efektywności energetycznej i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii będzie blisko 3,5 mld euro. Wydaje się, że właśnie ta grupa celów pozwoli ubiegać się o dotacje największej grupie podmiotów.

Brak jeszcze szczegółowych informacji na temat tego, jak dużą swobodę będą mieć zarządzający przedsiębiorstwami i środkami publicznymi w doborze celu dotowanych inwestycji. Jeśli kryteria formalne będą dobrze sformułowane, jest szansa, że unijne wsparcie realnie przełoży się na wdrożenie innowacyjnych technologii.

Gospodarka niskoemisyjna w praktyce

Według projektu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w skład czwartej grupy celów tematycznych wchodzi siedem priorytetów inwestycyjnych.
Uogólniając, promowane i dotowane będą przede wszystkim instalacje pozwalające na wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł oraz rozwiązania pozwalające na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego.

Podobne artykuły:

Pieniądze z programu Infrastruktura i Środowisko mogą być czynnikiem motywującym do inwestycji w technologie obniżające koszty energii przedsiębiorstwa. W nowej turze finansowania możemy spodziewać się zarówno wsparcia projektów małych elektrowni wiatrowych, ociepleń budynków, jak i energooszczędnych systemów oświetlenia.

W I kwartale 2014 r. powinny zostać opracowane szczegóły konkursów na konkretne działania promujące gospodarkę niskoemisyjną. Warto śledzić strony ministerstwa i szukać programów, które pozwolą zrealizować pomysły na inwestycje, niezależnie czy będzie to instalacja kolektorów słonecznych na dachu domu mieszkalnego, zainstalowanie diodowego oświetlenia na jednej z ulic miasta lub gminy, czy też pełna modernizacja energetyczna budynków przedsiębiorstwa.

Adam Gołąb