Przedsiębiorczości można się nauczyć

Przedsiębiorczości można się nauczyć © Syda Productions - Fotolia.com

Według 70 proc. młodego pokolenia, z 38 krajów świata, przedsiębiorczości można się nauczyć w szkołach podstawowych, średnich i na uniwersytetach – wynika ze Światowego Raportu Amway na temat przedsiębiorczości.

Badania przeprowadzone przez Instytut GfK Group na zlecenie firmy Amway w 38 krajach świata, w tym również w Polsce, pokazują, że 80 proc. ankietowanych należących do pokolenia Y (do 35 roku życia) ma pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości a 51 proc. potrafi sobie wyobrazić rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Największe znaczenie wrodzonym umiejętnościom przypisują Japończycy (54 proc.), Holendrzy (46 proc.), Brazylijczycy (37 proc.) oraz Słowacy (35 proc.). Mieszkańcy Japonii jako jedyni uważają, że wrodzone zdolności są ważniejsze niż te nabyte. Najbardziej przekonani o tym, że przedsiębiorczości można się nauczyć są Chińczycy wraz z Brazylijczykami (po 84 proc.) oraz Norwegowie i Finlandczycy (po 81 proc.).

Stosunek do przedsiębiorczości

Na czele rankingu, jeśli chodzi o pozytywne nastawienie do pracy na własny rachunek, znajdują się Skandynawowie: 94 proc. Szwedów ma pozytywny stosunek do przedsiębiorczości oraz 93 proc. Norwegów. Najniższy potencjał dla rozwoju przedsiębiorczości wykazuje: Japonia (15 proc. z grupy reprezentatywnej dla tego kraju pozytywnie ocenia zakładanie własnej firmy), Austria (24 proc.) oraz Niemcy (25 proc.). Na przeciwległym biegunie znajdują się młodzi ludzie z Niemiec, Korei, Szwajcarii, Słowacji i Austrii, gdzie pozytywnych postaw wobec przedsiębiorczości jest tylko 60-67 proc. wskazań.

Główne motywatory samozatrudnienia

Najbardziej atrakcyjne powody dla młodych ankietowanych z 38 krajów świata do rozpoczęcia prowadzenia własnej firmy od lat są niezmienne i dominują w wielu społeczeństwach. Główne motywatory do pracy na własny rachunek wśród młodych z 38 krajów świata to:

  • niezależność od pracodawcy, bycie swoim własnym szefem (50 proc.);
  • samorealizacja, możliwość realizacji własnych pomysłów (50 proc.);
  • możliwość dodatkowych zarobków (36 proc.). Aspekt finansowy jest szczególnie ważny dla respondentów w Szwecji (71 proc.), Chinach (71 proc.) i Kanadzie (69 proc.). Co zaskakujące stosunkowo nisko został oceniony w krajach najbardziej dotkniętych obecnym kryzysem, jak Hiszpania (13 proc.), Irlandia (15 proc.) a także we Francji (12 proc.).

Wiara w skuteczność edukacji biznesowej

Młodzi ankietowani przyznają, że łatwiej wystartować z własnym biznesem, kiedy dorasta się w otoczeniu przedsiębiorców i kiedy ma się dobre, praktyczne przykłady osób, które odniosły sukces, pracując na własny rachunek. Jednak 70 proc. ankietowanych z 38 krajów świata (77 proc. młodych Polaków) uważa, że przedsiębiorczości można się nauczyć w szkołach, na uniwersytetach i w szkołach wyższych. W szczególności Chińczycy oraz Meksykanie (w obu krajach po 84 proc.) silnie podzielają to przekonanie, natomiast w przypadku Japonii – uważa tak mniejsza część społeczeństwa (45 proc.). Oceniając ofertę edukacyjną nauczania przedsiębiorczości w swoich krajach, młodzi respondenci podzielili się po połowie: 46 proc. respondentów uznało, że oferta jest satysfakcjonująca, 42 proc. że jest niewystarczająca. Największe zadowolenie z systemu edukacji wykazują Szwajcarzy (72 proc.), Finowie (71 proc.) oraz Amerykanie (69 proc.). Co ciekawe również mieszkańcy Indii (66 proc.) oraz RPA (63 proc.) nie mają powodów do negatywnej oceny oferty nauczania. Najmniejsze zadowolenie oraz największą chęć zmian wykazują Japończycy, Kanadyjczycy i Ukraińcy (po 23 proc.) wraz z Rosjanami (26 proc.).

Respondenci na całym świecie stawiają na aspekty praktyczne w nauczaniu przedsiębiorczości. Za najważniejsze aspekty działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości młodzi z 38 krajów świata uznali:

  • podstawowe umiejętności biznesowe, np. controlling finansowy, działania marketingowe lub znajomość aplikacji/ programów komputerowych (44 proc.);
  • umiejętności związane z przywództwem i zarządzaniem oraz zdolności retoryczne, np. podejmowanie decyzji, zarządzanie kontaktami z klientami, kierowanie i motywowanie pracowników (40 proc.);
  • przedsiębiorczość w praktyce, np. tworzenie biznes planów, konkursy, turnieje i symulacje biznesowe, programy prowadzenia mini-firm (40 proc. wskazań).

Tylko jedna czwarta (24 proc.) członków pokolenia Y uczestniczyła kiedykolwiek w przynajmniej jednym z działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości. Tego typu działania edukacyjne są najbardziej popularne wśród młodych z Irlandii (54 proc.), Kolumbii i Kanady (po 50 proc.), Meksyku (48 proc.) i Litwy (47 proc.). Natomiast najniższe wartości charakteryzowały młodych mieszkańców Korei (4 proc.), Słowacji (5 proc.), RPA (6 proc.), Ukrainy (8 proc.) oraz Rosji i Niemiec (po 9 proc.).

Metryka badań:
Czas realizacji: kwiecień-lipiec 2014
Próba: 22.767 kobiet i 21.135 mężczyzn w wieku 14 lat i powyżej (ogólnokrajowa reprezentatywna próba mieszkańców)
Kraje: 38 krajów na całym świecie: Austria, Australia, Belgia, Brazylia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea, Litwa, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, RPA, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wlk. Brytania, Włochy.
W Chinach, Kolumbii, Indiach, Meksyku i RPA badanie zrealizowano na próbie miejskiej.
Metoda realizacji: głównie wywiady osobiste + niekiedy wywiady telefoniczne
Instytut badawczy: GfK Group