Przedszkole bez kasy fiskalnej

Przedszkole bez kasy fiskalnej sxc.hu

Przedszkole nie musi wystawiać paragonów i nie ma obowiązku posiadania i korzystania z kasy fiskalnej, mimo że pobiera od rodziców i opiekunów opłaty za posiłki podawane dzieciom w przedszkolu oraz za ich pobyt w placówce.

Korzystając z usług przedszkolnych, rodzice opłacają pobyt dziecka w przedszkolu (czesne) oraz wnoszą opłaty za zapewniane podopiecznym przez daną placówkę posiłki. Przedszkole nie wystawia paragonów z tego tytułu… mimo, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kasa fiskalna w przedszkolu jest zbędna

Przedszkole jest placówką, która – zgodnie z prawem – nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie musi stosować kasy fiskalnej, gdyż spełnia (przewidziane w przepisach podatkowych) warunki do skorzystania ze zwolnienia z tego obowiązku. Ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej nie dotyczy bowiem między innymi podmiotów realizujących usługi w zakresie edukacji oraz usług realizowanych przez stołówki funkcjonujące w placówkach oświatowych, wyłącznie na rzecz podopiecznych tych placówek oraz personelu, który jest tam zatrudniony. Potwierdza to interpretacja indywidualna z 10 września br. (sygnatura IPTPP4/443-384/13-5/MK), wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Tak więc przedszkola zwolnione z obowiązku wystawiania paragonów za czesne i wyżywienie, ewidencjonują pobierane opłaty zgodnie z przepisami o rachunkowości budżetowej.

Są jednak wyjątki

Nie każda placówka oświatowa, nie każda szkoła może korzystać z tego rodzaju zwolnienia. Wyłączone są tutaj między innymi na przykład: szkoły tańca, szkoły nauki jazdy, jak również inne podmioty świadczące usługi edukacyjne (instruktorzy prowadzący pozaszkolne zajęcia sportowe czy rekreacyjne).

Katarzyna Więsik,  księgowa Tax Care

Tax Care S.A. Katarzyna Miazek