Przydatne narzędzia do zarządzania komunikacją głosową w nowoczesnej firmie

Przydatne narzędzia do zarządzania komunikacją głosową w nowoczesnej firmie apifonica.com

Telefon to podstawowa forma kontaktu i nawet w dobie Internetu nic nie wskazuje, że mogłoby to ulec zmianie. Poszukujemy jednak nowych rozwiązań, które byłyby w stanie ułatwić wykonywanie połączeń telefonicznych oraz usprawnić komunikację głosową.

IVR, czyli Interactive Voice Respond we współczesnym biznesie


Jednym z najbardziej znanych oraz najchętniej wybieranych w dzisiejszych czasach narzędzi komunikacji głosowej jest IVR. Jest to usługa udostępniana przez platformy świadczące usługi z zakresu voice API. Interactive Voice Respond to nic innego jak spersonalizowana wiadomość głosowa, którą dzwoniący słyszy w chwili wykonania połączenia na numer firmy.


IVR wita się z klientem, informuje go dokąd się dodzwonił oraz przedstawia wszystkie informacje dotyczące połączenia. Następnie dzwoniący jest proszony o wybranie z klawiatury telefonu lub za pomocą polecenia głosowego określonego numeru. Po dokonaniu wyboru jego połączenie zostaje automatycznie przekierowane do właściwego działu, gdzie będzie mógł uzyskać potrzebne mu informacje.


IVR to nowoczesna i uniwersalna usługa, której obecność sprawdzi się w każdej praktycznie firmie. Aby z niej skorzystać wystarczy zarejestrować się w platformie świadczącej usługi voice API i postępować zgodnie z instrukcją, aby w szybki i prosty sposób wprowadzić tę praktyczną funkcjonalność do swojej firmy. Zaletą korzystania z IVR jest przede wszystkim znacznie większy komfort klientów, możliwość korzystania z jednego numeru telefonu oraz usprawnienie działania komunikacji głosowej.


Konferencje telefoniczne w firmie – szansa na lepszy rozwój wewnętrzny przedsiębiorstwa


Konferencje organizowane są tak długo, jak istnieją firmy. Bez nich trudno byłoby o swobodną wymianę poglądów, zapoznanie się z przemyśleniami innych osób pracujących w danym przedsiębiorstwie oraz pogłębianie wiedzy i doświadczenia pracowników. Nie każda firma ma jednak możliwość regularnego organizowania konferencji – wymaga to bowiem czasu, wynajęcia odpowiedniej sali oraz wcześniejszego ustalenia terminu, który pasowałby wszystkim uczestnikom.


Rozwiązaniem tego problemu są nowoczesne i wygodne konferencje telefoniczne. Pozwalają one na swobodną wymianę poglądów, informacji oraz danych bez względu na to, gdzie w danym momencie znajdują się ich poszczególni rozmówcy. Możliwe jest ich przeprowadzenie w dowolnym terminie oraz zaoszczędzenia na kosztach organizacji – nie ma bowiem konieczności wynajmowania sali, opłacenia zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników, aby konferencja mogła się odbyć.


Pozostałe narzędzia voice API, które warto poznać bliżej!


Oprócz IVR i konferencji telefonicznych istnieje jeszcze wiele innych przydatnych usług voice API. Należą do nich m. in. połączenia telefoniczne przypominające do ważnych wydarzeniach (reminder call), ukrywanie prywatnego numeru telefonu poprzez zastępowanie go innym numerem (phone numer masking), usługa web call back i wiele innych. Połączenie wszystkich tych narzędzi pozwala znacznie lepiej sterować komunikacją głosową w firmie oraz pozytywnie wpływa na wizerunek biznesu.


Partnerem artykułu jest Apifonica oferująca: voice API - więcej na Apifonica.com.