Raport Branży Leasingowej - I półrocze 2017

Raport Branży Leasingowej - I półrocze 2017 materiał PR

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że dynamika branży leasingowej w I połowie 2017 roku wyniosła 11,6% r/r.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania w wysokości 31,8 mld zł.

"W 2016 roku korzystanie z leasingu zadeklarowało 40% badanych przedsiębiorstw, a zadowolenie z tej formy finansowania 80%. Tym samym odsetek korzystających z leasingu wzrósł w ciągu roku o 2 p.p., a zadowolonych z leasingu o 7 p.p." - powiedział Prof. Jan Garlicki, Dyrektor Generalny Centrum Badań Marketingowych INDICATOR.

Widoczne wskaźniki branży to m.in.:

  • 11,6% proc. wyniosła dynamika polskiej branży leasingowej w I połowie 2017r.
  • Z leasingu korzysta lub w przeszłości korzystało 42% małych przedsiębiorstw,
  • 87% jest zadowolonych z tej formy finansowania,
  • 45% badanych podkreśla korzyści podatkowe wynikające z umów leasingu,
  • 90% przedsiębiorców uważa ofertę cenową ją za główny czynnik wpływający na wybór firmy leasingowej.
 

Rynek leasingu w I półroczu 2017

 

GO-leasing Grzegorz Olszewski