Raport EMC: przedsiębiorców ograniczają nieadekwatne regulacje i zła infrastruktura prawna

Raport EMC: przedsiębiorców ograniczają nieadekwatne regulacje i zła infrastruktura prawna Gina Sanders - Fotolia

Co trzeci polski menedżer uważa, że nieadekwatne regulacje i zła infrastruktura prawna ograniczają możliwości biznesowego wykorzystania informacji gromadzonych przez przedsiębiorstwa – to jeden z wniosków raportu przygotowanego na zlecenie firmy EMC.

To więcej, niż w Rosji i RPA, gdzie z podobną opinią zgodziła się tylko jedna czwarta respondentów. Dla porównania, w Niemczech taką opinię poparł zaledwie co szósty badany, a w Wielkiej Brytanii – co siódmy. Więcej informacji na ten temat będzie można znaleźć w raporcie z badania „Pokolenie informacji: cyfrowa transformacja biznesu” przeprowadzonego na szefach IT i zarządach polskich firm, który zostanie opublikowany w październiku br.

EMC COMPUTER SYSTEMS POLAND Jan Stożek