Rodzaje franczyzy

Rodzaje franczyzy mjamesno/ www.sxc.hu

Istnieją różne rodzaje i różne klasyfikacje franczyzy.. Dla potrzeb wstępnego zaznajomienia się z rodzajami franczyzy poznamy na wstępie jej trzy rodzaje:franczyzę produkcyjną, handlowa i franczyzę usług

Franchising produkcyjny

Franczyza produkcyjna występuje wtedy, gdy franczyzobiorca produkuje produkty w oparciu o patenty, techniczny know-how techniczny i z użyciem znaków towarowych franczyzodawcy. W wypadku franczyzy produkcyjnej, franczyzodawca może występować jako producent surowców i gotowych producentów towarów oraz być jako właściciel praw patentowych i know-how, nie zaangażowany bezpośrednio w produkcję.

Franchising produkcyjny ma za zadanie:

  • Podziału pracy i specjalizację produkcji.
  • Zwiększenie produkcji i rozszerzenie oferty produktów.
  • Zabezpieczenie opłacalności i odpowiedniego poziomu kosztów produkcji.
  • Zwiększenie elastyczności produkcji i sprzedaży, współmierne do potrzeb rynku.
  • Szybkie i efektywne wprowadzanie nowych pomysłów.
  • Wdrażanie produkcji nowych wyrobów zgodnie ze zmieniającym się zapotrzebowaniem rynku.

Wykonanie tych zadań pozwala na zdobycie przewagi konkurencyjnej i odpowiedniej pozycji na rynku.  Najbardziej znanym franczyzodawcą produkcyjnym jest koncern Coca-Cola. Receptura napoju jest tajemnica - a została kupiona w XIX wieku od aptekarza. Na początku XX wieku, dwóch amerykańskich biznesmenów kupiło od  Coca-Cola prawa do rozlewania napoju.  Ponieważ nie mieli dostatecznego kapitału do rozpoczęcia działalności na dużą skalę zaczęli sprzedawać franczyzę. Brak wystarczającego kapitału aby otworzyć własną działalność gospodarczą na odpowiednią skalę zadecydował o tym, iż zaczęli sprzedawać franczyzę na otwieranie rozlewni.

Podobne artykuły:

Franchising handlowy

Ten rodzaj franczyzy dotyczy bezpośrednio sprzedaży i można wyróżnić jego dwa typy. Pierwszy typ polega na  sprzedaży produktów franczyzodawcy pod jego logo, skierowany jest zaś do sprzedawców detalicznych. Franczyzodawcy mogą dostarczać towary franczyzobiorcy przez osobę trzecią, której zadaniem jest dystrybucja towarów (agent, dystrybutor, przedstawiciel handlowy, itp.). To daje możliwość nie tylko zwiększenia sprzedaży, ale także pozwala na dystrybucje produktów w odległych rejonach oraz ułatwia logistykę. najważniejszymi atutami dla tego rodzaju franczyzy będzie marka producenta, marka produktu i jednolitość sieci, umożliwiających identyfikację producenta.  Franczyzodawca może być producentem produktów ropopochodnych, odzieży, obuwia, zabawek, napojów alkoholowych itp.

Drugi typ franczyzy handlowej polega na sprzedaży towarów od franczyzobiorców, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w produkcję,  ale mają kontakty biznesowe i długoterminowe umowy z dostawcami atrakcyjnych produktów. W tym przypadku franczyzodawca kupuje produkty  od różnych dostawców i sprzedaje je franczyzobiorcom. 

Franchising usług

Głównym zadaniem franczyzy usług jest zapewnienie franczyzobiorcy prawo do podejmowania czynności (oferowania usług) z wykorzystaniem znaków towarowych, marki i logo. W ten sposób powstają sieci hoteli, ośrodków SPA, salonów fitness itp.

W praktyce franchising usług ma zastosowanie w każdym rodzaju działalności usługowej - od biur turystycznych po usługi bankowe.

Format franchising

(Franchising koncepcji działalności)

Przy okazji tej uproszczonej klasyfikacji warto jeszcze wspomnieć o franchisingu koncepcji działalności (biznes format franchising). Franchising koncepcji działalności  zakłada, że franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy w ramach umowy nie tylko znak towarowy, ale także całą koncepcję działalności biznesowej. Składają się na nią schematy prowadzenia biznesu, standardy dotyczące procesów i produktów, systemy wiedzy,  marketingowe i techniczne know-how itd. Franczyza koncepcji działalności wymaga sprawdzonych i działających przez dłuższy czas biznesów. Zasadnicze znaczenie dla powodzenia tego typu franczyzy ma nie tylko marka ale ujednolicenie i standaryzacja wszystkich etapów i procesów danego biznesu.

Podobne artykuły:

Nowoczesna Firma S.A.