Rośnie zaufanie do rynków alternatywnych

Rośnie zaufanie do rynków alternatywnych © Gina Sanders - Fotolia.com

Dodatnia stopa wzrostu odnotowana przez indeksy rynków alternatywnych, większy wolumen pozyskanego przez emitentów kapitału, a także rosnące obroty na poszczególnych rynkach. Inwestorzy wreszcie zaczynają skłaniać się ku mniejszym spółkom.


Trzeci kwartał bieżącego roku okazał się bardzo udany dla europejskich rynków regulowanych, których liczba i wartość debiutów zdecydowanie przebiły statystyki z analogicznego okresu roku 2012. Wzrost ilości pozyskanego kapitału obserwowany był również dla spółek, które jako miejsce notowań wybrały platformy alternatywne.

300 milionów euro dla lidera

Najwięcej nowych podmiotów przyciągnął AIM, na którym plasowanie akcji przeprowadziło 20 spółek, pozyskując prawie 300 mln EUR. Najwięcej środków, prawie 60 mln EUR, zebrała funkcjonująca jako broker rynku forex (także na rynku polskim) spółka PLUS500. Kolejne miejsce przypadło debiutantowi włoskiego odpowiednika AIM-u, spółce Industrial Stars of Italy, która w ramach oferty zebrała 50 mln EUR. Przypadek o tyle ciekawy, że jest to spółka specjalnego przeznaczenia, tzw. SPAC (z ang. Special Purpose Acquisition Company), której działalność operacyjna skupiać się będzie wyłącznie na przejmowaniu, łączeniu i wykupach innych spółek. Podium zamyka kolejny debiutant rynku londyńskiego - spółka Globalworth, która zarządza nieruchomościami w Europie Środkowo-Wschodniej. Podmiot pozyskał prawie 55 mln EUR.

Na rynku krajowym gościliśmy 8 debiutantów, a łączną kwota pozyskanych środków wyniosła 5 mln EUR. Do osiągnięcia tej wartości przyczyniła się głównie oferta Imagisu, który w kilku transzach przed debiutem pozyskał łącznie 13,7 mln zł.

Średnia kapitalizacja europejskich rynków MTF w ujęciu kwartalnym


Metodyka: średnia arytmetyczna w poszczególnych kwartałach wyciągnięta z sumy miesięcznych kapitalizacji wszystkich giełd objętych raportem. Dane w milionach euro.

Poprawiają się wskaźniki ekonomiczne

Do postawienia tezy o zmianie nastawienia inwestorów do rynków alternatywnych skłania jednak nie tylko wzrost kwoty pozyskanego kapitału przez emitentów. Trzeci kwartał upłynął również pod znakiem wzrostów indeksów rynkowych, na co wpływ miały zapewne poprawiające się w Europie wskaźniki ekonomiczne. Indeksy rynków alternatywnych w 9 na 10 przypadków odnotowały dodatnią stopę wzrostu. Najlepiej pod tym względem wypadły: grupujący 30 najpłynniejszych spółek, krajowy NCIndex30, First North All-Share, indeks rynku skandynawskiego oraz Oslo Axess All-share, z których każdy zwiększył się w poprzednim kwartale o 18,5%.

Pozytywne nastawienie inwestorów do małych spółek widoczne jest również w rosnących obrotach na poszczególnych rynkach. Zwiększenie handlu akcjami obserwowane było aż w 10 z 13 przeanalizowanych platform. Nowe debiuty potwierdziły przy tym historyczny kształt rozkładu kapitalizacji i liczby spółek, a tym samym rozdźwięk pomiędzy charakterystyką rynku NewConnect i jego zachodnich konkurentów. 

Podobne artykuły:

Grupa Trinity S.A. Mateusz Hyży