Rozważasz franczyzę? Zobacz, na co uważać i o czym pamiętać

Rozważasz franczyzę? Zobacz, na co uważać i o czym pamiętać www.sxc.hu

Każdy biznes można rozwijać przez franczyzę, jednak nie każdy warto. Z jej zalet korzystają globalne koncerny, ale i niewielkie firmy. Franczyza jest obecna prawie w każdej branży, rozwijają się w niej i placówki handlowe i usługowe oraz gastronomia.

Są dwa podstawowe sposoby rozwoju systemu. Pierwszy przekształcenie istniejącej firmy za pomocą franczyzy. Pomysł na franczyzę często rodzi się w głowie przedsiębiorcy, gdy inni pytają go o możliwość kupna licencji franczyzowej. Drugi sposób, dużo bardziej ryzykowny, to założenie nowej firmy od początku z myślą, że będzie ona funkcjonowała w oparciu o franczyzę.

Proste i przejrzyste zasady

Niezwykle ważne jest, aby biznes, który ma być rozwijany poprzez franczyzę opierał się na prostych i przejrzystych zasadach. Im bardziej je skomplikujemy, tym większe trudności wystąpią przy rekrutacji, szkoleniu i współpracy z franczyzobiorcami. To nie przypadek, że większość systemów franczyzowych koncentruje się na doprowadzeniu do wysokiego standardu jedynie ograniczonego zakresu produktów lub usług.

Klucz do sukcesu

Większość odnoszących sukces systemów franczyzowych to te, w których ważne jest mocne zaangażowanie się franczyzobiorcy w osobistą obsługę klienta (np. handel detaliczny czy bary szybkiej obsługi) i które wymagają osobistej obecności i zaangażowania franczyzobiorcy w punkcie sprzedaży. Trzeba też pamiętać, że działalność franczyzowa musi być dochodowa. Franczyzobiorca powinien zarabiać tyle, by po odliczeniu obowiązkowych opłat oraz stopy zwrotu inwestycji, otrzymać zadowalające wynagrodzenie za własną pracę.

Skarbnica wiedzy

Zadaniem franczyzodawcy jest gromadzenie dużej ilość informacji rynkowych i doświadczeń, którymi dzieli się z wszystkimi franczyzobiorcami swojego systemu. Daje to franczyzobiorcy możliwość korzystania z wiedzy, do której w innym wypadku nie miałby dostępu ze względu na wysokie koszty jej zdobycia lub na jej niedostępność. W praktyce wszyscy franczyzobiorcy zasilają ten wspólny fundusz wiedzy i doświadczenia, który jest dostępny dla wszystkich uczestników systemu.

Banki nie sprzyjają polskim franczyzobiorcom

Na wszystkich rozwiniętych rynkach franczyzowych uznanie przez banki zalet związanych z finansowaniem franczyzy spowodowało, że źródła finansowania i warunki przydzielania wsparcia finansowego dostępne franczyzobiorcom są znacznie atrakcyjniejsze niż te oferowane nowo powstającym firmom, które nie działają we franczyzie. Niestety w Polsce banki nie są zainteresowane finansowaniem inwestycji ponoszonych przez franczyzobiorców pomimo, że same bardzo chętnie korzystają z franczyzy i rozwiązań agencyjnych jako metody na rozbudowę swoich sieci sprzedaży.

Przyczyna porażek

Podstawową przyczyną porażek franczyzodawców nie jest franczyza jako taka, ale jej nieumiejętne przygotowanie i wdrożenie. Franczyza nie jest sposobem na ratowanie źle funkcjonującego przedsiębiorstwa. Nie wygeneruje ona natychmiastowych zysków. Wręcz przeciwnie, trzeba w nią zainwestować czas, pieniądze i zasoby ludzkie. Franczyza musi opierać się na zdrowych zasadach finansowych i mieć solidną podstawę biznesową.

AKADEMIA ROZWOJU SYSTEMÓW SIECIOWYCH Konrad Bagiński