Rusza nowy program wsparcia termomodernizacji domów jednorodzinnych

Rusza nowy program wsparcia termomodernizacji domów jednorodzinnych U.S. Army Environmental Command/ Flickr.com

Od 2016 roku właściciele domów jednorodzinnych, którzy przeprowadzą termomodernizację mogą liczyć na częściowy zwrot kosztów w ramach nowego programu wsparcia, ogłoszonego przez NFOŚiGW. Łączna pula dofinansowań wyniesie 400 mln zł.

Czy przełoży się na poprawę standardu energetycznego budynków, w których mieszka blisko 50 proc. polskiego społeczeństwa?

W październiku 2015 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nowy program dopłat do kompleksowej termomodernizacji domów jednorodzinnych „Ryś”. Jego celem jest realizacja przyjętej polityki unijnej zmierzającej do ograniczania strat energii, wykorzystywanej do ogrzewania domów, a w efekcie ograniczenie emisji szkodliwego dwutlenku węgla i zanieczyszczeń do atmosfery. Na dofinansowanie mogą liczyć właściciele budynków jednorodzinnych, którzy poprawią izolacyjność termiczną ścian i dachów, a także okien i drzwi, zmodernizują instalacje wewnętrzne oraz wymienią przestarzałe źródła ciepła. Program wchodzi w życie jeszcze w tym roku. Łączna pula dofinansowań wynosi 400 mln zł, z czego 120 mln zł uzyska formę bezzwrotnego wsparcia, a 280 mln zł – formę  preferencyjnych kredytów bądź pożyczek. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2015-2023. Nabór wniosków ruszy w I kwartale 2016 roku.

Energooszczędne okna – wyższa izolacyjność cieplna

Zgodnie z założeniami programu dofinansowanie będzie można otrzymać na wykonanie prac termomodernizacyjnych składających się z trzech etapów, dla których określone zostały minimalne standardy techniczne. Pierwszy etap zakłada poprawę izolacyjności przegród zewnętrznych, dachów, podłóg oraz okien i drzwi.

Podobne artykuły:

– Wymiana okien na nowoczesne, z szybami zespolonymi wykonanymi ze szkła niskoemisyjnego, jest jednym z podstawowych elementów termomodernizacji, zmniejszającym koszty eksploatacji oraz poprawiającym komfort cieplny i estetykę budynków – mówi Szymon Piróg, kierownik Biura Doradztwa Technicznego Pilkington Polska. – Nowy program dopłat określa wymagany parametr przenikania ciepła dla okien Uw na poziomie 0,9 W/m2K, który można osiągnąć stosując dwukomorowe szyby zespolone z powłokami niskoemisyjnymi. Wykorzystanie niskoemisyjnych szyb, umożliwi ograniczenie zużycia energii, dzięki obniżeniu wskaźnika przenikania ciepła Ug dla szyby nawet do 0,4 W/m2K.

Nowoczesne rozwiązania – odnawialne źródła energii

Wsparcie w kolejnych etapach obejmuje działania, takie jak wymiana instalacji wewnętrznej – systemów wentylacyjnych i grzewczych, a także wymiana źródeł ciepła na nowoczesne, takie jak instalacja kotła kondensacyjnego, pompy ciepła czy zastosowanie odnawialnych źródeł energii np. kolektorów słonecznych. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania prac remontowych wynosi maksymalnie 40 proc. kosztów. Na pozostałą część można otrzymać kredyt lub pożyczkę preferencyjną, udzielane do wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowanych, określonych indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia. Decyzja co do zakresu wykonywanych prac modernizacyjnych, realizacji jednego lub kilku elementów, należy do właściciela budynku. Połączenie elementów w zakresie prac termoizolacyjnych oraz ich odpowiednia kolejność pozwolą uzyskać wyższą dotację. Dofinansowanie pokryje w całości koszty niezbędnej dokumentacji projektowej, a także koszty oceny energetycznej budynku przed i po realizacji inwestycji. Ocena energetyczna nie będzie wymagała skomplikowanego audytu.

Termomodernizacja – inwestycja w przyszłość

Ograniczanie zużycia energii w budynkach istniejących jest jednym z najważniejszych założeń wypełniania przez Polskę zobowiązań określonych w dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz w dyrektywie 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy CAFE. Realizacja przyjętych założeń w największym stopniu dotyczy domów jednorodzinnych stanowiących większość budynków w naszym kraju. Wśród nich znajdują się obiekty wybudowane przed 1975 rokiem, których wysoka energochłonność wynika z ówczesnego braku odpowiednich przepisów oraz wymagań budowlanych w tym zakresie. W przeważającej części są to obiekty źle ocieplone i niedogrzane.

− Poprawa efektywności energetycznej domów jednorodzinnych jest jednym z najważniejszych zadań polskiego budownictwa − mówi Jolanta Lessig, kierownik Komunikacji Marketingowej na Europę w NSG Group, która jest właścicielem marki Pilkington. − Kompleksowa termomodernizacja wymaga zachęt prawnych i finansowych, ale także stałego podnoszenia wiedzy w aspekcie nowoczesnych materiałów i rozwiązań oraz korzyści z ich zastosowania, takich jak niższe koszty eksploatacji oraz komfort i zdrowie mieszkańców.

Effective PR