Składki ZUS 2015

Składki ZUS 2015 fot.: facebook

Składki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 w zakresie ubezpieczeń społecznych obejmują dwa okresy.

Pierwszy okres to miesiące od stycznia do marca, natomiast drugi to miesiące od kwietnia do grudnia. W drugim przedziale składki uległy pewnemu obniżeniu.

Składki na ubezpieczenia społeczne podane są w kwocie zawierającej dobrowolne ubezpieczenie chorobowe jak i bez niego. Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników, jak i osób odbywających służbę zastępczą, są nim objęci również członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Na własne życzenie mogą skorzystać z tego ubezpieczenia wszystkie osoby trudniące się pracą nakładczą, wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia i podobnych, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą poza sektorem rolniczym, duchowni, osoby pracujące w czasie odbywania kary pozbawienia wolności.

Składki ZUS 2015 na ubezpieczenie społeczne łącznie z ubezpieczeniem chorobowym w okresie styczeń - marzec wynosiły 757,76 zł, natomiast bez tego ubezpieczenia - 699,56 zł. Wysokość składek za miesiące od kwietnia do grudnia uległa zmniejszeniu i z ubezpieczeniem chorobowym wynosi 754,67 zł, a bez ubezpieczenia chorobowego 696,47 zł. Podstawę wymiaru tych składek stanowi kwota, która nie może być niższa niż 60% kwoty średniego wynagrodzenia w Polsce.

Obok ubezpieczeń społecznych istnieje również obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, które w roku 2015 wynosi 279,41 zł. Istnieje również możliwość dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, którego składka w pierwszym kwartale (styczeń - marzec) wynosiła 372,55 zł, natomiast jej wysokość na drugi kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) to nie mniej niż 364,83 zł. Od tej kwoty istnieją wyjątki dla studentów i doktorantów. Jak również dla duchownych, którzy nie są obywatelami krajów UE i EFTA. W ich wypadku jako podstawę składki dobrowolnego zasiłku chorobowego obiera się specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowo pracodawcy muszą opłacić składki na Fundusz Pracy, które w 2015 roku wynoszą 58,20 zł.

.