Streamsoft nadal liderem rynku ERP w sektorze MSP

Streamsoft nadal liderem rynku ERP w sektorze MSP streamsoft

Systemy ERP pozwalają na efektywne zarządzanie zasobami firmy. Udział systemów ERP na polskim rynku rośnie z roku na rok, więc widoczna jest coraz większa świadomość przedsiębiorców co do potencjału takich rozwiązań.

Ma to również związek z dynamiką wzrostu gospodarki, a dokładniej z tempem wzrostu PKB Polski.

Obecnie większość dużych firm ma już za sobą wdrożenie systemów ERP, czego nie można powiedzieć o małych i średnich firmach. Na polskim rynku mamy kilku znaczących dostawców rozwiązań IT. Dzięki raportom biura badawczo-analitycznego DiS, możemy śledzić, która z firm produkujących oprogramowania dla biznesu cieszy się największym zaufaniem. Jeśli chodzi o zastosowanie systemu ERP w działalności średnich przedsiębiorstw, Streamsoft Prestiż już od 4 lat jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem. Aktualny udział tego systemu na rynku średniego ERP wynosi 29,8%. Biorąc pod uwagę firmy konkurencyjne, przedstawioną wartość należy ocenić jako wysoką. Patrząc na osiągnięcia marki Streamsoft, nasuwa się wiele pytań. Czym tak naprawdę wyróżnia się oprogramowanie Streamsoft Prestiż na tle innych systemów ERP? Jakie konkretne korzyści daje wdrożenie tego systemu w działalności przedsiębiorstw?

Streamsoft Prestiż jest oprogramowaniem skierowanym do firm produkcyjnych, handlowych i usługowych. Zasadniczym zadaniem jest usprawnienie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie jednolitego rozwiązania informatycznego w firmie. System ERP Streamsoft Prestiż, dzięki modułowi Zarządzania produkcją znajduje szczególne zastosowanie w produkcji. Daje bowiem możliwość kompleksowego sterowania procesem produkcji w przedsiębiorstwie na każdym jego etapie. Firmy handlowe korzystające m. in. z modułu CRM, Handlowo-Magazynowego, B2B Zamówienia Internetowe systemu ERP Streamsoft Prestiż, budują trwalsze relacje z klientami i osiągają lepsze wyniki w sprzedaży. Elastyczność systemu pozwala dostosować się do dynamicznie zmieniających się trendów na rynku. 

Marka Streamsoft przez 25 lat swojego istnienia zdobyła zaufanie wśród polskich przedsiębiorców branż handlowych i produkcyjnych. Umiejętność rozwiązania wielu kwestii problemowych przez specjalistów Streamsoft oraz znajomość współczesnego biznesu, pozwoliły na uzyskanie konkretnych korzyści wielu właścicielom  firm i to w dłuższej perspektywie czasu.

Źródło: streamsoft.pl


streamsoft.pl