Szefowie IT o przyszłości informatyki dla przedsiębiorstw

Szefowie IT o przyszłości informatyki dla przedsiębiorstw nf.pl

Choć technologie informatyczne są uważane za oczywisty czynnik rozwoju przedsiębiorstwa, to zdaniem 47 proc. respondentów w regionie EMEA kontrola nad wydatkami jest szybko przenoszona poza działy IT – wynika z badania firmy Vanson Bourne.

Firma Vanson Bourne przeprowadziła niedawno badania obejmujące 10451 osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w kwestiach informatycznych z 33 krajów na całym świecie.

Zmiana podejścia w działach IT

Podczas, gdy szefowie innych działów w firmach odgrywają coraz bardziej aktywną rolę w zakupach technologii, dyrektorzy ds. IT powinni skupić się na strategicznych inicjatywach mających zwiększyć przewagę konkurencyjną firmy, uprościć jej funkcjonowanie oraz pomóc pozyskiwać i utrzymywać klientów.

– Przedsiębiorstwa oczekują od swoich działów IT lepszego wykorzystania powiązanych ze sobą trendów: przetwarzania w chmurze, mediów społecznościowych, urządzeń mobilnych i wielkich zbiorów danych (big data) do zwiększenia efektywności biznesowej. Z naszych rozmów z klientami jasno wynika, że zachodząca konsumeryzacja technologii informatycznych wymaga od działów IT fundamentalnej zmiany podejścia. Chcemy współpracować z naszymi klientami w regionie, aby ułatwić im wprowadzenie zmian w sposób przynoszący im wymierne korzyści – powiedział Mohammed Amin, wiceprezes EMC na region Europy Środkowej i Wschodniej, Turcji, Afryki i Bliskiego Wschodu.

CIO Connect Summit 2015

Aby pomóc szefom IT bardziej efektywnie wykorzystywać nowe możliwości technologii, ułatwić wymianę doświadczeń oraz pomóc w opracowywaniu nowych planów działania i procesów biznesowych firma EMC zorganizowała w Pradze czeskiej szczyt CIO Connect Summit 2015, w którym wzięli udział szefowie IT z całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej, Turcji, Afryki i Bliskiego Wschodu reprezentujących firmy z najważniejszych sektorów i branż. Główne tematy poruszane podczas spotkania, to przetwarzanie w chmurze, wyzwania związane z mediami społecznościowymi i upowszechnieniem urządzeń mobilnych oraz wykorzystanie informacji z wielkich zbiorów danych (big data) do zwiększenia efektywności biznesowe.

EMC COMPUTER SYSTEMS POLAND Jan Stożek

Dalej

x

0 komentarzy

Nie udało się dodać komentarza, spróbuj ponownie za chwilę

Komentarz powinien być dłuższy niż 5 znaków

Prosze wprowadzić prawidłowy adres e-mail

Nick powinien być dłuższy niż 4 znaki