Szkolenie unijne ze zwolnieniem z podatku VAT

Szkolenie unijne ze zwolnieniem z podatku VAT © Picture-Factory - Fotolia.com

Gdy nauka została sfinansowana z dotacji UE w co najmniej 70 proc, od wkładu własnego uczestnika nie nalicza się VAT - uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

NSA oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który spierał się ze spółką o opodatkowanie VAT szkoleń częściowo sfinansowanych ze środków unijnych – informuje Rzeczpospolita.

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że zajmuje się m.in. organizowaniem i prowadzeniem szkoleń. Przy czym prowadzi też projekty i występuje o ich dofinansowanie w formie dotacji. Jednostką wdrażającą wypłacającą dotację na projekt jest zazwyczaj instytucja publiczna. Dofinansowanie pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa lub z funduszy Unii Europejskiej.

W niektórych sytuacjach spółka pobiera od uczestników szkoleń (beneficjentów ostatecznych) wkład własny w gotówce. Podatniczka podkreśliła, że szkolenia, o które pyta, są finansowane z dotacji w co najmniej 70 proc, tj. wkład własny beneficjentów nie przekracza 30 proc.

Spółka zapytała, czy od 1 stycznia 2011 r. kwota dofinansowania (dotacji), które otrzymuje jako zwrot kosztów projektów realizowanych min. w ramach programu operacyjnego "Kapitał ludzki", nie stanowi obrotu podlegającego opodatkowaniu VAT. I czy wkład własny uczestników projektów dotyczących kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego korzysta ze zwolnienia na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT.
Firma uważała, że dotacja nie jest obrotem podlegającym opodatkowaniu, a w zakresie dopłat w gotówce wnoszonych przez uczestników korzysta ze zwolnienia.

Fiskus podzielił stanowisko spółki, ale tylko w odniesieniu do dotacji. Odmówił prawa do zwolnienia z VAT dopłat od uczestników szkoleń.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów