Transfer wiedzy i innowacji

Transfer wiedzy i innowacji http://www.freedigitalphotos.net

Transfer wiedzy i innowacji to projekt dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa małopolskiego, w którym firmy te otrzymują szansę na rozwój w zakresie innowacyjności.

Eurokreator s.c. rozpoczął realizację projektu „Transfer wiedzy i innowacji”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dlaczego warto?

„Transfer wiedzy i innowacji” to projekt dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa małopolskiego, w którym firmy te otrzymują szansę na rozwój w zakresie innowacyjności.

Stawiając na rozwój innowacyjności w firmie można wiele zyskać. Rozwój nowych produktów i usług powoduje,  że łatwiej przetrwać na zmieniającym się rynku, a klienci coraz częściej poszukują unikatowych rozwiązań.

 

Wypracowanie innowacyjnych produktów i usług niesie za sobą oczywiście koszty, które nie każda firma jest w stanie wygenerować. Badania i rozwój, zatrudnienie wysoko wyspecjalizowanych pracowników, czy szkolenia i doradztwo w zakresie innowacyjności to niezbędne elementy do rozwoju innowacyjnego potencjału.

Innowacyjna firma to nie tylko taka, która wdraża innowacje, ale również taka, która stosuje już sprawdzone innowacyjne rozwiązania.

Jak to działa?

Przystąpienie do projektu pomoże wdrożyć i usprawnić innowacyjność w każdej firmie.

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z doradztwa w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań lub z zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu, który wypracuje innowacyjne produkty.

Przed przystąpieniem do projektu firmom pomaga się zdefiniować potrzeby i wybrać odpowiedni rodzaj wsparcia. W zależności od kategorii innowacyjności dobierani są odpowiedni doradcy i adekwatny do produktów wysoko wykwalifikowany personel.

Wsparcie obejmuje 60h doradztwa oraz od 3 – 9 miesięcy zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu.

„Transfer wiedzy i innowacji”  to wymiana wiedzy pomiędzy sferą nauki i biznesu, transfer technologii i doświadczeń z instytucji naukowych i dużych przedsiębiorstw do małych, mikro i średnich firm. Pomoże to nie tylko wzmocnić konkurencyjność firm, ale także pomoże naukowcom wdrożyć ich realne rozwiązania innowacyjne w przedsiębiorstwach.

Więcej szczegółów na stronie internetowej www.innowacjeiwiedza.pl

Greta Śliwiak

Press-Hause