Typy marnotrawstwa, które niszczą Twoją firmę

Typy marnotrawstwa, które niszczą Twoją firmę LeanHill.com

Koncepcja Lean rozwinęła się po II wojnie światowej w Japonii.

Jej prekursorem była Toyota, która osiągnęła sukces dzięki innowacyjnemu podejściu do organizacji pracy i zarządzania pracownikami. Podstawą tej filozofii jest niwelowanie marnotrawstwa w strukturach firmy.

Z całą pewnością nie chodzi w tym przypadku jedynie o cięcie kosztów, ale wykluczenie wszystkich czynności, które do tej pory wymagały poświęcenia przez pracowników czasu, a nie przynosiły wymiernych wartości. Twórca koncepcji Lean opisał kilka typów marnotrawstwa w firmie. Warto poznać je szczegółowo.

Nadprodukcja

Typową strategią jest dzisiaj tworzenie zapasów w firmach. To kierunek błędny, bo towary powinny być produkowane dopiero wtedy, gdy rzeczywiście jest na nie popyt. Czynnikiem, który ma ruszyć produkcję jest konkretne zamówienie klienta. Wytworzenie produktu w ilości większej niż jest to potrzebne, może być przyczyną utraty płynności finansowej firmy. Bezpodstawnie wykorzystuje się również zasoby personelu.

Nadmierny wysiłek pracowników

Zbędna praca osób zatrudnionych w firmie to kolejny czynnik marnotrawstwa. Nawiązuje się tutaj do nadprodukcji, którą opisaliśmy powyżej. Po co pracownik ma wykonywać zawodowe obowiązki, skoro w danym momencie nie jest to potrzebne? Znacznie lepiej byłoby, gdyby zachował energię i zapał do pracy, która jest rzeczywiście konieczna. Priorytetem w tym przypadku jest więc zmiana organizacji pracy i konieczność ustandaryzowania obowiązków, jakie dotyczą pracownika na każdym poszczególnym stanowisku.

Czas

Z drugiej jednak strony marnotrawimy czas. Nieużywane maszyny, niewykorzystywane materiały czy brak działań ze strony personelu dezorganizuje całą pracę. Co więcej, efektem finalnym takiej bezczynności mogą być niedobory w produkcji albo gorsza jakość ostatecznych wyrobów, które trafiają do klientów.

Transportowanie towaru

Kwestie logistyczne należy dopracować bardzo precyzyjnie. Przede wszystkim generują one ogromne koszty. Może okazać się również, że niepotrzebny transport towaru przyczyni się do jego zniszczenia.

Unikanie wad produktów

Marnotrawstwem pracy ludzkich rąk oraz działania maszyn jest produkcja uszkodzonych lub wadliwych w inny sposób produktów. Nawet najmniejszy problem na jakimkolwiek odcinku linii produkcyjnej przyczynić się może do zmarnowania surowców i półproduktów. Żadna firma nie może sobie na to pozwolić.

Wykorzystywanie nieodpowiednich narzędzi

Sprzęty najlepsze pod względem technologicznym mogą okazać się zbyteczne. Przedsiębiorca powinien pamiętać, by maszyny, wszelkie urządzenia i narzędzia dobierać zgodnie do potrzeb, które zostały wytyczone w procesie produkcji danego towaru. Zdarza się, że pracownicy do końca nie wykorzystują potencjału danego sprzętu, bo po prostu nie potrzebują używać licznych funkcji do produkcji konkretnego produktu.

Potencjał pracowników

To ostatni typ marnotrawstwa, jaki został opisany przez twórcę koncepcji Lean. Zdarza się, że określone stanowiska pracy zajmują osoby o nieodpowiednich kwalifikacjach, a ich rzeczywisty potencjał nie zostaje optymalnie wykorzystany.

Artykuł powstał w oparciu o treści ze strony Leanhill - firmy wspomagającej optymalizację procesu produkcji.