Ujednolicenie sposobów kontroli naruszeń czasu pracy kierowców w UE już wkrótce?

Ujednolicenie sposobów kontroli naruszeń czasu pracy kierowców w UE już wkrótce? sxc.hu

W październiku odbyło się w Brukseli spotkanie robocze w sprawie wytycznych kontroli naruszeń Rozporządzenia 561/2006.

26 października 2016r. w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej zajmującej się stworzeniem wytycznych kontroli naruszeń Rozporządzenia 561/2006. Chodzi o wprowadzenie ujednoliconych wymogów i interpretacji dotyczących kontroli kierowców w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

W siedzibie CORTE (Konfederacja Organizacji Kontroli w Transporcie Drogowym przyp. red.) jej eksperci wraz z przedstawicielami instytucji kontrolujących debatowali nad ostatecznym kształtem dokumentu, który ma stanowić harmonizację wytycznych i interpretacji funkcjonujących w różnych krajach.

Dariusz Wata, ekspert CORTE i Tachograph Forum (forum eksperckie sygnowane przez Dyrekcję Generalną ds. Mobilności i transportu DG MOVE) jest częstym gościem w Brukseli gdzie aktywnie uczestniczy w pracach grupy roboczej. – Prace nad tym dokumentem trwają już ponad dwa lata. To świadczy o tym, jak skomplikowana jest kwestia analizy naruszeń czasu jazdy, przerw i odpoczynków – mówi.

Z informacji, które uzyskaliśmy, w dokumencie CORTE mają pojawić się konkretne przykłady analizy wraz z konkretnymi krokami analizy dla każdego z 4 artykułów Rozporządzenia 561/2006. Zdaniem Dariusza Waty najbardziej skomplikowaną częścią analizy wykroczeń jest odpowiednie planowanie i wykrywanie naruszeń w odpoczynkach tygodniowych.

– Stworzyłem flowchart do wykrywania regularnych i skróconych odpoczynków tygodniowych wraz z wykrywaniem odpowiedniej rekompensaty. Cieszę się, że Flowchart został zaakceptowany w całości przez członków grupy roboczej. Na spotkaniu przeanalizowaliśmy kilkanaście przykładów analizy, aby sprawdzić poprawność zaproponowanych procedur – dodaje.

Przed oficjalną prezentacją dokumentu odbędzie się jeszcze jedno spotkanie grupy roboczej. Miejmy nadzieję, że już niedługo ten dokument obok instrukcji opracowanych przez TRACE będzie podstawą do ujednolicenia sposobów kontroli naruszeń czasu pracy kierowców w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Ujednolicenie interpretacji przepisów Rozporządzenia 561/2006 skutkować będzie większą harmonizacją przepisów, dzięki czemu planowanie czasu pracy kierowcy będzie identyczne dla każdego przedsiębiorcy niezależnie od kierunków wykonywanych przez kierowców przewozów.

Infolab Filip Frączek