Ulga na dziecko – zmiany w rozliczeniach od 2014 roku

Ulga na dziecko – zmiany w rozliczeniach od 2014 roku sxc.hu/profile/dynamix

Ulga na dziecko to jedna z najbardziej popularnych ulg podatkowych w Polsce stosowanych przy rozliczeniach rocznych podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podobne artykuły:

Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2014 r. zmieniającą ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektóre inne ustawy, zasady jej rozliczania uległy pewnym modyfikacjom.

Zmiany w wysokości ulgi na dziecko

Począwszy od rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r., wzrosła kwota ulgi w podatku dochodowym w sytuacji posiadania trzeciego dziecka - do 2 000,04 zł w skali roku (166,67 zł miesięcznie) przy dotychczasowej kwocie 1 668,12 zł w skali roku (139,01 zł miesięcznie). Natomiast wychowując czwarte i następne dziecko, można uzyskać na nie ulgę nawet w wysokości 2700,00 zł w skali roku (225,00 zł miesięcznie) przy dotychczasowej kwocie 2 224,08 zł w skali roku (185,34 zł miesięcznie). Bez zmian pozostała natomiast wysokość ulgi na pierwsze i drugie dziecko i wynosi ona tak jak dotychczas 1 112,04 zł w skali roku (czyli 92,67 zł miesięcznie).

Ulga na dzieci dla osób osiągających niskie dochody

Część rodziców lub opiekunów prawnych, szczególnie gdy posiadała dwójkę lub więcej dzieci, przy niskich dochodach mogła dotychczas nie mieć możliwości odliczenia podatku dochodowego w pełnej wysokości. Ustawodawca wprowadził w związku z tym od 2014 r. nowy przepis, zgodnie z którym podatnik może otrzymać zwrot kwoty różnicy między kwotą, która mu przysługuje do odliczenia, a kwotą, która faktycznie została odliczona w zeznaniu podatkowym. Ta kwota stanowiąca różnicę do zwrotu nie może jednak przekroczyć zapłaconych przez podatnika kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podlegających odliczeniu. Wykazuje się ją w części uzupełniającej zeznania PIT-36 lub PIT-37.

UFG.pl