Unijne fundusze – wsparcie przedsiębiorców z Mazowsza

Unijne fundusze – wsparcie przedsiębiorców z Mazowsza © Gina Sanders - Fotolia.com

Środki unijne przeznaczane dla Polski wpływają nie tylko na rozwój naszego kraju, lecz także na pozytywną zmianę jakości życia. W latach 2014–2020 szczególny nacisk położony jest na wzmocnienie konkurencyjności poszczególnych regionów.

Mazowsze jest najszybciej rozwijającym się obszarem na terenie Polski, a na jego rozwój przeznaczono około 15 mld zł z regionalnego i krajowych programów unijnych na lata 2014–2020. Środki te zasilą również przedsiębiorców z terenów województwa mazowieckiego, którzy podejmą się realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji. Wsparciem objęte zostaną zwłaszcza projekty realizowane wspólnie z ośrodkami badawczymi i naukowymi, przyczyniając się tym samym do transferu wiedzy oraz zacieśnienia współpracy na linii przedsiębiorcy i naukowcy.

I tak, w ostatnich latach udało się pozyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na przykład na Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW). Zadaniem tego ośrodka są m.in. praca na rzecz rozwoju zaplecza naukowego dla przedsiębiorstw oraz świadczenie usług badawczo naukowych dla sektora prywatnego. Innym przykładem jest Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie, którego głównymi założeniami są m.in. wspieranie przedsiębiorczości, tworzenie startupów, pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej oraz inicjatywa Creative Mixer czyli spotkania i wymiana doświadczeń środowisk biznesowych. Oba projekty wspierają tworzenie Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej.

Na co będą środki?

Przyznane dla Mazowsza unijne środki na lata 2014–2020 w obszarze przedsiębiorczości zostaną przede wszystkim nakierowane na zwiększenie współpracy biznesu z nauką, transfer wiedzy i tym samym rozwój oraz wzrost ilości projektów badawczych. Jedną z form wsparcia przedsiębiorców będą tzw. bony na projekty badawczo-rozwojowe, pozwalające firmom z terenów Mazowsza na rozpoczęcie współpracy z jednostkami naukowymi lub nabycie doświadczenia w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Konkurs na bony ogłoszony zostanie w grudniu 2015 roku. Środki w ramach funduszy na lata 2014–2020 będą przeznaczone m.in. na rozwój startup’ów, wsparcie innowacji produktowych, usługowych i procesowych, tworzenie obszarów B + R (badawczo-rozwojowych) czyli wydzielonych sekcji badawczych w strukturach firmy, a także współpracę z ośrodkami naukowymi. O środki będą mogły ubiegać się ośrodki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także powiązania kooperacyjne.

Podobne artykuły:

– Na innowacyjność i przedsiębiorczość zaplanowane jest ponad 2 mld zł. Tylko na innowacje i wykorzystanie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w MSP przeznaczone zostanie ponad 430 mln zł z nowej puli unijnych środków. Wsparcie uzyskają projekty zakładające wprowadzanie innowacji produktowych, usługowych, procesowych, a nawet marketingowych – powiedział Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – Część środków przekazana będzie w formie bezzwrotnych dotacji, natomiast część za pomocą instrumentów finansowych takich jak pożyczki.

Poziom dofinansowania zgłoszonego projektu wyniesie maksymalnie do 80% jego wartości. Przy czym warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w ramach pomocy regionalnej. Więcej informacji o unijnych środkach dla Mazowsza dostępnych jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Porozmawiajmy o funduszach UE dla biznesu

W dniach 7-8 października na PGE Narodowym odbędzie się 6. Forum Rozwoju Mazowsza, organizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Wstęp jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji na stronie www.forumrozwojumazowsza.eu. Ubiegłoroczna edycja wydarzenia zebrała prawie 1 300 uczestników, a ponad 2 500 osób oglądało relację na żywo dostępną w internecie. Najbliższa edycja Forum to trzy sceny wystąpień, debat, prezentacji, aż dziewięć stref tematycznych z prezentacjami najnowszych osiągnięć, jak również zamierzeń, możliwych do realizacji w obszarach nowego okresu programowania. Nie zabraknie też przestrzeni warsztatowej czy networkingu.

Podobne artykuły:

Zaplanowano między innymi warsztaty z przygotowywania wniosków o dofinansowanie z RPO WM 20142020, które poprowadzą eksperci z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Będzie również możliwość konsultacji w ramach Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na Mazowszu. Eksperci podpowiedzą jak właściwie przygotować dokumenty i na co zwrócić uwagę podczas składania wniosków. 

nf.pl nf.pl