W biznesie należy przekonywać, a nie manipulować

W biznesie należy przekonywać, a nie manipulować Nowoczesna Firma

Profesor Jerzy Bralczyk, podczas XIX Kongresu Kadry, w swojej prelekcji "Kiedy perswadujesz a kiedy manipulujesz - sztuka dobrej komunikacji w firmie" przypomniał m.in,, że powszechne postrzeganie manipulacji niekoniecznie jest właściwe.

Samo słowo manipulacja zawiera w sobie ocenę – zaznaczył. – Gdy odbiorca wie, że chcę go do czegoś przekonać, wtedy jest to perswazja. A gdy nie wie, oznacza to, że nim manipuluję. Na dobrą sprawę każda wypowiedź zawiera w sobie element przekonywania. Nawet gdy oświadczymy, że jest ładna pogoda, to chcemy, by rozmówca o tym pomyślał. Dodał, że w komunikacji obowiązują pewne reguły: – Mów tyle, ile trzeba. Mów prawdę, mów jasno i wyraźnie oraz mów na temat. Oczywiście wszystkie te reguły nagminnie naruszamy. Pierwszą naruszamy gadulstwem. Drugą uprzejmością, trzecią estetyką wypowiedzi, a czwartą poprzez dygresje.

Profesor Bralczyk podkreślił, że komunikat powinien być przede wszystkim udany: – Ale co to znaczy udany? Udany dla obu stron, czy tylko dla nadawcy? Czasem udany dla nadawcy, to niekorzystny dla odbiorcy. 

Zaznaczył, że ludzie wiedzą, że są manipulowani i czasem chcą być manipulowani.

Wskazał także, że walkę z manipulacją należy zacząć od siebie: – Szantaż emocjonalny, stosowanie podniosłych słów, wywoływanie poczucia winy. To oczywiście manipulacj. Dlatego w biznesie należy raczej przekonywać niż manipulować – podsumował.

Relacja z XIX Kongresu Kadry.

Nowoczesna Firma S.A. Konrad Budek