W co inwestują fundusze VC - Enterprise Investors?

W co inwestują fundusze VC - Enterprise Investors? Image courtesy of by digitalart/FreeDigitalPhotos.net

Wywiad z Jackiem Siwickim - prezesem Enterprise Investors oraz Rafałem Batorem - partnerem w Enterprise Investors, odpowiedzialnym za Enterprise Venture Fund I.

IPO.pl : Na co zwracają uwagę zarządzający funduszem oceniając nadsyłane do Państwa projekty inwestycyjne i biznesplany?
- Rafał Bator, partner w EI : Oceniając dany biznes interesuje nas jasna, klarowna wizja rozwoju przedsiębiorstwa. Ważny jest też z oczywistych względów zespół menedżerski: kim są, jakie mają doświadczenie biznesowe a co za tym idzie czy są na tyle wiarygodni i kompetentni aby w ich firmę zainwestować. Oczywiście bardzo istotna pozostaje kondycja finansowa firmy czyli innymi słowy czy firma ma solidne fundamenty ku temu by dalej się rozwijać.

- Według jakich kryteriów dokonują Państwo decyzji inwestycyjnych?
- R.B.: Istotne jest dla nas to czy firma spełnia formalne kryteria funduszu. Enterprise Venture Fund I jest funduszem, który angażuje się w projekty od 1 do 5 milionów euro, z preferencją tych, które zahaczają o górny próg wspomnianego przedziału. Nasz fundusz zakłada wspieranie firm poszukujących kapitału na rozwój. Nie wykluczamy zakupu akcji od aktualnych akcjonariuszy, ale poniesienie kapitału powinno być znaczącą częścią transakcji. EVF I inwestuje w spółki w 4-5 letnim horyzoncie czasowym, a więc dokonując decyzji inwestycyjnych bierzemy pod uwagę możliwość wyjścia z danej inwestycji po tym okresie.

- Czy jest możliwe zastosowanie jakiegoś modelu wyceny?
- R.B.: Po pierwsze bardziej interesuje nas biznes od inżynierii finansowej. Do wyceny stosujemy zatem przede wszystkim model wskaźnikowy (benchmarking). Natomiast, w przypadku spółek niedochodowych korzystamy z modelu DCF - zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

- Jaka stopa zwrotu z inwestycji oraz w jakim okresie Państwa satysfakcjonuje?
- R.B.: Co najmniej 30 proc. rocznie (3-4 razy zainwestowany kapitał).

- Pod kątem inwestycji w jakie spółki został stworzony EVF I?
- R.B.: Oferta Enterprise Venture Fund I jest adresowana do małej i średniej wielkości dynamicznie rozwijających się firm, które poszukują kapitału na sfinansowanie ekspansji.

- W jaką branżę planujecie zainwestować najwięcej pieniędzy?
- R.B.: Branża nie ma dla nas znaczenia. Jesteśmy skłonni zainwestować w spółkę z niemal każdej dochodowej i szybko rozwijającej się branży. Branże takie jak informatyka, farmaceutyki, czy usługi mają szanse dominować w naszym portfelu.

- W związku z tym co zostało powiedziane, czy firma działająca w branży usługowej może liczyć na zainteresowanie z Państwa strony?
R.B.: Jeśli zaprezentowana nam usługa okaże się ciekawa i będzie mieć perspektywy do dalszego szybkiego rozwoju, na pewno taki pomysł będzie rozpatrzony. Jeśli ponadto spełni warunki formalne a właściciele i zarząd firmy okażą się wiarygodnymi partnerami, to nawiążemy z taką spółką współpracę.

- Planujecie inwestować w młode polskie startupy na zasadzie funduszy seed capital?

- R.B.: Nie, inwestycje w startupy nie są domeną naszych zainteresowań. Fundusz EVF I będzie inwestował w spółki, które funkcjonują na rynku od pewnego czasu i generują pierwsze zyski.

- Jak obecna sytuacja na giełdzie wpływa na Państwa politykę inwestycyjną? Przyjęło się bowiem mówić że gdy na giełdzie panuje bessa do akcji wkraczają fundusze VC/PE. Czy planują Państwo wobec tego zintensyfikowane działania inwestycyjne w najbliższym czasie?
- Jacek Siwicki , prezes EI : Wraz ze spadkiem wycen na giełdzie uważnie przyglądamy się zarówno spółkom publicznym, jak i tym, które dopiero wybierają się na rynek. Z oczywistych względów nie jesteśmy jednak w stanie udzielić więcej informacji na temat naszych planów wobec tych podmiotów.

- Czy pomimo słabej koniunktury na giełdzie planują Państwo upublicznienie na giełdzie którejś ze spółek w znajdujących się w Państwa portfolio?
- J.S.: Żadna z naszych spółek nie potrzebuje obecnie dofinansowania. Nawet gdyby tak było, mamy wystarczająco środków własnych, aby takie finansowanie zapewnić. W przypadku IPO moglibyśmy więc jedynie sprzedać część posiadanych przez nas akcji. Z uwagi na dobre perspektywy rozwojowe naszych spółek uważamy, że sprzedawanie akcji przy obecnym stanie rynku nie ma uzasadnienia, dlatego z debiutami giełdowymi poczekamy na lepszą koniunkturę.

- W Państwa portfelu znajdują się spółki z Czech, Słowacji i Rumunii. Czy wg Państwa rynek VC/PE ma szansę na szybki i stabilny rozwój w Europie Środkowej i Wschodniej? Jeśli tak to czy planują Państwo tam dalsze inwestycje?
- J.S.: Mamy biura w Rumunii i na Słowacji, a w naszym warszawskim zespole pracuje również Węgier i Czech. Cały czas aktywnie pracujemy nad projektami inwestycyjnymi poza Polską - takie inwestycje stanowią ok. 40% wszystkich naszych inwestycji w ostatnich kilku latach. Z całą pewnością będziemy informowali o nowych inwestycjach poza Polską.

Podobne artykuły:

Ipo Sp. z o.o.