W drodze do ekowizerunku firmy

W drodze do ekowizerunku firmy tapetyczne.pl

Na rynku wiedzy z zakresu zarządzania pojawiają się regularnie różne „nowości”. Wprowadzenie wartości ekologicznych zdaję się być jednak w pozytywny sposób stałym i nie odwracalnym trendem.

Związane jest to z coraz silniejszym naciskiem klientów na wartości proekologiczne jako czynniki wyboru produktu lub usługi. Ważny jest także aspekt zmniejszenia kosztów organizacji związany z mniejszym zużyciem energii i surowców.

Budowanie ekowizerunku firmy możemy podzielić na kilka obszarów, należą do nich: marketing ekologiczny, dystrybucja proekologiczna oraz promocja Ekologiczna. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na: zielony PR, system identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa. Te czynniki możemy uznać za fundament strategii ekologicznej. 

Jack Welsh autor „Winning” rozumie strategie jako dokonywanie jasnych wyborów dotyczących tego w jaki sposób być konkurencyjnym[1].  Oparcie się wartości ekologiczne pozwala zaś stworzyć klarowny system wartości dla całej organizacji.

Wartości dotyczą tego co uważane jest za ważne. Wyrażają się w przekonaniach tego co jest najlepsze lub dobre dla przedsiębiorstwa w tym jakie zachowania są pożądane[2].

Droga od wartości do zachowań pozwala nam na zaimplementowanie w pracownikach pożądanych zachowań ekologicznych.

Jak najmniej pobierać i jak najmniej emitować

Zachowania proekologiczne możemy zawrzeć w jednym sloganie jak najmniej pobierać i jak najmniej emitować. Przekłada się to na: zminimalizowanie poboru energii, materiałów i surowców, oraz zmniejszeni wytwarzania odpadów czy ścieków.

W wielu organizacjach na szeroka skalę są wdrażane na szeroka skalę takie projekty, które wymuszają na pracownikach zmianę zachowań. Jednym z warunków skutecznego działania organizacji są odpowiedni i zaangażowani pracownicy[3]. Ważne jest nie tylko aby im przekazać informacje na temat  tego co robić ale również wpoić w nich głęboką wiarę w sens wprowadzanych zmian. W przeciwnym razie zmiany będą powierzchowne.

W literaturze z zakresu zarządzania spotyka się często pojęcie dobra praktyka. Definiowana jest ona jako jednoczesne zaspokajanie potrzeb społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Czy mogą być dobre praktyki ekologiczne ?

Co możemy na poziomie ekomarki?

Wprowadzanie rozwiązań proekologicznych w ekoprzedsiębiorstwach:

 • innowacyjne technologie ekologicznych produktów,
 • rozwój produktu ekologicznego: nowe produkty, zmiany, usprawnienia, wprowadzanie produktu ekologicznego,
 • wprowadzanie opakowania produktu ekologicznego,
 • kosztorysowanie produktów innowacyjnych.

Konkretne działania w obszarze energii

Oszczędność energii elektrycznej:

 • wymiana żarówek na energooszczędne,
 • zastosowanie energooszczędnych sprzętów,
 • montaż czujników ruchu w pomieszczeniach rzadziej uczęszczanych – automatyczne włączanie i wyłączanie światła,
 • stosowanie akumulatorów zamiast baterii,
 • stosowanie baterii słonecznych.

Oszczędność energii cieplnej:

 • utrzymywanie w pomieszczeniach temperatury max 20-21 stopni C,
 • uszczelnienie okien i drzwi,
 • zastosowanie termostatów,
 • modernizacja ogrzewania (termoizolacja, automatyka),
 • zastosowanie ogrzewania sektorowego,
 • odzyskiwanie ciepła z wentylacji.

Konkretne działania w obszarze gospodarki wodą

Właściwa gospodarka ściekowa, oszczędność wody:

 • sprawdzenie stanu urządzeń oraz natychmiastowa naprawa zepsutych sprzętów,
 • stosowanie regulatorów ciśnienia, termostatów i mieszalników,
 • stosowanie fotokomórek w kranach lub kranów czasowych, bezdotykowych,
 • stosowanie spłuczek z dwoma sposobami spłukiwania wody,
 • zakup zmywarki.

Konkretne działania w obszarze gospodarki odpadami

Właściwa gospodarka odpadami (segregacja):

 • stosowanie opakowań wielokrotnego użytku,
 • kupowanie luzem – bez dodatkowych opakowań zbiorczych,
 • ograniczenie oraz segregacja śmieci,
 • zgniatanie odpadów przestrzennych,
 • odpowiednie utylizowanie odpadów niebezpiecznych – baterie i akumulatory, świetlówki, elektronika, tonery.

W całym procesie jak zawsze kluczowi są pracownicy bez ich osobistego zaangażowania wprowadzanie zmian proekologicznych skazane jest na porażkę.

Musimy wymagać od pracowników aby wiedzieli, że drobiazgi są ważne dla całej firmy oraz egzekwować od nich przyjęte w związku z tym zasady[4].


[1] „ Winning znaczy zwyciężać” J. Welch, EMKA Warszawa 2005,  Str. 197,

[2] „Jak być lepszym menadżerem”, M. Armstrong, Warszawa 1999, Dom wydawniczy ABC,  str 116,

[3] ”Pełna partycypacja w zarządzaniu” R. Stocki, Kraków Oficyna Wolters Kluwer,  2008, Str. 33

[4] „Rozbite okna rozbita firma” M. Leavine, MT Biznes, Warszawa, Str. 89

ASPEKT HR Sylwester Pietrzyk